Beograd Građevina Kultura Reagovanje Saopštenje

Renoviran krov Istorijskog arhiva, a na njemu i dalje bara

Opštinski odbor DJB Novi Beograd obratio se nadležnim institucijama: Istorijskom arhivu Beograd, predsedniku opštine Novi Beograd i gradonačelniku Beograda, u cilju zaštite interesa građana koji su 2017. godine platili 3.478.474,80 dinara sanaciju hidroizolacije ravnog krova na zgradi Istorijskog arhiva Beograda na Novom Beogradu.

Iz Odluke o dodeli ugovora koja je doneta u oktobru 2017. godine  jasno se vidi da je ponuđač za izvođenje radova dobio rok od 30 dana, počev od dana uvođenja u posao.

DJB je dopisom obavestio nadležne da se posle kiše na ravnom renoviranom delu krova skuplja voda koja već danima ne otiče već na krovu pravi „bazen“ što se jasno vidi na slici. Ukoliko dođe do smrzavanja, nataloženi led može da ošteti hidroizolaciju.

Višednevno zadržavanje vode na krovu, zbog nemara, može dovesti do prokišnjavanja krova arhiva, a samim tim i ogromne materijalne štete arhivskoj građi kao i bespotrebnih dodatnih troškova poreskim obaveznicima jer bi se sanacija platila ponovo novcem građana.

Sanacija krova i redovno održavanje krova zgrade Istorijskog arhiva Beograda na Novom Beogradu je od izuzetnog značaja.

Osnovna delatnost Arhiva je zaštita arhivske građe kod tvoraca u njenom nastajanju kao i sređivanje, obrada, pružanje na korišćenje i publikovanje arhivske građe.

U Arhivu se nalazi 13 km arhivske građe koja obuhvata vremenski period od polovine 18. do kraja 20. veka nastale radom organa vlasti, uprave, sudstva, privrede, prosvetnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, društava, udruženja, ličnih i porodičnih fondova i zbirki.

Dosta je bilo brine o građanima i njihovoj imovini, te apelujemo na nadležne da preduzmu hitne mere sa ciljem sprečavanja nastanka ogromne materijalne štete neprocenjivoj vrednosti arhivske građe, a samim tim i građanima Beograda kao i svim građanima Republike Srbije.

Odluka o dodeli Ugovora od 13.10.2017. godine preuzeta sa internet sajta Istorijskog arhiva Beograda.

 

Zoran Madžarević

Član opštinskog odbora DJB Novi Beograd

 

U prilogu:

Odluka o dodeli ugovora

Odluka_o_dodeli_ugovora_krov

 

Dopis opštinskog odbora DJB Novi Beograd

Dopis