Источна Србија Саопштењe

Ротирајуће понуде на тендерима – посао за тужилаштво

Јавна набавка новогодишње декорације у Зајечару  добила је  још један аспект.

Пингвин и један игло и „нека црева“ које је град Зајечар купио као новогодишњу декорацију за 2.229.400 без пдв- а понуђени су и од стране фирме ” SLED Doo  ” из Београда .

Не би то било ништа необично а ни спорно да понуђена цена од стране “SLED Doo” за наведена добра из конкурсне документације није у динар иста као и цена коју је понудио други понуђач  “KEEP LIGHT ” из Београда.

Осим идентичне цене ,скоро па је идентично и време пристизања понуда: “KEEP LIGHT “је понуду доставио 07.12. 2017. године у 7:35, а  “SLED Doo”  истог дана  у ( цитирамо документацију ) 7:438 .

Понуде је било могуће доставити 07. 12. 2017. дана до 08:00 .

Обзиром да су понуде биле идентичне ,на основу чега је ” КEEP LIGHT  “добио Уговор ?

Да ли се ради о критеријуму „дужег рока отплате“ , или се можда прибегло жребу између две понуде уколико су обе фирме понудиле исти рок за плаћање ?

 

 

 

 

Да  ли је могуће да  је „плен“ подељен, па је  и “SLED Doo  ” ипак добио део буџетског колача, обзиром да је  Уговор о јавној набавци добара   (електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете ) између Града Зајечара и већ поменутe фирме  “SLED Doo” “тежак” 777.969 без пдв – а закључен  20. 12. 2017., са роком важења до 31.12.2017.

Оно што је сигурно ,  јесте  да је страдао  буџет града и јавни новац , пре свега несврсисходном куповином новогодишњих украса од фирме “KEEP LIGHT ”

Сигурно је и да би повезаношћу понуда ове две фирме   морале да се позабаве надлежне институције , које би у уређеним системима већ увелико истраживале овакве „случајности“.

Градски одбор „Доста је било“ Зајечар обратиће се надлежним органима и затражити да се испита спорна јавна набавка новогодишње декорације као и евентуална  повезаност поменутих  учесника и њихових понуда.

 

Зајечарски одбор “Доста је било”

 

Ознаке