Здравство Шумадија

Апотекарска установа Крушевац – пример небриге власти када нема свој интерес

Апотекарска установа (АУ) Крушевац, чији је оснивач Град Крушевац, налази се у великим губицима, преко 330 милиона динара. Дугови су настали у последњих неколико година. Као јавна установа, АУ Крушевац, како то закон и разум налажу, подносила је финансијске извештаје свом оснивачу. У тим извештајима се могло видети да се финансијска ситуација погоршава и да треба предузети неке мере. То би одговоран оснивач и учинио, и то без чекања да ситуација ескалира.

Запослени у установи су тражили да се нешто учини и спречи пропадање установе. Знајући да су институције система потпуно урушене и да се права моћ налази у рукама политичких партија на власти, они су се обратили Б. Гашићу, најбоље позиционираном Крушевљанину у СНС-у, надајући се да ће им он помоћи – не желећи да прихвате чињеницу да партократија нема за циљ да штити ичији осим партијског и личног интереса.

Који интереси су ближе срцу писало је и у тексту недељника ‚‚Време” од 21. маја 2015.: „Уговори које је ADD Production склапао са Културним центром из Крушевца и са апотекарском установом из тог града показују да ADD Production сарађује са Гашићевом ТВ Плус, те да директно уговара послове са клијентима те телевизије. Тако у уговору са Културним центром Крушевац пише да се ADD Production обавезује да за ТВ Плус обезбеди праћење активности Културног центра Крушевац кроз информативни програм. Уговорима са установом Апотека Крушевац, ADD Production се обавезује да за ТВ Плус обезбеди израду и емитовање рекламног спота у 10 ЕПП блокова свакога дана.“

Како су полиција и тужилаштво у стању дубоке хибернације, остаје само да народ на следећим изборима смени ову неодговорну и штеточинску власт.