Autorski tekst Beograd Saopštenje

Forma bez suštine: Ekološki akcioni plan za Čukaricu

Na 13. sednici Skupštine gradske opštine Čukarica, održanoj dana 27.12.2017.godine, jedna od tačaka dnevnog reda  bila je

Lokalni ekološki akcioni plan GO Čukarica 2017-2023. (LEAP)

LEAP je studija napisana na 270 strana, u januaru 2017. godine. Stvaralac dokumenta je konsultantska grupa od 5 članova, sa rukovodiocem Slobodanom Spasićem, magistrom ekonomije, koji je bio prisutan na Sednici i koji je obrazložio svoje viđenje LEAP i istakao da je bio angažovan od opštinskih organa da napiše Akcioni plan, koji je trebalo da predstavlja osnovu za izradu konačne studije.

Na sednici smo saznali da je ispred opštine formirana Radna grupa od 5 članova, uglavnom članova gradskog veća, na čelu sa Tatjanom Vidojević, koja je trebalo da teorijski deo akcionog plana obradi, upotpuni detaljnim podacima i konkretizuje akcije za svaku narednu godinu, imajići u vidu da oni „najbolje“ znaju ekološku situaciju na terenu, da raspolažu podacima koja su najugroženija područja  i tako odrede prioritete.

To se naravno nije desilo, već su predstavnici radne grupe GO Čukarica, podneli akcioni plan na usvajanje, bez ikakve dodatne analize, dopune, dorade i detaljnih predloga. Samim tim, plan je ostao nepotpun, bez obzira na obimnost, nema podataka koji bi pokazali šta će se u narednom periodu raditi do 2023.godine, koja su najugroženija područja na opštini i šta će biti urađeno svake godine, počev od 2018. do 2023.godine.

Čak i sama činjenica da je teorijski deo LEAP napisan u januaru 2017. i takav bez dodatne obrade i dopune dat na usvajanje krajem decembra 2017.godine, dovoljno govori o tome da se ništa nije uradilo tokom cele godine i da nema nikakvog konkretnog plana za narednih 5 godina.

U usvojenoj odluci o Budžetu GO Čukarica za 2018. godinu predviđeno je 11,9 miliona dinara za zaštitu životne sredine, pa je shodno tome, bilo neophodno, napraviti plan delovanja, kojim bi se građanima opštine Čukarica pokazalo gde će se i na koji način trošiti novac poreskih obveznika, kako će se aktuelna vlast na opštini potruditi da Čukarica bude ekološki zdravija sredina. Toga nema ni u najavi akcionog plana koji su odbornici vladajuće većine usvojili, kao što usvajaju i sve ostalo, bez ulaženja u suštinu po već ustaljenoj praksi, kao i u Parlamentu „na zvonce“.

Odbornička grupa DJB je glasala protiv usvajanja LEAP, jer je ovakav plan bez konkretnih podataka i elemenata za rešavanje mnogih ekoloških problema, evidentnih na svakom koraku, bez prioriteta, bez ciljeva, bez mera i aktivnosti, tako da građani Čukarice nemaju i neće imati uvid kako se sredstva predviđena budžetom koriste i u koje svrhe.

Dosta je bilo će se i u narednom periodu zalagati za transparentnost u radu svih organa vlasti, na svim nivoima, pa tako i na lokalnom nivou, te će uvek delovati samo i isključivo u korist i interesu građana, pritom poštujući zakone i uvažavajući sve različitosti.

OO Dosta je bilo Čukarica

Oznake