Stranka DJB

Dragoslava Lukić – Biografija

Rođena je u Vrbasu 1961. godine, dipl.ecc (Univerzitet u Novom Sadu), licencirani ovlašćeni računovođa.

Živi i radi u Novom Sadu. Član je DJB od polovine 2015. godine.

Nakon lokalnih izbora 2016. godine, postaje odbornica u Skupštini grada Novog Sada i ovu funkciju obavlja i dalje.

Tokom radne karijere, profesionalni angažman obavljala u budžetskim i finansijskim institucijama:

– SDK Novi Sad i u njenim pravnim sledbenicima na poslovima inspekcijske i preventivne kontrole (9 godina),

– Kulturni centar grada Novog Sada, na poslovima šefa računovodstva (1 godina),

– Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (17 godina) na poslovima saradnika u računovodstvu, platnom prometu, internoj kontroli, te saradnika u stručnom timu za implementaciju inovacija MIS programskim aplikacijama,

– Libra Audit d.o.o. Novi Sad Privredno Društvo za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge. Timu pristupila 2016. godine, sa ingerencijama i poslovima koji se dodeljuju članu tima revizora na obavljanju angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje, kao I ostalih predviđenih poslovi iz delatnosti Društva.

Oznake