Образовање Политика Скупштина

Амандман ДЈБ који је уплашио СНС

I

А М А Н Д М А Н

 

У Предлогу закона о основама система образовања и васпитања после члана 1. додаје се члан 1а тако да гласи:

“1а

Образовање је право сваког детета.

Услов за коришћење овог права је да је дете држављанин Републике Србије.

Република Србија је обавезна да обезбеди средства којима ће се сваком детету обезбедити предшколско образовање у потпуности плаћено из буџета без икакве обавезе партиципације родитеља детета.

Република Србија је дужна да обезбеди средства за опрему за предшколско, основно и средње образовање за све кориснике из става 1. и 2. овог члана и то посебно али не и искључиво за уџбенике, свеске, оловке и рачунаре.

Република Србија је дужна да обезбеди превоз за све кориснике из става 1. и 2. овог члана од куће до школе и назад у потпуности из буџета Републике Србије без икакве партиципације родитеља корисника.

Република Србија је дужна да обезбеди средства за исхрану за кориснике из става 1. и 2. овог члана и то посебно али не искључиво и ужину, воће и поврће.

Одељење у основим и средњим школама може да има максимално 20 ученика.

У предшколским установама, један васпитач може максимално да води групу од 15. деце. “

О б р а з л о ж е њ е

Образовање је право детета. Не право родитеља да школује дете, већ право детета да се школује, без озбира на материјално стање родитеља. Просечна примања домаћинства у Србији износе око 57.000 динара. То су месечна примања целе породице. Из овога је јасно колики је ударац на буџет куповина све скупљег комплета књига који коштају од око 10.000 до преко 15.000 динара, посебно за родитеље са двоје или више деце.

У Репблици Србији основне школе похађа око 560.000 ђака. Набавка свих уџбеника за сву децу у свим основним школама у Србији кошта око 56 милиона евра и то по садашњим ценама, тако да постоји и озбиљан простор за додатне уштеде. У богатим земљама ЕУ и Северне Америке, уџбеници се не купују сваке године него у просеку сваке четврте и преносе са једне на другу генерацију деце. Управо такав систем предлаже ДЈБ, тако да би годишњи трошак за набавку уџбеника за сву децу у свим основним школама у Београду износио око 14 милиона евра, односно око 0,15% буџета Републике Србије. Тај износ је мањи о већине субвенција које се из буџета дају страним инвеститорима за отварање јефтиних радних места. Да је земљиште за Београд на води продато по тржишним условима, то би било довољно да се финансирају уџбеници за сву децу у свим основним школама у Србији у наредних 50 година.

У Републици Србији средње школе похађа око 260.000 ђака. За набавку свих уџбеника за сву децу у средњим школама је потребно око 30 милиона евра. И овде, уз просечан век уџбеника од 4 године, укупан годишњи трошак за буџет износи око 8 милиона евра, односно око 0,08% буџета Републике Србије.

Образовање у Србији није бесплатно иако се та тврдња често може чути. Усвајањем овог амандмана, школовање за сву децу у Србији би заиста постало доступно свим породицама.

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • Uradite analizu najnize cene udzbenika. Zasto udzbenici moraju da budu na vrhunskom papiru? Zasto se ne bi stampali svake godine, na tankom, recikliranon papiru? Zasto da se ne dozvole reklame (kao u casopisima) pa da budu jos jeftiniji. Zasto ne ukinuti autorska prava na skolske udzbenike, jer to je strasan monopol (pretpostavljam da se placa). Zasto se ne dozvoli da citave radne grupe uredjuju udzbenike, recimo studenti odredjenih profila i grupe profesora sa iskustvom… Ogroman pomak od postojeceg stanja je da se svi udzbenici daju u elektronskoj formi sa pravom stampanja… Smanjili biste opterecenje roditeljima 70%.