Јужна Србија Скупштина Социјална заштита

У име и корист Нишлија

Реализована је иницијатива одборничке групе ” Доста је било” у Нишу за регресирање бесплатног боравка деце у приватним вртићима за повлашћене категорије деце!
Једногласно је уз аплауз у Скупштини Града Ниша на седници 01.11.2017 год изгласана иницијатива која је у име одборничке групе “Доста је било” покренута да би се исправио пропуст и несклад који је постојао између две градске одлуке (“Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице” и “Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша”) у вези са регресирањем трошкова боравка деце из категорија:
  • треће и четврто дете у породици;
  • дупли близанци, тројке и четворке;
  • деца ратних војних инвалида од I до IV категорије;
  • деца лишена родитељског старања;
  • деца са сметњама у развоју;
Усвајањем ове измене “Одлуке о праву на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и или физичко лице” родитељи деце из набројаних категорија ослобађају се плаћања месечних трошкова од око 4.500 рсд. На годишњем нивоу је то око 50.000 рсд.
Овим ће од 2018. год сви родитељи ове деце бити ослобођени плаћања и у предшколској установи “Пчелица” и у приватним вртићима.
Једногласно изласавање иницијативе Покрета “Доста је било” указује на препознавање вредности иницијативе за наше суграђане од стране свих одборничких група у Скупштини Града Ниша.
Надамо се да ово неће остати усамљени пример оваквог сагледавања корисних предлога и добрих намера у иницијативама које долазе пред представнике грађана Ниша без обзира којој политичкој опцији припадају.
Покрет “Доста је било” у Нишу ће и у наредном периоду, као и до сада, наставити да ради само и искључиво у најбољем интересу свих Нишлија.
Ми не одустајемо!
Радмила Поповић
Одборница Покрета”Доста је било” у Скупштини Града Ниша
Ознаке