Ауторски текст Војводина Урбанизам

Урбана легенда о надзорном одбору

НАДЗОРНИ ОДБОРИ – КОЈИ ТО НИСУ

Јавност је нажалост створила висок степен толеранције према околности да су јавна предузећа у Србији “легитиман” партијски плен и генератор извлачења новца ка црним фондовима политичких странака. Истовремено страначки активисти се награђују запошљавањем у њима и постављањем на управљачке функције, или губитком свега наведеног у случају вазалне нелојалности или сменом власти. Ово важи посебно за директоре и чланове надзорних одбора. Закон о јавним предузећима је фебруара 2016. увео корпоративна правила и корпоративно управљања у јавним предузећима, као један од “приоритета од националног значаја”. Закон је, у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, покушао да уведе новине и унапреди стање у три сегмента: сегменту управљања и руковођења, сегменту стратешког и текућег планирања и сегменту контроле пословања јавних предузећа. Задржаћу се на корпоративизацији јавних предузећа. Закон није прецизно нагласио одговорности за одлуке, између оснивача, надзорног одбора и менаџмента. Линије одговорности, надзора и контроле, већ у корену и системски су постављене тако да се одговорност може лако релативизовати и пребацивати са једног субјекта на другог, а у ствари да на крају нико није до краја одговоран, нити сноси консеквенце. Корпоративно управљање се базира баш на широким овлашћењима и одговорности менаџмента, а то ни закон, а ни други системски прописи, једноставно нису препознали.

Узећу као пример Завод за урбанизам Војводине, као парадигму наведеног. Наведени закон у члану 18 став 1 тачка 4. прописује као обавезан критеријум за избор чланова надзорног одбора најмање радно искуство од 3 године на пословима повезаним са пословима Завода, који су урбанистичко и просторно планирање и уређење простора и насеља. Председник и један од два члана одбора не испуњавају овај услов?! Прекршена је и Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Завода за урбанизам Војводине (чл. 19. ст. 1. тач. 4), које предвиђа исти услов преписан из Закона. Из њихових званичних радних биографија, можемо видети да су свашта радили, али ништа ни слично, а камоли из послова Завода. Линк ка документу

На ово смо указали два пута у последња два месеца на седницама Скупштине АП Војоводине. Ресорни покрајински секретар је у оба наврата покушао да релативизује сопствену одговорност, као и одговорност Владе АП Војовидне, која је августа 2016. именовала два од три члана надзорног одбора супротно императивним прописима. На претходној седници 16. јуна,секретар је навео да су то само персонална решења, док је тема уводјење 21 локалне самоуправе у суосниваче Завода, те да ће их променити ако заиста не испуњавају услове. На последњој седници 31. августа је био далеко одлучнији у одбрани неодбрањивог (ускоро ћемо поставити целокупан видео материјал са међусобним репликама, које доказују његове безочне манипулације у покушају одбране незаконитог именовања ⅔ надзорног одбора). По биографијама доступним на wеб сајту Завода, председник надзорног одбора је две године био запослен као агент продаје некретнина, па непуне две године као правник у Центру за социјални рад, следеће две је био запослен као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији, па је осам месеци био запослен у Управи за извршење кривичних санкција, у Окружном затвору у Новом Саду на пословима саветника. Од 2012. године је запослен у Јавном градском саобраћајном предузећу, на пословима шефа одељења правних и кадровских послова, а од 2013 године на пословима помоћника директора. Члан је сталног састава градске изборне комисије у два мандата (2008-2016), али и истакнут члан фракције једне странке која се утопила у СНС у граду, што је објашњење именовања, за коју га очигледно не квалификује потребно радно искуство. Другиом члану је једино радно искуство – комерцијалиста у приватном предузећу, које се бави увозом и дистрибуцијом средстава за заштиту биља, семенске робе, сточне хране, супстрата, ђубрива, фолија за пластенике, опреме за пољопривреду и допунског хоби програма.

Зашто је ово толико битно? Надзорни одбор је изузетно важан јер планира и спроводи пословну стратегију и развој и надзире рад директора Завода. Из финансијског извештаја за 2016. види се исказана добит од 3,1 милиона динара, са извесним подбачајем од 25% у делу прихода остварених на тржишту, уз недопустив ниво расхода у делу репрезентације и исплаћених накнада члановим истог надзорног одбора (приложено уз текст). Да је постојао компетантан надзорни одбор, сагледао би након кварталног извештаја ову чињеницу и инсистирао да директор у условима смањених прихода у односу на планиране, сведе у сличне проценте планиране расходе. Тиме би добит овог предузећа била знатно већа, што и јесте циљ корпоративног управљања, уз извршење послова на реализацији урбанистичког и просторног планирања и уређења простора и насеља од стратешког значаја за Републику Србију, а која се налазе на територији АП Војводине.

Најбитније је да државни органи поштују правни систем, а посебно законе и покрајинске скупштине одлуке које су сами донели. Ко ће их други поштовати, када види њихову праксу кршење коју свакодневно спроводе. Ми ћемо увести ред, а почећемо тиме што ћемо се обратити Уставном суду Републике Србије да поништи назаконито именовање чланова овог надзорног одбора и све Покрајинске скупштинске одлуке које су на овај начин и саме противне Закону и Стауту АП Војовдине. О даљем току ћемо вас извештавати, јер ово није крај!

Александар Зеленски
посланик у Скупштини Војводине

Прилог тексту: Извештај ЈП Завод за урбанизам

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар