Ауторски текст Војводина

Гаранцијски фонд Војводине – Пропуштaње шанси

Извештај Државне ревизорске институције наводи да правни статус Гаранцијског фонда АПВ не одговара карактеру његовог пословања. Одлуком о оснивању обавља финансијску, а уписан је у регистар фондова код Покрајинског секретаријата за културу?! Разлог је што у Србији не постоји пропис који регулише област микро финансијских небанкарских организација, издавање гаранција и гаранцијских шема. Ово је констатовао и ресорни покрајински секретар, образлажући извештај на 16. седници Скупштине Војводине 15.новембра, али се овде и зауставио. Помогли смо фонду и њему изговоривши за говорницом, оно што он није желео или смео. А то је, да ревизор обавезује ГФ АПВ да покрене инцијативу код свог оснивача Скупштине АПВ, да размотри правни статус који би се ускладио са финансијском делатношћу издавања гаранција, тако што ће подлегати регистрацији код АПР и надзору Народне банке. Решење је да Скупштина Војводине, као је овлашћени предлагач закона Народној скупштини , у сарадњи са надлежним државним органима, покрене доношења Закона о микрофинансијским организацијама и гаранцијским шемама. Ово је предвиђено и Стратегијом за развој малих и средњих предузећа, предузетништва и конкуренције за период од 2015. до 2020. У погледу модела самих законских решења, предложили смо да се ослоне на оближње словеначко, које је ову материју уклопило у регионални развој.

Шта ће тиме добити пољопривредници, предузетници, задруге, микро,мала и средња предузећа?

Могућност да пословне банке третирају издате гаранције ГФ као прворазредне, са нижом кредитном каматом и мањим колетералом. Додајмо овоме и додатни бенефит, који смо такође изрекли на истој седници, а то је табу тема српске пољопривреде ИПАРД 2, и гаранције које би омогућиле корисницима сопствено учешће у овој бесповратној ЕУ предприступној помоћи руралном развоју.

Програм је одобрен од ЕУ и РС. По најавама је требало да почне са применом у јесен 2015. али је од тада у закашњењу због неспособности јавног сектора за вођење програма, кроз поступке управљања расподелом и контролом донација. Програм је требало да се реализује кроз Министрарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управу за аграрна плаћања. Конкурс се расписује 1 годишње и укупан буџет је 230 милиона евра. Неопходно је да екстерни ревизори ауторизују све националне механизме, процедуре и алоциране ресурсе. Ово се стално одгађа. Распон донација је од 10 хиљада до 2 милиона евра. У првој фази очекују се позиви за набавку трактора до 100 кW. Пољопривредници могу да рачунају на бесповратну помоћ до 60% прихватљивих трошкова инвестиције, односно 65% ако се ради о младим пољопривредницима који још нису навршили 40 година живота. Како је један од предуслова , обезбеђење сопственог учешћа, ГФ може буде од користи апликантима, као најпогоднији инструмент за такав облик финансирања.

Секретар је навео да је потребно веће преузимање одговорности ГФ за пословне ризике и напуштање ригидних банкарски критеријума. Ово је донекле тачно, али и отвара простор за већ виђене злоупотребе у партијске сврхе. Сматрамо да се у том случају мора успоставити систематска теренска контрола стручних служби ГФ, која би редовно обилазила кориснике добијених гаранција и вршила увид у наменско коришћење гарантованих кредита. Све ово беспрекорно функционише у уређеним друштвима и само се треба угледати се на њих. НБС тренутно највише кочи доношење таквог закона, јер се плаши пробоја финансијске стабилности и евентуланих злоупотреба фондова парадржавног типа. Можда са разлогом, због негативних искустава? Тврдимо да је могуће системско решење, једино је питање: Да ли са овом и оваквом влашћу?

Александар Зеленски
Посланик у Скупштини Војводине
Заменик председника посланичке групе Доста је било

О аутору

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар