LOKAL Ауторски текст Војводина

Чишћење буџетских средстава

Фокус сваке локалне политике су јавна и јавно-комунална предузећа у власништву општине или града. Разлози за то су бројни. Делатности које та предузећа обављају су од свакодневног значаја за живот грађана, па тако рад (као и нерад) јавних предузећа, грађани најпре виде и осете на својој кожи. Јавна предузећа у Србији користе се већ деценијама као „сигурне куће“ за армије партијских службеника, који свој ангажман у предизборним активностима касније наплаћују запослењем, а партије на власти преко јавних набавки и осталих, привидно легалних послова, извлаче средства из јавних предузећа, која затим завршавају у рукама крупнијих играча или се користе за финансирање неких нових изборних кампања, спотова и слично…

Све ово доводи до ситуације да јавна и јавно-комунална предузећа, иако су у највећем проценту монополисти на тржишту услуга које пружају, не могу да остваре позитиван финансијски биланс на крају године, упркос чињеници да их локална самоуправа финансијски помаже.

Један од многобројних примера такве наопаке пословне политике је и ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад. Ово предузеће је у 2017. години, наводно у циљу заштите и очувања имовине, ангажовало чуваре контејнера. За ту намену је утрошено близу 6.000.000 динара (http://www.cistocans.co.rs/wp-content/uploads/2017/07/32U-17-poziv-za-podnosenje-ponuda.pdf) Исти пословни аранжман планира се и у 2018. години, и то у проширеном обиму, те је планиран трошак од 10.000.000 динара за рад чувара (http://www.cistocans.co.rs/wp-content/uploads/2018/03/JN-10-18-Poziv.pdf )

За две године, на име ангажовања чувара контејнера, чији је резултат рада врло упитан, грађани Новог Сада издвојиће више од 135.000 евра!

Да је идеја заиста била очување градске имовине, одговорна и штедљива власт би засигурно размотрила и друге опције, попут осигурања контејнера од физичког оштећења (тим пре ако је познато да су исти већ осигурани од разбојништва и провалне крађе). Међутим, свакоме је јасно да је интерес града поново било намиривање партијских активиста и извлачење средстава предузећа ка приватним компанијама са којима је повезана владајућа гарнитура…

Истовремено, ЈКП „Чистоћа“ је у 2017. години ангажовала приватне компаније за услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење (http://www.cistocans.co.rs/wp-content/uploads/2017/10/JN-15-17-usluge-manuelnog-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87avanja-javnih-povr%C5%A1ina.pdf ), те за овај пословни аранжман утрошила 20.000.000 динара. Идентичан посао планиран је и у 2018. години, а овога пута предвиђени износ средстава је 60.000.000 динара. (http://www.cistocans.co.rs/wp-content/uploads/2018/01/usluge-%C4%8Di%C5%A1%C4%87enja-sakupljanja-i-selektovanja-otpada.pdf )

Ове одлуке менаџмента „Чистоће“ правдају се наводним повећањем обима посла и законском забраном запошљавања у јавном сектору, иако се нигде не може утврдити да ли су грађани Новог Сада заиста производили више ђубрета у претходне две године, нити се може добити податак да ли су ЈКП „Чистоћа“ и Град Нови Сад упућивали захтев надлежном министарству за одобравање нових запошљавања у јавном сектору.

Чак и ако одлучимо да не улазимо у анализу питања како је могуће да јавно-комунално предузеће ангажује спољне извршиоце за обављање посла, који је основна делатност самог предузећа и који би требало самостално да обавља, остаје нам невероватан податак да ће на овај начин из буџета предузећа нестати више од 670.000 евра!

Само на наведеним парапословним аранжманима, ЈКП„Чистоћа“ ће потрошити више од 800.000 евра.

Град Нови Сад, Европска престоница младих 2019. и Европска престоница културе 2021, нема решено питање градске депоније, нити има назнака да ће се у будућности било шта по том питању променити. У Новом Саду је прошлог лета, на дан отварања фестивала „Еxit“, најзначајнијег туристичког догађаја у граду, горела градска депонија. Пре два месеца у Новом Саду је пронађено хиљаду тона опасног отпада…

О овим питањима менаџмент ЈКП „Чистоћа“ нема став, јер вероватно раде на неким важнијим питањима…

Јавна и јавно-комунална предузећа не смеју бити партијски плен, средство за збрињавање партијских послушника и механизам за извлачење јавних средстава зарад партијских или личних интереса. Јавна и јавно-комунална предузећа се формирају ради обављања делатности од општег интереса грађана, а да би ти интереси били у највећој мери задовољени, предузећа морају да воде најстручнији и најквалификованији људи, независно од партијске припадности. Наравно, уколико желимо да нам сутра живот буде лепши и квалитетнији…

Градски одбор “Доста је било”, Нови Сад

Ознаке