Vojvodina Saopštenje

Građanska prava po Gradonačelniku Novog Sada

“Dosta je bilo” neprijatno je iznenađen izjavom Gradonačelnika Novog Sada, datom dnevnom listu “Politika” 31.10.2017. godine, u kojoj optužuje naše sugrađane, koje pri tom naziva “nekim ljudima”, da “pod plaštom nezavisnog sudstva žele da iz budžeta Grada uzmu više od dve milijarde dinara”. Posebno je važno naglasiti da se za proteklih pet godina suma od nekolio milijardi dinara prenosi u budžetu kao neopredeljena, te se postavlja pitanje je li bilo moguće pomenute eksproprijacije izvršiti propisno, uz odgovarajuću naknadu.

Gradonačelnik Novog Sada, diplomirani pravnik po struci, sigurno zna da Novosađani od Grada ništa ne “uzimaju”, niti da žele nešto što im ne pripada, već jednostavno pokušavaju da ostvare zaštitu svojih prava pred nadležnim Sudom, u skladu sa pozitivnim propisima.

Gradonačelnik Novog Sada, diplomirani pravnik po struci, sigurno zna da Novosađani ne tuže Grad “zbog asfaltiranja ulica”, nego da zahtevaju naknadu za eksproprisanu nepokretnost koja im po zakonu pripada.

Gradonačelnik Novog Sada, diplomirani pravnik po struci, sigurno zna da je Ustavom Republike Srbije predviđena nezavisnost sudske vlasti, a da su ovakve izjave, date od strane nosilaca izvršne vlasti na teritoriji lokalne samouprave, direktan pokušaj pritiska na sudsku vlast, odnosno kršenje Ustava Republike Srbije.

Gradonačelnik Novog Sada, diplomirani pravnik po struci, sigurno zna da je u svakom postupku pred sudovima u Republici Srbiji predviđena dvostepenost, kao i mogućnost izuzeća sudije u slučaju sumnji u nepristrasno i fer suđenje, te da Grad Novi Sad, kao tužena strana u sporu, može koristiti navedena prava, ukoliko smatra da je celishodno za pozitivno okončanje postupka po Grad.

Naši sugrađani nisu kriminalci niti žele da pljačkaju svoj Grad!

Smatramo da Gradonačelnik Novog Sada duguje izvinjenje svojim sugrađanima, kao i sudijama koji vode postupke po tužbama građana protiv Grada Novog Sada i ovim putem ga pozivamo da to javno učini!

GO Dosta je bilo – Novi Sad

Link:

http://www.politika.rs/sr/clanak/391761/Protiv-Novog-Sada-340-tuzbi-zbog-asfaltiranja-ulica

Oznake

DJB.NS

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar