Ауторски текст Источна Србија Преносимо Рударство Финансије

Предлог буџета РС за 2018. ставља РТБ Бор у недозвољено привилегован положај

Посланицима Народне Скуштине Републике Србије је у четвртак, 30. новембра, са месец дана закашњења у односу на законом предвиђени рок, достављен на разматрање ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ који се састоји од 717 густо куцаних страна. За само неколико дана, рачунајући и викенд, посланици требају да сав тај материјал проуче, предложе амандмане за његово побољшање и спреме се за дискусију.

Пошто је моје уже усмерење привреда, рударска индустрија и РТБ Бор, ја сам се сконцентрисао на анализу тог дела предлога Закона о буџету.

Пошто је РТБ Бор уназад неколико година био перманентни крисник субвенција из буџета, потражио сам у члану 1 на расходној страни, у тачки 1.4 ниво средстава предвиђених за субвенције. Тај део је приказан на Сл. 1

images (2)

Сл. 1: Пројектовани износ субвенција за 2018. год.

Из искуства знам, пратећи дешавања у РТБ Бор, да буџетска средства намењена за субвенције пре него стигну (и ако стигну) тамо где су намењена, пролазе кроз „тамни вилајет“ у коме се дешава много тога нетранспарентног. Ненаменско трошење тих средстава је задњих година постало једна од главних коруптивних активности у држави. Због тога се мора упорно инсистирати на њиховом наменском и транспарентном коришћењу.

Затим у делу обавеза – унутрашњем дугу, под ставкама 5.4 и 5.5 наводи се дуг РТБ Бор према Export Development Canada, како је приказано на доњој слици.

images (3)

Сл. 2: Износ годишњих ануитета према Export Development Canada за 2018. год.

Исплата ових ануитета је у апсолутној неусаглашености и контрадикцији са УППР РТБ Бор од 01.04.2015. год., који је усвојен од стране привредног суда у Зајечару и потврђен од стране Апелационог суда у Нишу новембра 2015. На доњој слици је приказан основни мотив увођења УППР у РТБ Бор, из кога се јасно види да је једна од његових основних карактеристика „намирење повериоца у износима и према моделима“ предвиђеним тим документом.

images (3)

Сл. 3: Основни мотив увођења УППР у РТБ Бор (извод из оригиналног документа)

Према законима републике Србије није могућа паралелна примена УППР и исплата годишњих ануитета из буџета. Ако је УППР на снази, онда РТБ Бор мора измиривати обавезе према том документу. Насупрот томе, ако се ануитети исплаћују из буџета, онда се мора прогласити неуспех УППР, што за собом повлачи тешке консеквенце по РТБ Бор. У прилог томе доња слика приказује јасне обавезе према Export Development Canada.

images (4)

Сл. 4: Обавезе према Export Development Canada

Оваква дубиоза је већ била наговештена када је РТБ Бор пре пар месеци послао у АПР званичан финансијски извештај о пословању за 2016. год, по коме је исказао негативу из текућег пословања у износу од 54 милиона долара.

Такође је важно осврнути се на издатке буџетских корисника за капиталне пројекте, који су планирани у укупном износу од 80,0 млрд. динара. У односу на Буџет за 2017. планирано је да издаци за капиталне пројекте буду виши за 16,4 млрд. Од тих средстава овде се посебно издваја капитални издатак према буџетском кориснику Министарству рударства и енергетике за изградњу новог тунела/колектора Кривељске реке. За тај издатак је пројектовано:

ilovepdf_jpg_to_pdf

Сл. 5: Капитални издатак према буџетском кориснику Министарству рударства и енергетике за изградњу новог тунела/колектора Кривељске реке

Колектор Кривељске реке је еколошки проблем од прворазредног значаја, по многима он представља „еколошку бомбу“ која може нанети еколошку штету катастрофалних размера. За његову санацију до сада је утрошено, без нарочитог успеха, много милиона долара. Средином прошле деценије Светска банка је у сарадњи са владом Републике Србије усвојила програм санације историјских еколошких штета насталих стогодишњим пословањем индустријских постројења РТБ Бор. Вредност програма је износила 42 милиона долара. Израда новог колектора Кривељске реке је била једна од значајнијих ставки тог програма за чију реализацију је било предвиђено 12 милиона долара. После неколико година пројекат израде новог колектора је доведен до објаве тендера за избор извођача радова. Опструкцијом првенствено од оних који би од реализације тог програма требали имати највише користи, програм није реализован, и Светска банка је повукла остатак средстава. И сада, исти тај програм се јавља као ставка у буџету. Суштина тог маневра је да се средства за његову реализацију најзад могу провлачити кроз „тамни вилајет“, што је од почетка био циљ појединаца на одговрним позицијама.

У уторак, 5. Новембра 2017. год. предлог Закона о буџету ће се појавити пред посланицима Народне Скупштине Републике Србије. Ја ћу се борити да се средства пореских обвезника троше транспарентно и наменски у складу са законима ове земље и интересима грађана заступајући и бранећи ставове наведене у овом тексту.

Бор, Србија, 03.12.2017. год.

др Бранислав Михајловић, дипл. инж. руд.

научни сарадник, народни посланик

Преузето са: http://bor-sve.net/2017/12/03/predlog-budzeta-rs-za-2018-stavlja-rtb-bor-u-nedozvoljeno-privilegovan-polozaj/

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • “После неколико година пројекат израде новог колектора је доведен до објаве тендера за избор извођача радова. Опструкцијом првенствено од оних који би од реализације тог програма требали имати највише користи, програм није реализован, и Светска банка је повукла остатак средстава. И сада, исти тај програм се јавља као ставка у буџету. Суштина тог маневра је да се средства за његову реализацију најзад могу провлачити кроз „тамни вилајет“, што је од почетка био циљ појединаца на одговрним позицијама.” Meni je ovaj pasus iz celog teksta ostavio najjači utisak. A Krivaljska reka i dalje ekološka bomba

  • ZAMAJAVANJE U RTB BOR BEZ KRAJA!

    RTB Bor čeka još jedno sudbonosno i maglovito proleće uz pomoć MMF, države, a da li će biti tender za privatizaciju, ili strateško partnerstvo, uz to neće biti pomoć budžeta države. RTB Bor nije siroče? Ovih godina RTB Bor je poslovao sa gubicima, a ove, kažu biće sa profitom,najmanje 55 miliona evra. Još jedna neočekivana obmana sa pranjem svega osim savesti. Kako može RTB Bor da bude profitabilan kada se opralo i pokralo sve što je moglo. Na kraju i obezbeđenje je napustilo, zna šta da obezbeđuje od krađa kada je sve pokradeno i nema šta da se krade. Zlato, srebro, bakra, pare sve je nestalo i oprano. Od privatizacije nema ništa, od zamajavanja u vezi RTB Bor biće. Sve dok trajektorija novca od RTB Bor i budžeta države je maglovita biće još zamajavanja o reformi, privatizaciji i šta još u vezi RTB Bor. O raspisivanju tendera marta meseca o privatizaciji, strateškom partnerstvu ili svakojakim zamajavanjima priča se nastavlja po ne znam kog puta, najmanje deset. Zbog čega da se tradicija prekine, kada pare, zlata, bakra i srebra ima za sve zainteresovane strane. Dobru tradiciju ne treba napustati. Ako ovo ne bude ovako sprovedeno, plaćam opkladu i Spaskovskom, Vučiću i svim lakovernim. Sraćna Nova 2018. godina svima, a po najviše RTB Bor!