Људска права Саопштењe Шумадија

ОО Доста је било Крагујевац на 5. Конференцији женске парламентарне мреже

Општински одбор Доста је било Крагујевац учествовао је у раду 5. Конференције женске парламентарне мреже у Србији.

Женска парламентарна мрежа је нестраначка, неформална парламентарна група која делује на начелу добровољности, на демократски и транспарентан начин. Основни циљеви Женске парламентарне мреже су доношење нових закона и политика и надзор спровеђења актуелних законских решења, посебно у области здравља жена и породице, сузбијања насиља над женама и децом у породици, економског оснаживања жена и образовање жена и промоција женског знања. Приоритети Женске парламентарне мреже су :

  1. Подстицај женама у Србији за веће учешће у политичком и јавном животу
  2. Ширење свести о женској солидарности
  3. Афирмација родне равноправности на свим нивоима одлучивања

У духу ових циљева и приоритета , на Конференцији су се разматрали ефекти примене Закона о спречавању насиља у породици и формиране су четри радне групе које су учествовале у расправама на следеће четри теме:

  1. Од нацрта до предлога закона о родној равноправности
  2. Жене и животна средина
  3. Економско оснаживање жена, жене на селу
  4. Здравље жена

Овим саопштењем општински одбор Доста је било жели да упозна своје суграђанке и суграђане са својим будућим активним учествовањем и борбом за остваривање свих наведених права и начела.

Неопходно је што пре увести Нацрт закона о родној равноправности у скупштинску процедуру и његовом применом побољшати изједеначити положај жена са положајем мушкараца у свим сферама друштвеног живота. На жалост, нов Закон о родној равноправности још увек није донет иако је координационо тело израдило текст закона. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања има одређене замерке, али које то је још увек нејасно.
Покрет Доста је било ће наставити да инсистира на што бржем доношењу закона као и да се бори против свих врста опструкција доношењу новог закона.
Неопходно је створити систем који ће још ефикасније примењивати Закон о спречавању насиља у породици.
Неопходно је економско изједначавање и оснаживање жена. Приоритет и акценат се ставља на положај жена на селу.
Неопходно је међу женама подићи свест о битности здравља. Од здравља жена зависи комплетан развој породице као и развој самог друштва.

Општински одбор Доста је било Крагујевац биће орјентисан ка решавању проблема жена и у складу са тим отворен је за сарадњу и иницијативе жена из свих структура друштва. Превасходно, бавићемо се проблемима жена и њихових породица, било да су социјални, економски или политички.

Прикључите нам се.
Доста је било!

Ирена Јандрић
Секретар ОО Доста је било Крагујевац