Ауторски текст Војводина

Реализација буџета Града Новог Сада

Одборници “ДЈБ” су у Скупштини Града Новог Сада присутни безмало годину и по дана. Сведоци смо свих Извештаја о реализацији буџетских средстава од половине 2016. године и мирне савести можемо тврдити да сви извештаји неодољиво личе један на други.Овог пута говоримо о извештајном периоду који обухвата првих девет месеци 2017. године.

Приходи се обавезно остварују у планираном износу, што је за сваку похвалу и може бити показатељ да у Скупштини Града ради заиста стручан кадар, који би затим са приближном прецизношћу могао да пројектује и расходе.

Међутим, када посматрамо расходну страну, трошкови се уредно планирају у далеко већем износу од реализације. Сваки пут! На крају периода, односно године, на овај начин остварује се фискални суфицит и средства се преносе у наредну годину. Шта се дешава са неутрошеним средствима? Она се, наравно, не враћају привреди и грађанима, од којих су претходно наплаћена. Ова средства се преносе у наредну годину, а изменама буџетског закона изгубила су првобитни наменски карактер, тако да их администрација самовољно троши, без икаквог надзора, за сврхе које сама определи. И тако из године у годину…

Приходи у Буџету Града Новог Сада за период јануар – септембар текуће године, остварени су у готово стопостотно планираном износу. Прецизније, 98,1%. Битно је напоменути да је учешће прихода од пореза у укупним приходима 63,23%. Дакле, највеће учешће на приходној страни.

Планирани расходи у посматраном периоду су реализовани 52,7%, односно 39,6% планираних годишњих расхода. Код планирања расхода је сценарио исти за баш сваки извештајни период. План је далеко већи од реализације. На бази плана се наменски определе буџетска средства. На крају периода, од нереализованих планираних средстава, ствара се суфицит, а средства губе првобитни наменски карактер И троше се без надзора. Оправдања за овакав исход су сваки пут иста, клише. Празне, излизане речи, безброј пута поновљене… Оправдања без оправдања…

Структура приказаних расхода је јасан показатељ да је текућа потрошња и даље приоритет. 84,3% расхода посматраног периода чине текући расходи. Свега 13,9% чини реализација планираних капиталних расхода периода. Чак иако се капиталним расходима придода износ утрошен за капиталне субвенције, капитална потрошња је у оквиру 20% укупних расхода.

У оквиру Извештаја о буџету, творци Извештаја се и сами позивају на Члан 76. Закона о буџетском систему, којим је утврђена обавеза локалног органа управе надлежног за финансије, да редовно прати извршење. Овим чланом се такође налаже надлежнима да дају образложење у случају великих одступања, као што је то редовни случај са Буџетом града Новог Сада. Образложења која нам се презентују су увек издата са сврхом да се задовољи форма, али не и суштина.

Члан 71. Закона о буџетском систему, дефинише одговорност руководиоца директног, односно индиректног корисника буџетских средстава. Надлежни су одговорни за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. Тумачењем овог Члана Закона, долазимо до закључка да се Закон крши. Обзиром на то да никада нико од надлежних није позван на одговорност по наведеном основу, може се закључити да се ово ради свесно.

И опет долазимо до круцијалног, више пута понављаног питања – да ли постоје интерне контроле у процесу праћења извршења плана, те ко их спроводи, кога о томе извештава и ко њен рад одобрава? При томе, не треба занемарити чињеницу да је и екстерни ревизор у свом извештају навео да интерних контрола нема, односно да не функционишу, иако успостављање система интерних контрола представља законску обавезу (члан 81, Закона о буџетском систему).

Потребно је, дакле, уредити систем, учинити да он функционише и да се правила примењују, јер је то једини начин за спречавање самовољног располагања новцем грађана, мимо сваке контроле. Ово је свакако једна од основних визија “Доста је било”.

Одборничка група “Доста је било”, Нови Сад

Ознаке

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар