VIDEO Ljudska prava Rad Skupština

(VIDEO) Nisu osobe sa invaliditetom željne ćevapa po vašim proslavama! Nama treba da poštujete zakone!

Obećavam da NIKADA neću prećutkivati i/ili ulepšavati situaciju koja se tiče problema osoba sa invaliditetom.

Laž je da je samo Vučić organizovao “proslavu” Dana osoba sa invaliditetom. To je sojevremeno organizovao i Tadić.

Zašto SNS nije stavio na listu osobu sa invaliditetom, a to je učinio pokret DJB kojem je u to vreme bio neizvestan cenzus?

Slabi moja saradnja sa Nacionalnom org. jer su oni pod nevidjenim pritiskom države. Bez obzira, ja od zalaganja neću odustati.

Predaću Predlog izmene i dopune Zak. o izboru narodnih poslanika – obaveza da sve stranke na svojim listama imaju osobe sa invalid.

Predali smo amandmane na čl. 12. i 17. Predloga zak. o fin. pomoći porodici sa decom, ukazali na ovo na Odboru za rad.

Rakonjac napustila sednicu Odbora za rad dok je govorila jedina poslanica sa invalididtom u Skupštini Srb. U pola njene rečenice!

Nisu osobe sa invaliditetom željne ćevapa po vašim proslavama nama treba da poštujete zakone!