VIDEO Događaj Politika

Kad imamo pravo da tražimo da država uradi nešto?

Na prvom predavanju DJB škole javnih politika profesor Dušan Pavlović je uveo polaznike škole u osnove javne politika uz objašnjenje šta je to public policy. Profesor Pavlović je na primerima objašnjavao koja pitanja uopšte jesu i mogu da budu predmet javne politike i čime bi javna politika trebalo da se bavi. Čuli smo da sve što je društveno, a ne samo privatno poželjno, predstavlja predmet javne politike i da to može biti bilo koji problem.

Šta je legitimno da bude public policy problem? Policy problem ili problem koji javna politika rešava se često izražava čuvenom rečenicom – država ‘duradi’ nešto. Dakle, pitanje je – kada imamo prava da kažemo i tražimo da država uradi nešto? Public policy može da bude bilo koji problem iza koga stoji neka grupa ljudi koja može da ga nametne na javni dnevni red.

To faktički znači da problem javne politike može da bude bilo koja tema. Ako postoji manja ili veća grupa ljudi koja ima dovoljnu moć da nametne neki problem tako da i drugi ljudi moraju da razgovaraju o njemu, onda to postaje problem javne politike. Najčešće,  grupa ljudi koja je nametnula neki problem predstavlja značajan politički faktor.

Nema nikakve ekskluzivnosti šta može, a šta ne može da bude problem javne politike, ukoliko postoji neko ko može da ga nametne kao problem. Takođe, nešto ne mora da bude problem javne politike ako ne postoji neka jača društvena grupa da o njemu brine i da ga nameće na dnevni red.

Na primer, ako neka stranka koja u Skupštini ima 30 odsto mesta uđe u koaliciju i kaže – ulazimo s vama u koaliciju samo ako prihvatite da teme koje smo mi definisali kao probleme dođu na dnevni red, onda to postaju problemi javne politike. U tom slučaju problemi mogu da budu nešto što svi smatramo da je logično, kao na primer zaštita čovekove okoline, ali može da bude i neka veoma specifična tema koja nas se uopšte ne tiče, ali uslovljena koalicijom ona to postaje.

Javna politika nastaje kao reakcija na probleme koji se javljaju u jednom društvu, a koje nazivamo tržišni feler ili društveni feler (eng. failure). Kada u društvu ili ekonomiji postoji neki problem, onda se javlja potreba za javnom politikom ili skupom mera koji će taj problem da eliminiše, reši ili unapredi.

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar