Ljudska prava Saopštenje Skupština

SNS podneo preko 300 amandmana da se ne bi raspravljalo o zakonu o DNK registru

Srpska napredna stranka podnela je 330 amandmana na prvih 10 članova Predloga zakona o strancima, da bi pojela svo vreme predviđeno za raspravu. To znači da rasprave u pojedinostima uopšte neće biti ni o ostalim članovima tog zakona, ni o preostalih čak 9 zakona koji su objedinjeni u jednu raspravu, i to: Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Zakon o nacionalnom DNK registru, Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji i Zakon o izmenama zakona o javnom redu i miru.

Kao što možete pročitati u prilogu ovog saopstenja, ovi SNS-ovi amandmani nemaju sadržaj, ništa ne menjaju na zakonskom rešenju i baš kao i kod zakona o budžetu za 2018, poslanici vladajuće većine neće ni glasati za sopstvene amandmane.

Zašto SNS podnosi ove amandmane? Ukupno vreme za raspravu o svim amandmanima iznosi 600 minuta dok svaki poslanik za obrazlaganje amandmana ima dva minuta. To znači da podnošenjem toliko amandmana na prvih 10 od 128 članova Zakona o strancima koji je prvi na dnevnom redu, SNS želi da potroši sve vreme predviđeno za raspravu i tako spreči da se u parlamentu išta kaže o vrlo važnim zakonima kao što su Predlog zakon o nacionalnom DNK registru i Predlog zakona o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Šta SNS želi da sakrije? Želi da sakrije od građana činjenicu da će ovim zakonom država moći da ima centralizovanu bazu DNK profila velikog broja građana Srbije: počinioca krivičnih dela, ali i njihovih žrtava, i svedoka, nestalih, ali i nepoznatih lica, osoba koje su utvrđivale očinstvo, ili zdravstveno stanje, trudnica koje su radile prenatalne testove i slično. Ako se vaš DNK profil po nekom osnovu nađe u bazi podataka, ako ste na primer svedok, vaš DNK profil će trajno tu i ostati.

Zakon ne sadrži ni odredbu o tome kako će se sprečiti nezakonita obrada ogromne količine podataka, i koje su sankcije.

Svetska praksa kaže da se u registar smeju upisati podaci dobijeni analizom DNK lica čiji je DNK uzet isključivo tokom vođenja istrage u vezi sa krivičnim delom velike težine, i to SAMO rezultati koji otkrivaju identitet i pol lica, odnosno, podaci nestalih i nepoznatih lica. Rokovi čuvanja se razlikuju, između ostalog, i u zavisnosti od toga koje je kategorije lice: osumnjičeni, optuženi, okrivljeni.

Podsećamo, da ovo nije prvi put da SNS sabotira raspravu o vrlo važnim zakonima o kojima građani moraju biti obavešteni. Isto su uradili i krajem prošle godine kada su podneli na stotine besmislenih istovetnih amandmana da bi sprečili raspravu o najvaćnije zakonu o budžetu za 2018.

PRIMERI BESMISLENIH AMANDMANA

Zakon o strancima treba da omogući budućim investitorima u Republici Srbiji brže dobijanje ličnih dokumenata u cilju ekonomskog razvoja i smanjenje socijalnih razlika.

Ovaj zakon primenjuje se na strana lica koja svojim poslovanjem treba da pomognu ekonomski razvoj i smanjenje socijalnih razlika.

Stranac investitor je lice koje nema državljanstvo RS i koje svojim poslovanjem podsrtiče ekonomski razvoj i smanjenje socijalnih razlika. Ili u drugoj verziji “Stranac investitor je lice koje nema državljanstvo RS i koje svojim poslovanjem podstiče ekonomski razvoj i smanjenje socijalnih razlika, a time i osnaženje zdravstvenog sistema Republike Srbije”.

Prilog:

SNS planira da spreči raspravu o amandmanima opozicije na budžet za 2018. godinu

 

Primer Amand.3
Primer Amand.2
Primer Amand.1
Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • ma užas koja je nas agonija snašla….
  Ne znam šta da kažem.
  Nisam više pametan. Samo gurajte. Izdržavajte. Očekivao sam mnogo više u nedelju. Više ništa ne očekujem. Hvala vama što imam gde da dođem, da pročitam šta se dešava, da vidim da ima još ljudi koji razmišljaju slično kao i ja.
  Verujem da će se u narednim danima izbistriti misli i da će se iznaći najbolja moguća rešenja za pokret i buduće delovanje u interesu svih građana i Srbije.
  Samo smireno. Polako. Promišljeno. Bez naglih odluka.
  Svu sreću NAM želim i dobro zdravlje.