Autorski tekst Državna uprava Zapadna Srbija Reagovanje

Komisija za javne nabavke – proširenje Gradskog veća u Valjevu

Na osnovu izjava koju je dao zamenik predsednika Skupštine grada medijima o formiranju Komisije za praćenje javnih nabavki  koja se sastoji od tri funkcionera gradske vlasti, mi bi izneli naša zapažanja, nedoumice i neslaganja.

Osnivanje ovog tela nema utemeljenje ni u Statutu grada, ni u Odlukama koje normativno regulišu rad organa Uprave,  ni u Zakonu o javnim nabavkama  na način kako  su to uradili predstavnici vlasti. Nemamo ni podatke da li su članovi komisije plaćeni za ovaj rad, niti za visinu nadoknade.

Kako je predsednik ove komisije naglasio njen cilj je da proces javnih nabavki učini transparentnim i da se ima potpun uvid u javne nabavke.

Interesuje nas da li  je ova komisija postavljena kao neka vrsta garanta  i kontrole da će se raditi po Zakonu?

Zakon je predvideo da se internim aktom odredi način kontrole javne nabavke u članu 22 ZoJN.

Koliko znamo takav  interni akt nije donet. Mišljenja smo da je potrebno da se donese odgovarajuća Odluka koja će sva ova pitanja r

egulisati, kao i odrediti nadležnost, sastav organa koji će vršiiti kontrolu javnih nabavki.

Možda se desilo da problem predstavlja amaterizacija uprave umesto profesionalizacije i onda se jasni propisi ne sprovode zbog neznanja.

Međutim, da li je formiranje ove Komisije znak nepoverenja ljudi jednih u druge, pogotovo koalicionih partnera.

Znamo da oni nisu ni u čemu tako kreativni kao u ostvarivanju sopstvenih interesa.

Predsednik ove komisije je napomenuo da će sve biti  transparentno.Po nama to nije transparentnost ako o tim nabavkama znaju samo Gradonačelnik i ljudi oko njega.

Nije jasno rečeno kako i na koji način će Komisija vršiti kontrolu:

Da li kada se određuju prioriteti javnih nabavki?

Da li kada se objavi  javna nabavka (u momentu kada postoji zakonom propisana obaveza tajnosti podataka)?

Ili,  kada je konkurs završen  pa se proverava da li su ispoštovana sva pravila i procedure?

Po izjavama predsednika ove Komisije oni će pratiti javne nabavke od prvog koraka. Ovo je sporno zbog zaštite podataka i dokumentacije saglasno članu 14. Zakona o javnim nabavkama.

Sporna nam je izjava da će Gradonačelnik na taj način imati potpuni uvid u sve javne nabavke, da bi se taj postupak učinio transparentnim i kako se greške više ne bi ponavljale.

Takođe nije nam jasna izjava da je Kolegijum Gradonačelnika doneo odluku o formiranju Komisije za praćenje javnih nabavki, kada je ranije rečeno da kolegijum Gradonačelnika ne donosi nikakve odluke sem operativnih,sedmičnih.

Da li smo bili u pravu kada smo na prethodnim konferencijama rekli da kolegijum donosi odluke, jer je sad eksplicitno rečeno da Kolegijum gradonačelnika donosi odluku o formiranju Komisije za praćenje javnih nabavki, kao posebnog tela.

Rečeno je da je Gradsko veće glomazno, pa nam nije jasno zašto je prošireno. Kolegijum ovako preuzima nadležnost Gradskog veća. Po svemu sudeći Kolegijum donosi odluke i prosleđuje Gradskom veću, koje ima zadatak samo da usvoji.

Transparentnost je za nas da se svi Ugovori objave na sajtu Grada sa svim dodacima i aneksima  ukoliko postoje. Dešava se da neko dobije posao jer je dao najnižu cenu, a onda se dodaju aneksi sa dodatnim radovima koji  je drastično podignu.

Po nama bi organi Uprave trebalo prvenstveno da vode računa o  angažovanju stručnih lica za pojedine oblasti u Komisiji za javne nabavke  u zavisnosti od predmeta javne nabavke.  Time bi se omogućilo da se precizno odrede uslovi konkursa  i sprečilo da se radovi nekvalitetno izvedu.

Imajući u vidu izjavu da će Komisija proveravati i  ranije nabavke, postavljamo pitanje da li time preuzimaju ingerencije nekih drugih službi npr. istražnih organa .

Za mnoge javne nabavke postupci su obustavljeni , a nismo sigurni da li je sve sprovedeno po zakonskoj proceduri, tj. da li su ih pratila pisana dokumenta.

Predlog ove komisije da se poslovi manje vrednosti do 500 000din. i na koje se ne primenjuje ZoJN poveri malim firmama koje nisu do sada dobijale poslove. To može u neku ruku biti i dobro.

Međutim, znamo da ima zloupotreba i da se neke krupne nabavke usitnjavaju da bi išle drugom procedurom ili bez konkursa.

Da li će se pozivanjem privrednih subjekata koji nikad ranije nisu dobijali poslove od korisnika budžetskih sredstava, stvoriti preduslov za manipulaciju i dodeljivanje određenih poslova preduzetnicima bliskim vlasti.

Lokalna sapuprava ima nadležnost da samostalno uredi način kontrole javnih nabavki i organa koji će vršiti, ali sve te odredbe moraju biti propisane internim aktom lokalne samouprave- odlukom donetom u skladu zakonskim propisima.

Naše je mišljenje da je za ovu godinu već kasno da se planirani infrastrukturni (a građanima obećani) radovi realizuju u toku ove građevinske sezone.

Nepopravljiva šteta je naneta time što Gradska vlast nije odmah reagovala i na upražnjeno mesto posle hapšenja lica zaduženog za javne nabavke postavila drugo licencirano lice. Sad se pojavljuju informacije da osoba koja je trebala da se obuči i na tom mestu bila skoro 3 meseca, nije ostala na tom položaju i da je postavljeno lice sa licencom na određeno vreme, dok se ne obuče osobe koje su upućene iz Gradske uprave na obuku i dobijanje licence.

Koliko će to trajati, ne zna se tačno.

Vidimo da mnoge javne nabake nisu realizovane. Bitno je za kabinet Gradonačelnika da je realizovana javna nabavka goriva za njihove potrebe, obzirom da neograničeno mogu da koriste nova, ceo Gradonačelnikov kabinet, pomoćnici, članovi glomaznog Gradskog veća, a po njegovoj odluci objavljenoj u Službenom Glasniku na početku godine.

Snežana Spajić, član Glavnog odbora DJB i

odbornik u SO Valjevo

Oznake