Beograd Ekonomija Sport Finansije

Četrnaesta sednica skupštine opštine Čukarica

Dana 13.02.2018 održana je 14 sednica skupštine opštine Čukarica. Na dnevnom redu je bilo 5 tačaka ( u prilogu ).

Odbornici OO DJB-Čukarica su raspravljali na 2 teme, tačku 3 i 5.

 

Prve dve tačke bile su protokolarnog karaktera.

3 i 4 tačka su u vezi sa lokalnim ekološkim planom koji zaslužuje posebno saopštenje na čijoj izradi radi odbornica Gordana Simić Lazić i uskoro će biti objavljeno. Ovim tačkama je samo oformljena grupa za implementaciju na osnovu zvanja i radnih mesta članova na šta nismo imali primedbi.

Tačka 5 je davanje saglasnosti na statut turističko-sportske organizacije. Statut je urađen u skladu sa formom osim što istim nije predviđen način prestanka rada organizacije što je propust predlagača.

 

U suštini sednica je bila male važnosti i više je služila finansiranju odbornika i partija pred gradske izbore nego što je imala suštinski karakter i bila neophodna.

1. Predl. odluke o utvrdjivanju prestanka mandata odbornika
2. Predl. odluke o potvrdjivanju mandata odbornika
3. Predl. odluke o obrazovanju radne grupe za implementaciju i monit. LEAP
4. Predl. resenja o imenovanju clanova radne grupe za implementaciju i monit. LEAP
5. Pred. resenja o davanju saglasnosti na Statut TSO GO Cukarica
Inicijativa Dr Ivane Ivkovic za utvrdjivanje Plana delovanja GO Cukukarica... LEAP
Odgovor na odb. pitanje - Dr Ivane Ivkovic
Poziv sa dn. redom - 14. sednica Skupstine
Predlog Dr Ivane Ivkovic - Odluka o merama za unapredjenje rodne ravnopravnosti
Zapisnik - 13. sednica Skupstine

 

OO DJB – Čukarica

Oznake
DJB Čukarica

DJB Čukarica

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar