LOKAL Autorski tekst Vojvodina Državna uprava Ekologija Poljoprivreda

IZVEŠTAJI I PROGRAMI GRADSKE VLASTI NE ZASLUŽUJU PRELAZNU OCENU

Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu je ništa više nego spisak lepih želja koje je predlagač stavio na papir. Koliko su ozbiljne namere podnosioca predloga da ova oblast, od vitalnog značaja za glavni grad žitnice Srbije, bude uređena na adekvatan način, vidimo već u delu vezanom za kriterijume dodele sredstava. Naime, kriterijum selekcije se ne primenjuje pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po redosledu prijema potpunih zahteva. Ovo je najčešći opis kriterijuma selekcije u ovom predlogu. Idealna metoda da se novac preusmeri u odabrane ruke. Bili smo svedoci takvim situacijama bezbroj puta do sada, ali potpuno je jasno da vlast ne odustaje od takve korupcionaške prakse i nadalje. Jednostavan način kako da se partijskim drugovima, prijateljima i članovima rodbine dodeljuje novac bez ikakve kontrole je patentiran.

Na primedbu upućenu sa skupštinske govornice od strane odbornika DJB, da ne postoje jasni kriterijumi za dodelu sredstava, predstavnik Gradskog veća izlazi za govornicu i odgovara da to nije tačno, već da postoje potpuno precizni i jasni kriterijumi. Stoga, da ponovimo šta piše u samom dokumentu, na više mesta: „kriterijum selekcije se ne primenjuje pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po redosledu prijema potpunih zahteva“!

Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu je takođe zanimljivo štivo, kao i svake godine.
Javna preduzeća “Gradsko zelenilo” i “Čistoća” se finansiraju iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za poslove koji spadaju u domen njihove osnovne delatnosti. Izdvajaju se ogromna dodatna sredstva za uređivanje novosadskih parkova i zelenih površina, što svakako već čini deo redovnih aktivnostih ovih javnih preduzeća. Za projekat Pejzažno uređenje parka severno od ranžirne stanice i ulice Radomira Raše Radujkova U Novom Sadu I faza izdvojeno je 22.020.762,84 dinara Gradskom zelenilu. Ovim se potpuno obesmišljava postojanje ovog Budžetskog fonda.

Deo sredstava ovog fonda se koristi za finansiranje Obrazovnih aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne. Za to je izdvojena suma od 30.000.000,00 din. Sredstva su namenjena NVO organizacijama i njihovim projektima za jačanje svesti o zaštiti životne sredine. Javna je tajna da je godinama taj novac izvor korupcije i “nameštanja” dodeljenog novca partijskim i drugarskim nevladinim organizacijama. Primera ima raznih, od registrovanja NVO organizacija mesec dana pred konkurs, do otvaranja više NVO na istoj adresi. Sami projekti su upitnog kvaliteta, a stoji i pitanje stručnosti ljudi koji te projekte izvode, pa se postavlja pitanje svrsishodnosti ovakvog način podizanja svesti građana, kao i samog efekta ovih aktivnosti.

Za informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine putem štampanja edukativnog materijala, potrošeno je 2.604.000.00 dinara. Ne ulazeći u to na šta je konkretno potrošen taj novac, ali ilustracije radi, spomenućemo da su za samo polovinu te sume, svi đaci prvaci u Novom Sadu (4.068), mogli da dobiju udžbenik za predmet “Čuvari prirode” (450 din/kom).

Zakup izložbenog prostora na Međunarodnom sajmu “LORIST” – 25. Međunarodni sajam “EKO SVET”, Gradska uprava za zaštitu životne sredina platila je 1.194.960,00 dinara, što iznosi nešto više od 10.000,00 evra. Primera radi, zakup izložbenog prostora veličine 4 metra kvadratna na tom istom sajmu, koji je trajao 4 dana, koštao je 16.000,00 dinara.

Postavlja se logično pitanje opravdanosti trošenja tolike sume na sajamske aktivnosti, a zatim i kakav je efekat takvog predstavljanja Gradske uprave.
Iz ovog izveštaja ga svakako ne vidimo, ali je zato evidentno nekontrolisano trošenje velikih suma novca građana Novog Sada.
Kreativnosti svakako ne nedostaje u načinu kako da se novac slije u podobne džepove.

Gradski odbor “Dosta je bilo”, Novi Sad

Oznake

DJB.NS

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar