Образовање Саопштењe

Клуб за образовање ДЈБ почео је с радом расправом о Нацрту закона о високом образовању

Иако је у питању Нацрт новог закона о високом образовању, он не регулише суштински битна питања. Нема ни речи о моделима финансирања високог образовања, ни речи о рангирању високошколских установа, повезивању с привредом, студентској пракси, националном оквиру квалифкација, интегрисаном универзитету.

Неколико добрих новина је у Нацрт закона убачено офрље и несолидно: академски интегритет није дефинисан баш никако. Иновациона делатност је вештачки убачена поред научно-истраживачке и наставне. Нису дефинисане надлежности Националног акредитационог тела. Није дефинисано ко предлаже стандарде. Нису дефинисане надлежности обавезног менаџера. Кратке студије су убачене у врсте студија а нису врста студија.

Свега су две новине задовољавајуће уведене у Нацрт закона: студирање уз рад и могућност ангажовања предавача ван радног односа.

Сматрамо, стога, да интенција предлагача није да регулише високо образовање на бољи начин и у складу са Стратегијом, већ да озакони решења која ће Влади омогућити да управља високим образовањем и то вечно. И да за то добије подршку појединаца којима ће законска решења омогућити вечни останак у академској заједници (неограничен број мандата и повећање броја емеритуса са 3% на 5%).

Дакле, не ради се о суштински новом закону, већ о штетним изменама и допунама важећег закона.

Интенција предлагача је да сузбије аутономију универзитета, сузи академске слободе и ограничи слободу кретања на високошколским установама.

Интенција предлагача је да тела која би морала бити независна како од академске заједнице, тако и од Владе, учини апсолутно зависним од Владе будући да игнорише оно што пише у Стратегији и укида сва овлашћења Народној скупштини.

Интенција предлагача је да у високо образовање уведе принцип несмењивости: ректора, декана, редовних професора, директора, чланова свих релевантних тела, као и асистента с докторатом, што је ново звање у ком појединац може остати неограничено дуго.

Интенција предлагача је да високо образовање уназади и затвори, и обесмисли пренос бодова (ЕСПБ) будући да враћа у употребу застарео и давно избачен термин из употребе: “година студија” и “услов за упис године студија”. Уједно, забрањује пренос бодова између различитих врста и степена студија и укида обавезу издавања диплома и додатка дипломи на енглеском језику.

Интенција предлагача је да под паролом ефикасности онемогући квалитетне поступке нереално скраћеним роковима и непрописаним роковима и жалбеним поступцима.

Интенција предлагача је да централизује, у министарству, НЕАНОНИМИЗИРАНЕ податке о студентима (податке о личности, образовном, социјалном и здравственом статусу).

Интенција предлагача није да се стара о равноправности буџетских и самофинансирајућих студената и новцу како родитеља тако и буџетских обвезника јер студент који се финансира из буџета, а не положи 60 бодова које је по закону морао да изабере, не сноси никакве последице.

Наравно, ове измене и допуне не могу никако бити добре за високо образовање у Србији и наравно, све ове измене и допуне предлагач нема обавезу да образложи јер – доноси НОВ закон који онда образлаже као да пре њега ништа од одредаба постојало није.

ДЈБ ће поднети велики број амандмана ако Предлог закона уђе у скупштинску процедуру.

Клуб за образовање ДЈБ

Доста је било

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар

 • Ovo je samo sitna reforma postojeceg zakona, sa nekim malim inovacijama sto pzitivne sto negativne strane. Negativno da bira vlada nacionalni savet, veciti asistenti pozitivno ucenje uz rad,predavaci van radnog odnosa….
  Sve kritike Dusana Teodorovica su fundamentalna potreba promene sistema kao i Srbijanke Turajlic, Miodraga Zeca, Jasminke Hasanbegovic, Dane Popovic…
  Treba biti
  1. Za javni konkurs za dekana, rektora
  2.Integrisan Univerzitet
  3.Nadzorni odbor uvesti
  4.Vlada da ucestvuje u formiranju cena skolarine i uvodjenje sufinansirajucih studija.
  5.Uvodjenje kratkog ciklusa studija 0d 1 do 2 godine associate degree kao svugde u svetu.
  6.U Upravi univerziteta treba biti 20% studenata i 30% drzave, plus 10% predstavnika, privrede, sindikata,lokalne samouprave
  7.Eksterna kontrola
  8.Rangiranje univerziteta uvesti.
  9. Vlada da moze smeniti dekane i rektore pod odredjenim uslavima.
  10.Broj emertusa i dekanima mandat ostati isti 3% i dva mandata.
  11.Da referat za izbor u zvanje bude anoniman od ljudi koji nisu prijatelji ili iz kancelarije kandidata.
  12. Mere protiv nepotizma.
  13. Jasna uloga menadzera treba biti.
  14. Jasan nacin trosenja kontrolisati…..