VIDEO Autorski tekst Beograd Ekonomija Skupština Finansije

(VIDEO) Disproporcija između planiranog i izvršenog budžeta u GO Zemun

Na poslednjoj sednici Skupštine GO Zemun potvrđen mi je odbornički mandat i sa nestrpljenjem sam čekao drugu tačku dnevnog reda – izveštaj o izvršenju budžeta GO Zemun od početka godine do 30. juna 2017. Sednicama sam prisustvovao i ranije, ali ne kao odbornik već kao građanin. Naime, svaki građanin ima pravo da prisustvuje sednicama jer su one javne, pa sam tako i ja na sednicama unazad koristio to pravo.

Prema podacima objavljenim o usvojenom budžetu u decembru 2016. nalazimo da je ukupan iznos planiranog budžeta 796.048.590,00 din. Izvršen je rebalansu budžeta u julu ove godine, pa je sada iznos budžeta povećan za više od 150.000,00 din i ukupno iznosi 947.025.020,00 din. Međutim, po odluci o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci, iznos budžeta je 902.452.629,00 din. Što znači da je vraćeno nešto manje od 45 mil din u gradski budžet, bez objašnjenja zašto i kako je do toga došlo.

Izveštaj o izvršenju budžeta je veoma štur, posebno u segmentima gde bi morao biti veoma opširan i detaljan. Sa druge strane, formalnosti su opisane naširoko i nadugačko. O tome gde je tačno potrošen novac izvestioci su napisali jedva nekoliko reči, tako da ni odbornici, ali ni građani, iz priloženog izveštaja ne mogu ništa saznati ili u najboljem slučaju ostaju zbunjeni. Kako bih bio još precizniji osvrnuću se na jedan kompletan program, odnosno na sve njegove projekte.

Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave sadrži sledeće projekte:

Obeležavanje verskih praznika / Badnji dan i Bogojavljenje

Za ovaj projekat budžetirano je 609.569,00 din, bez bilo kakave specifikacije šta je ušlo u taj trošak. I to nije sve. Po izvršenju budžeta dodato je još 600.000,00 din, sa objašnjenjem da se to odnosi na stalne troškove. Naravno, nije navedeno koji su to stalni troškovi.

Finansiranje rada Odseka za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna prava

Uz ovaj projekat gotovo da nema objašnjenja. Navedeno je da je za neki materijal budžetirano 550.000,00 din. Interesantno je da se svake godine budžetira 700.000,00 din, ali se potroši 50.000,00 dinara. Zaključak bi mogao biti da oni samo pišu cifre koje ne znače ništa, iz čega se nameće pitanje – zbog čega uopšte rade budžetiranje ako se tu ništa ni približno ne podudara.

Nagrada  Policajac i vatrogasac meseca

Raspoređene su aproprijacije od 300.000,00 din za dodelu mesečne nagrade najboljem policajcu i vatrogascu meseca. Kako nema nikakvih informacija, nadamo se da su nagrade otišle onima koji to zaista i zaslužuju.

Vanredne situacije

Za ovaj program se budžetira 3.000.000 din, opet bez potrebnog objašnjenja kako se baš taj iznos budžetira. Zašto nije na primer 5.000.000,00 din ili 1.000.000 din. Kako su došli do budžetiranog iznosa? U prvoj polovini ove godine nije ništa realizovano.

Izgradnja i održavanje objekata na kojima GO Zemun ima pravo korišćenja

Po budžetu, aproprijacije su u iznosu od 8.533.264,00 din, a po izvršenju da su planirali 12.500.000,00 din da potroše na zgrade i građevinske objekte. To se bitno razlikuje jedno od drugog. U dostavljenoj dokumentaciji nema objašnjenja, a kada postavite pitanje u Skupštini dobijete odgovor koji nema veze sa pitanjem. U ovom projektu je potrošeno još i 3.633.264,00 din za nabavku mašina i opreme. Pogađate – nije nigde navedeno koje su to mašine i oprema. Prilikom postavljanja pitanja dobio sam odgovor da su to “štampači i tako to”. Zamislite koliko šampača se može kupiti za 3,6 mil din? Naravno, u izvršenju budžeta nisu navedena analitička konta, kako bi se znalo da li će biti kupovine, izgradnje itd.

Nabavka i održavanje opreme i nabavka nematerijalne imovine

Budžetirano je 33.248.073,00 din, a po izvršenju budžeta planirano je 20.000.000,00 din. Potrošeno je nešto malo više od 5.000.000,00 din i ovo je još jedan primer gde je potrošeno 25% planiranog budžeta. Ovih pet milona je potrošeno na materijal, mašine, tekuće održavanje i nematerijalnu imovinu. To je sve što znamo i što možemo da saznamo – ni koje mašine, ni koji materijal, ni šta se održava, a kamoli na šta je potrošeno pod pojmom “nematerijalna imovina”.

Održavanje seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva i putnih prelaza na železnici

Ovaj je projekat u potpunosti netransparentan. Moglo bi se reći da je neprimetan i nebitan jer u čitavom izveštaju o budžetu za prvih pola godine o ovom projektu nema ni reči. Najviše se novca troši, ali najmanje informacija o tome kako i na šta – 29,5 miliona dinara u prvoj polovini tekuće godine. Ne znamo čak ni lokaciju gde se radilo, a kamoli šta se od radova na tim lokacijama sprovodilo.

U 2016. godini na ime nekategorisanih puteva potrošeno je preko milion evra. U tom izveštaju navedeno je samo da se nešto radilo u Ugrinovcima i Batajnici.

Kada to sve znamo, onda nas ne može čuditi zašto Gospodska ulica, koja je strogi centar velike opštine Zemun, izgleda toliko loše i nakon rekonstrukcije, koja usput budirečeno još nije završena.

Mi smo poslali zahtev da nam opština dostavi kompletnu dokumentaciju i o ovom projektu. To podrazumeva sve, od izrade projekta, preko izbora izvođača radova i nadzora za vreme izvođenja građevinskih radova. Naravno i dokumentaciju o svim plaćanjima izvođaču po okončanim situacijama, kao i vremena svih uplata.

Zaštita životne sredine

Ovaj projekat je zanimljiv zbog toga što je je budžetirano 6.000.000,00 din, a da u prvih 6 meseci nije potrošeno ništa. To na prvi pogled deluje čudno, ali zapravo i nije jer je tender raspisan tek 30.06.2017.godine. A zašto je raspisan tek sad nije navedeno.

Najlepši božićni izlog i najlepša cvetna aleja

Izdvojene su aproprijacije u iznosu od 200.000,00 din za troškove organizacije manifestacija za izbor najlepšeg  božićnog izloga i najlepše cvetne aleje.

Leto na Lidu

Izdvojene su aproprijacije u iznosu od 13.600.000,00 din za troškove organizacije manifestacija i korišćenje letnje plaže. Pretpostavljam da misle na most, ali nema informacija.

Kancelarija za lokalni i  ekonomski razvoj

Ta kancelarija nas kosta 2.600.000 dinara godišnje, a njeni rezultati nisu navedeni, možda to za njih i nije mnogo važno da se napiše.

Informisanje

Ovaj projekat nam odnosi 7.200.000,00 din i služi za finansiranje javnog obaveštavanja o pitanjima od značaja za život i rad građana. U izvršenju budžeta za prvu polovinu 2017. godine potrošeno je 2.100.000 din, što znači da je budžetiranje ponovo urađeno pogrešno.

Razvoj zajednice

Raspoređene aproprijacije od 19.160.000,00 dinara za poboljšanje uslova života građana u skladu sa zakonom – šta, kako i kome… ne zna se.

Kao što možete primetiti pojavljuju se velike disproporcije između planiranog i izvršenog budžeta. Da li se plan samo prepisuje, pa se naknadno rebalansom koriguje, ne znam i ne mogu da tvrdim. Mogu da pretpostavim da je tako. Bliži se decembar, bliži se usvajanje budžeta za 2018. godinu. Nadam se da neće biti ponovo CTRL+C, CTRL+V.

Stevan Grbić

odbornik Dosta je bilo – Zemun

DJB Zemun

DJB Zemun

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Odlicno,da vide gradjani,koji nemaju pojma niocemu,cemu sluze budalastine u tabloidima.Pa,da se ne vidi kako se dekra,muze,sisa,tj.otima.Ovo odstampajte i podelite nam da informisemo narod,za pocetak u Zemunu.