Autorski tekst Politika

Kako je SNS upropastio Agenciju za borbu protiv korupcije

Od samog svog osnivanja 2009. godine Agencija za borbu protiv korupcije u redovnim godišnjim izveštajima obavezno apeluje i preporučuje da se zakonski okvir unutar koga deluje rastereti političkog uticaja. Najveći kamen spoticanja jeste način na koji se biraju članovi Upravnog odbora koji, osim što bira direktora, u drugostepenom postupku odlučuje i po žalbama funkcionera na rešenja koje prvostepeno protiv njih donosi direktor Agencije.

Prema trenutnom zakonskom rešenju, Upravni odbor Agencije ima devet članova koje imenuje Narodna skupština na predlog:

1. Administrativnog odbora Narodne skupštine
2. Predsednika Republike Srbije
3. Vlade
4. Vrhovnog kasacionog suda
5. Državne revizorske institucije
6. Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja (zajednički dogovor)
7. Socijalno-ekonomskog saveta
8. Advokatske komore Srbije
9. Udruženja novinara u Republici Srbiji (zajednički dogovor)

Problematičan politički uticaj najdirektnije je moguć preko članova UO koje predlažu predsednik RS i Vlada RS. Upravo zbog ove činjenice, Agencija je predložila da se iz zakona brišu ova dva predlagača, te da se jedan zameni Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a da Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja dobiju mogućnost da predlože svako svog kandidata.

Iako je Agencija ovaj predlog dala još u julu 2014. godine, kroz model zakona koji je Ministarstvu pravde trebalo da posluži kao zvezda vodilja prilikom pisanja nacrta novog zakona, kada je u oktobru 2016. godine taj nacrt konačno došao na javnu raspravu – ove suštinski važne promene za borbu protiv partokratije u njemu nije bilo. Ministarstvo pravde je zadržalo predlagače članova UO po starom rešenju. Iako taj nacrt zakona još uvek nije došao u Narodnu skupštinu, to je jasan znak da partokratija nema ni najmanju nameru da se odrekne svojih privilegija i bilo kome dozvoli kontrolu zloupotreba javnih funkcija na koje su navikli.

Pored toga što sapliće Agenciju odlaganjem donošenja novog zakona, kako bi što duže uživala u partokratskim privilegijama, pre svega višestrukim funkcijama, vladajuća SNS većina dodatno na vrlo perfidan način već pet godina koči i blokira rad Agencije besramno manipulišući procesom izbora članova Upravnog odbora.

Kada je SNS došao na vlast 2012. godine, Upravni odbor Agencije bio je u punom sastavu, imao je svih devet članova. Međutim, kako je kome od članova mandat isticao, ili bi neko podneo ostavku zbog prelaska na neku drugu dužnost, SNS većina je bahato odlučivala hoće li imenovati novog člana ili ne, a u zavisnosti od toga koliku pretnju ili podršku partokratiji predstavlja. Tako smo došli u situaciju da, pet godina kasnije, Agenciju vodi Upravni odbor od samo dva člana koji apsolutno ništa ne može da odluči, pošto je za donošenje bilo koje odluke potrebna većina glasova svih članova – to jest minimum pet.

Kako je knjiga u Upravnom odboru Agencije spala na dva slova? Evo ovako.

Kada je reč o tri člana Upravnog odbora koje predlažu politička tela, slobodno mesto bi bilo popunjeno odmah i hitno. Recimo, kada je u martu 2015. godine Upravni odbor ostao bez člana koga je predložila Vlada RS, istog meseca Narodna skupština imenovala je novog. Kada je u novembru 2016. godine UO Agencije ostao bez člana koga je predložio Administrativni odbor Narodne skupštine, već u decembru izabaran je novi. Sedmog jula ove godine, predsednik RS poslao je Skupštini predlog svog člana, kraće od dve nedelje kasnije, i on je izabran u Upravni odbor Agencije.

S druge strane, kada je reč o šest članova Upravnog odbora koje predlažu nezavisna tela, institucije, državni organi i udruženja, SNS partokratija blokira i odugovlači proces izbora novih članova birokratskim marifetlucima. Recimo, predlog člana koga zajedničkim dogovorom imenuju Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja, u Narodnu skupštinu je stigao u aprilu 2015 godine, dakle pre više od dve godine. Taj predlog do sad nije došao na dnevni red, a kako stvari stoje – nikad neće ni doći. SNS partokratiji se predloženi kandidat, jednostavno, ne sviđa. Međutim, umesto da njegov izbor stavi na dnevni red, pa da o tome u Skupštini raspravlja i argumentima odbrani svoje protivljenje, te glasanjem eliminiše tog kandidata i otvori mogućnost Zaštitniku i Povereniku da predlože nekog drugog – SNS partokratija drži predlog u skupštinskoj proceduri i blokira eventualni novi predlog. Na osnovu takvog ponašanja nameće se samo jedan mogući zaključak: nema tog kandidata koga te dve nezavisne institucije ikad mogu da predlože, a koji bi bio po volji SNS partokratije.

Iako je Narodna skupština danas raspravljala o pristiglim predlozima za nove članove Upravnog odbora, pomenuti predlog Zaštitnika i Poverenika OPET nije došao na dnevni red. S druge strane, nakon što su bezmalo godinu dana blokirali izbor člana koga su zajedničkim dogovorom predložila udruženja novinara – na današnjoj sednici SNS partokratija je, ne trepnuvši, glasala protiv njegovog izbora.

Do juče smo, dakle, u Upravnom odboru imali samo dva člana – oba politička (na predlog Vlade i Narodne skupštine). Kakva je situacija danas, nakon glasanja o izboru novih članova? Pa, danas ih imamo čak šest – tri politička i tri nezavisna. Za kvorum i odlučivanje je potrebno da se slože njih pet.

Ovo liči na novi oblik blokade rada Agencije za borbu protiv korupcije. Partokratija jednostavno ne dozvoljava da iko ima više glasova u Upravnom odboru od nje. I to je sva tragedija ne samo ove mlade, a tako važne nezavisne institucije, već i celokupnog srpskog društva.

Agencija za borbu protiv korupcije mora da se oslobodi svakog političkog uticaja zato što je važna za celo društvo i treba da je čuvamo da nam traje bez obzira na to koja je politička opcija na vlasti u Srbiji. Ona mora biti podjednako striktna u proveravanju ponašanja javnih funkcionera bez obzira na to da li pripadaju poziciji ili opoziciji.

Kako stvari trenutno stoje, nažalost, srpsko društvo će morati na ovo da sačeka do trenutka u kome će vođenje države preuzeti istinski borci protiv partokratije. Zbog bezumne, sebične manjine privilegovanih partokrata, potrošićemo još vremena običnih građana koji se nadaju suštinskim promenama – vremena koga odavno već nemamo.

Branka Stamenković
Narodni poslanik, član Glavnog i novobeogradskog odbora Dosta je bilo

Branka Stamenković

Branka Stamenković

Pokretač građanske inicijative “Majka hrabrost” za poboljšanje uslova u srpskim porodilištima, za šta je dobila četiri nagrade.

Kao stipendista britanskog Sofija centra za proučavanje kosmologije u kulturi stekla je zvanje diplomiranog kulturologa na Velškom univerzitetu Triniti Sent Dejvid u Velikoj Britaniji.

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar