Источна Србија Саопштењe

Беж’те слепци иду ЛАФ-овци

Корупција нам је појела државу. И постоји мантра да се против ње не може. Да је има свуда.

Данас, о борби против корупције одлучују баш они који су и сами корумпирани. Јер, није корупција само то да сте дали 200 евра лекару или 100 грама кафе на неком другом месту да би вам неко завршио посао, за који иначе и прима плату.

Корупцијом је обухваћено по самој дефиницији и партијско запошљавање.

Сва срећа па нас нека лица повезују са неким поглављима и неким акцијама.

Скупштине свих јединица локалне самоуправе у Србији, у складу с Акционим планом за Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.), треба да до 30. јуна 2017. године усвоје своје локалне антикорупцијске планове и образују стално радно тело за праћење и спровођење плана, у складу са моделом, који је сачинила Агенција за борбу против корупције. С обзиром која је тема у питању нормално је да се каснило широм Србије.

Према ЛАП (Локални Антикорупцијски План), у борбу против корупције треба да се укључе људи од интегритета, невладини експерти, новинари, аналитичари и уопште сви грађани. Механизми постоје, обавезна је и јавна расправа о ЛАП. Циљ је што већа партиципација локалне заједнице и грађана.

Ти људи би требали да помогну смањивање свих оних постојећих коруптивних ризика – превеликих овлашћења власти, одсуство јавности у раду, одсуство одговорности и надзора, присуство сувишних процедура које уносе конфузију.

Наша градска власт је именовала радно тело за борбу против корупције, тј чланове локалног антикорупцијског форума (ЛАФ). Чланове тог тела можете видети у Службеном листу града Смедерева (страна 137).

Гледајући имена, неколико чланова је врло блиско са градоначелницом док сви остали раде при градској управи. Своји контролишу своје, тако се замишља поменута контрола копруптивних ризика?

Друго, ово радно тело није формирано одлуком Скупштине, него указом.

Јавне расправе није било, а ако градске власти кажу да јесте, онда је она одржана без присуства јавности.

Борба против корупције се настављa. На папиру додуше, и зато што то поглавље 23 захтева.

А не зато што постоји интерес да се корупција искорени или да јавни интерес постане приоритет.

Постоји интерес да се овај град приватизује како ствари стоје, ако већ није.

Наш покрет ће инсистирати на указивању коруптивних радњи и пуном спровођењу ЛАП када се усвоји, ако се усвоји. А и ако се не усвоји.