VIDEO Војводина Државна управа

Војвођански разговор са Драганом Ђапић, тема: Централизација, отпуштање неподобних и запошљавање подобних