Београд Политика

Коалициони споразум ДЈБ и Двери за Београдске изборе

Коалиција између Доста је било и Двери за локалне изборе у Београду и Бору је изазвала својеврсан шок на учмалој српској политичкој сцени и запретила да из темеља промени статус кво. Лажни наративи у медијима су учинили да гласачи помисле да је разговор између идеолошки различитих опција немогућ. Овом коалицијом показујемо да је наважније подела у друштву у ствари на поштене људе који живе од свог рада и привилеговане партијске људе који као паразити живе на грбачи других.

Готово 30 година на власти се на различитим нивоима смењују исти. Мало су позиција, мало опозиција. Оно што је заједничко и једнима и другима је да када су на власти раде исте ствари – учествују у корупцији, потписују тајне уговоре, партијски запошљавају своје кадрове, злоупотребљавају своје ресурсе, и то је слика српске политичке сцене откад имамо вишестраначје у Србији.

Потребан је отклон од такве политике. Они су већ пробали, показали су колико умеју. Ми мислимо да може много боље и да све почиње од увођења реда. На овим изборима грађани ће заиста имати избор, и то листу бр 7.  ”Доста је било и Двери – Да ови оду, а да се они не врате“. Јесте, разликујемо се по многим политичким питањима, међутим, ми смо на крају поштени људи који су пронашли ствари које их спајају. Око чега смо се договорили? Договорили смо се да основ свега мора да буде борба против корупције, борба против партијског запошљавања, борба против партијске државе. Договорили смо се да је то претходно питање свих наших других питања.

Све идеолошке разлике које постоје међу нама ће остати. Нити ће Доста је било променити своју политику, нити ће Двери променити своју. Ми нисмо договарали неку франкенштајн идеологију. Гласачи могу да буду мирни што се тога тиче. Сви који покушавају да ДЈБ или Дверима подметну да смо променили политику једноставно обмањују грађане. Ова техничка коалиција шаље поруку да не пристајмо на намештену игру Курте и Мурте, да не пристајемо на статус кво, да озбиљни људи који желе најбоље својој земљи могу да пођу од ствари које их спајају.

Да не би даље причали и објашњавали, прочитајте око чега смо се тачно договорили. Тога је заиста много. Очигледно да постоји много ствари које нас спајају. За сва питања која нису наведена у овом споразуму, и Доста је било и Двери ће наставити да заступају своју политику.

С П О Р А З У М

О ОБРАЗОВАЊУ ГРУПЕ ГРАЂАНА

Члан 1.

Mи, доле потписани држављани Републике Србије са бирачким правом у Београду, споразумели смо се да у складу са Законом о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), а ради учешћа на изборима за одборнике Скупштине града Београда расписаним за 4. март 2018. године, оснујемо групу грађана под називом:

Група грађана ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ –

ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ

Група грађана ће у својству подносиоца изборне листе, надлежној изборној комисији поднети изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине града Београда, под називом:

ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ –

ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ

Члан 2.

Групу грађана оснивамо руковођени следећим циљевима и принципима:

 • Борба против корупције у свим њеним облицима: партијско запошљавање, намештени тендери, буразерска економија, куповина гласова, незаконит утицај на медије, застрашивање запослених у јавном сектору
 • Потпуна транспарентност: потпуна јавност у раду јавног сектора. Месечно објављивање извршења буџета, попис и процена имовине, јавна објава свих уговора, јавне систематизације радних места
 • Укидање партијског запошљавања и пратеће негативне селекције. Јавно утврђени критеријуми за оцену рада свих државних институција, државних предузећа и јавних установа
 • Јавни конкруси и јавне биографије свих функционера, начелника, директора и чланова управних и надзорних одбора
 • Непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе путем грађанских иницијатива и расписивањем локалних референдума у питањима из надлежности града Београда
 • Децентрализација Београда. Преношење надлежности и изворних прихода са града на општине
 • Објава свих уговора које је град потписао у прошлости: од фонтана, јарбола и јавне расвете, до Бус Плус-а и моста на Ади
 • Раскид уговора за наплату карата са приватним фирмама и враћање тог процеса у надлежност  ЈКП „ГСП Београд“
 • Преполовљена цена месечног градског превоза: 1.500 дин месечно у Зонама 1. и 2., и 2.500 дин месечно у Зонама 3. и 4.
 • Израда целовитог плана саобраћајног система у граду и околини
 • Промена Генералног урбанистичког плана, обустављање пројекта Београда на води, конкурс за урбанистичко решење Савског амфитеатра и израда свих детаљних урбанистичких планова
 • Рушење бесправно подигнутих објеката почев од Савског насипа, покретање судских поступака против дивљих инвеститора и усвајање кодекса градње
 • Правилно опорезовање неизграђеног грађевинског земљишта као највреднијег ресурса сваке метрополе, од Луке Београд до свих других локација до којих су у пљачкашким приватизацијама дошли различити тајкуни и тајкунчићи
 • Подршка породицама са децом
 • Бесплатни вртићи за сву децу и изградња недостајућих вртића
 • Бесплатни уџбеници за сву децу у свим основним школама
 • Бесплатни уџбеници за сву децу у свим средњим школама
 • Бесплатан превоз за сву децу у основним и средњим школама и студенте
 • Увођење канализације у сва места и све делове града
 • Повећање буџета за културу кроз увођења ваучера за све грађане
 • Оснивање Venture Capital индустрије у Београду која ће од Београда направити центар ИТ индустрије на Балкану
 • Оснивање задругa у приградским општинама којe ће штити интересе индивидуалних пољопривредних домаћинстава
 • Изградња система за наводњавање  руралних територија Београда
 • Смањење пореза на имовину за домаћинства
 • Смањење пореског и бирократског оптерећења, смањење папирологије
 • Унапређивање туристичке понуде којом Београд може да се представи домаћим и иностраним гостима

Члан 3.

За заступање Групе грађана овлашћујемо Војина Биљића Београда, ул., ЈМБГ  (у даљем тексту: Заступник ГГ).

Заступник ГГ је једини овлашћен да испред  Групе грађана поднесе изборну листу, потписује и предаје документе изборној комисији за излазак на изборе и предузима све друге правне и фактичке радње у име  Групе грађана.

Члан 4.

За финансирање Групе грађана ће се користи наменски рачун отворен у банци banka a.d. Beograd,  рачун број  који се води на име заступника групе грађана из члана 3. овог споразума.

Члан 5.

Овај споразум се може мењати само уз заједничку писмену сагласност из Београда, ул., ЈМБГ, и  из Београда, ул., ЈМБГ    и сагласност најмање три друга потписника овог споразума.

У Београду, дана 19.01.2018. године.

Полазећи од чињеница да је постојећи партократски систем дубоко огрезао у криминал, корупцију, потпуно одсуство одговорности, као и да су сви остали политички субјекти партиципирали у власти и чине део тог система, у жељи за суштинском променом таквог система, политичке организације Доста је било и Српски покрет Двери потписују

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У

О САРАДЊИ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

 1. Уз пуно уважавање различитих идеологија и погледа на различита друштвена питања, подразумевајући пуну сагласност око демократског система власти, независних грана власти и институција система, слободних избора, слободе медија, правне државе, владавине права и слободе и права сваког појединца, главна заједничка тема кампање и тачка окупљања Потписника декларације је борба против корупције, партократије и партијске паразитске државе. Та борба против корупције и партијске државе подразумева борбу против партијског запошљавања, буразерске економије, намештених тендера, партијског рекета, претварања Србије у земљу јефтине радне снаге, борбу за потпуну транспарентност државе, приватност грађана, јавне конкурсе, одговорност државе према грађанима и увођење потпуне одговорности свих јавних функционера и државних службеника.

Ова декларација је темељ сваког споразума о техничкој, предизборној сарадњи. Потписници декларације ће имати своје посебне одборничке клубове након спроведених избора и потпуно самостално и независно водити своју политику.

 1. Основни принцип сарадње Потписника декларације је базиран на заједничкој борби против корупције, чији су кључни елементи систем одговорности и потпуна транспарентност државе на свим нивоима. Потпуна транспарентност је детаљно дефинисана у Прилогу 1. који је саставни део овог споразума, односи се на све органе државне управе, сва јавна предузећа, заводе, установе, све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, као и сва привредна друштва и друга правна лица у којима држава има већинско власништво и садржи:
 1. За сваки динар мора да се зна на шта је потрошен, по ком уговору и ком правном лицу је извршена уплата, за све јавне набавке објављена сва документација
 2. Број запослених по сваком основу, систематизација радних места, мерила радног учинка, јавне биографије свих руководилаца, јавни конкурси
 3. Попис и процену вредности покретне и непокретне имовине, свих дуговања и потраживања, свих судских спорова
 1. Потписници декларације се обавезују да неће правити предизборну или постизборну коалицију, улазити у власт, директно или индиректно преко директорских, заменичких и саветничких места у јавном сектору, са СНС, странкама које су у коалицији са СНС на било ком нивоу и другим странкама владајућег режима.
 2. Потписници декларације се обавезују да неће правити предизборну или постизборну коалицију, улазити у власт, директно или индиректно преко директорских, заменичких и саветничких места у јавном сектору, са било којом политичком организацијом која на било ком нивоу власти не поштује принцип потпуне транспаренсти из тачке 2. ове декларације.

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Najbolja stvar koje je mogla da se dogodi na srpskoj politickoj sceni.
  Konacno da se da se Srbi sloze uprkoz razlikama sa ciljem ostvarivanja zajednickih ciljeva i borbi protiv zajednickog neprijatelja.
  Nadam se da ce saradnje biti i u buducnosti kada god se za to ukaze prilika i sa nekim drugim strankama i pokretima.

 • Kristalno je jasno sve o cemu govorite, ali ljudi u ovoj zemlji ne razumeju vas jezik. Osnovno nerazumevanje konstantno pokazuju prema cetiri pojma koja vas jasno karakterisu i izdvajaju od svih drugih, a to su: sistem, pravilo, princip i doslednost. Bez obzira na ovu cinjenicu, hvala vam sto nam dajete nadu. Ima nas, koji ne samo da razumemo o cemu govorite, vec ste nam dokazali da tako i istinski razmisljate, sto je neuporedivo vaznije…

  • Demokratski, kako drugo. Glasali ljudi. Mislim da je u pitanju Glavni odbor DJB. On ima oko 80 ljudi, tj. predstavnike iz svih opština. Recimo moj lokalni odbor je takođe glasao za saradnju, ja sam bio od onih koji su bili protiv, mislim da su nam političke opcije previše različite u nekom stvarima, ali šta da se radi. Takva je demokratija. Čak mi je i nekako drago ako se ispostavi da različitosti mogu da sarađuju. Mislim da nam to generalno treba kao društvu.

 • Мени се лично не свиђају Двери ни у ком смислу, из чега следи да ми се не могу допасти ни комбинације са њима! ДЈБ је требало да иде сам свуда и да буде стрпљив јер време ради за њих!

 • Ovo su odavno čekali svi pošteni građani Srbije. Sada zaista građani imaju izbor za koga da glasaju a ko nije uprljao svoj obraz i ruke . Sada još ostaje da dobro ispromovišete ovu novu koaliciju a za to svakako imate ogroman motiv jer vam je program besprekoran. Nadam se da će se slično dogoditi i na lokalu u ostalim mestima Srbije pri prvim narednim izborima i želim vam puno sreće da uspete u onome što ste zamislili. Srećno i do pobede !

 • Čitajući Vaš koalicioni sporazum, ne mogu da ne primetim dve stvari:

  1. Odustajanje od BAREM pokušaja sređivanja sitaucije vezane za nepovoljne kredite građana, sa naglaskom na kredite indeksiranje u švajcarskim francima. Očigledno je da svim političkim grupacijama više nije interesantno ni deklarativno zameranje sa bankarskim lobijima, pa ste manje-više jedinu istu stavku koju ste na predhodnim izborima i DJB i Dveri isticali, brže-bolje izbacili za ove izbore.

  2. Višestruko navođenje “problema” sa BusPlus-om, odnosno raskidanje ugovora, drastično smanjenje cena, vraćanje naplate u ruke GSP Beograd, reforma saobraćajne mreže i slične manje-više nemoguće stvari. Ako se zna, da jedan od vodećih članova “Dveri” ima privatne neraščisćene odnose (višestruke sudske tužbe) sa jednim od vlasnikom BusPlus-a, onda je jasno da pokušavate privatne interese da provučete kao zajednički interes.

  Iz samo ova dve stvari jasno je da se koalicija DJB – Dveri nikako ne bori za poštenu i društveno-odgovornu Srbiju, već isključivo za priliku da umesto ovih sada i onih nekada, na vlast dođu oni.

  Sve u svemu, ovom koalicijom ste postigli da od simpatizera DJB postanem bivši simpatizer DJB.

  Hvala Vam na svemu i pozdrav,
  Vladimir

  • 1. Rešavanje pitanja kredita u švajcarcima je republička tema i nalazi se u našem programu za parlamentarne izbore. Naravno da nismo odustali od toga ali nije nadležnost grada.
   2. BusPlus je primer koruptivnog posla i u skupštini grada ćemo se zalagati da se raskine ugovor. I to važi za sve slične poslove. Reforma GSP je takođe u našem programu. U vezi navodnih privatnih nerasčišćenih odnosa između pripadnika Dveri i BusPlus-a, to je najbolje da vidite sa njima.

 • A šta ako je narod tako nakrivo nasađen da jednostavno ne može da prepozna prave vrednosti i da je osuđen da večno baulja kroz mrak, povlačen za rukav i usmeravan od malog broja ljudi kojima mora da veruje jer drugima ne može? Šta ako je opcija da “ovi odu” nemoguća bez cene da se “oni vrate”? Šta ako smo toliko zastranili da ne možemo da izaberemo dobro, već samo što manje loše?
  Nisam siguran da je vaša odluka da se distancirate od ovih koji “ne treba da se vrate” u interesu Srbije. Oni su manje zlo od trenutnog. Možda bi uz vašu pomoć bili još malo manje loši, a osetno bolji od ovih.
  Možda vaša odluka ostavlja “ove” na vlasti još 5 do 10 godina. Možda…
  Da li nekad zbog opšteg interesa treba prihvatiti vama neprihvatljivo, progutati ponos, opsovati Boga i zagristi jabuku za koju ste sigurni da je crvljiva i gnjila, ali, eto, taj čin nekome drugome – možda baš vašem narodu – donosi nešto dobro?