VIDEO Politika Skupština

(VIDEO) Ana Stevanović: DJB traži smenu Maje Gojković i Veroljuba Arsića

Smatramo da su predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, kao i potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić od sazivanja poslednje sednice 9. avgusta 2016. godine, pa sve do danas, tokom predsedavanja više puta grubo i na očigled cele javnosti prekršili Ustav Republike Srbije, Zakon o Narodnoj skupštini, odnosno Poslovnik Narodne skupštine, što je dovelo do potpune degradacije najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji.

Način na koji predsednik i potpredsednik predsedavaju sednicama Narodne skupštine, više nego očigledno dokazuje da su zaboravili na svoje osnovne obaveze kao predsedavajući i da institucija Narodna skupština nije njihovo privatno vlasništvo, a još manje vlasništvo njihovih partijskih kolega, kao i činjenica da svi narodni poslanici imaju jednaka prav i dužnosti.

Zahvaljujući postupanju predsednice, prvi put imamo situaciju da narodni poslanici opozicionih poslaničkih grupa u znak protesta podižu svoje poslovnike, upravo da bi predsedavajućoj ukazali na povredu Poslovnika, a da nakon toga, ne samo da ne dobiju reč, već predsedavajućeg, kao i potpredsednika Arsića, daju sebi za pravo da se tome otvoreno podsmevaju, zaboravljajući na činjenicu da su poslaničke grupe izabrane od strane naroda, a ne od predsedavajućih, kao ni od strane njihovih partijskih kolega.

Na sednici Narodne skupštine, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, podsećamo da nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao i neiznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica u skladu sa članovima 106. i članom 107. Poslovnika.

Zahvaljujući Maji Gojković i Veroljubu Arsiću, skandalozne situacije se nadovezuju jedna za drugom, neprimerene izjave, grubo kršenje Poslovnika, što je sve skupa dovelo do potpunog obesmišljavanja funkcije predsednika i degradacija Narodne skupštine.

Na kraju, ono što je poražavajuće, jeste činjenica da su kao predsednica, tako i potpredsednik Arsić, da su rešili da se potpuno povinuju želji Vlade Republike Srbije, da im zakoni samo protrče kroz Skupštinu, da se o njima ne raspravlja na način predviđen Poslovnikom, te da javnost Srbije ostaje uskraćena za informacije o mnogim zakonskim rešenjima koje vladajuća većina izglasava na zvuk zvona, iako upravo ta rešenja direktno utiču na životni standard i ekonomsku moć naših građana.

Zahvaljujući Maji Gojković i Veroljubu Arsiću, koji su prekršili svaku meru i grubo povredili Ustavom zagarantovano pravo na pravna sredstva dokazuju i to da su sebi dali za pravo da kreiraju nove mere za održavanje reda na sednici prema poslanicima opozicije, kako bi na svaki način pokušali da spreče da se čuje njihov glas u parlamentu.

Sve što sam navela dovelo je do potpune degradacije Narodne skupštine, koja je ovakvim postupanjem predsedavajućih postala izvršni organ Vlade Republike Srbije. Na osnovu svega navedenog, zahtevamo hitno razrešenje, kako predsednice Maje Gojković, tako i potpredsednika Veroljuba Arsića.

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar