Stranka DJB

Radivoje Prodanović – Biografija

Rođen u Šapcu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Hemijskom fakultetu u Beogradu stekao je zvanje diplomiranog biohemičara 1996.

Magistrirao je 2001. godine na istom fakultetu. Zvanje doktora biohemijskih nauka stekao je 2006. godine  sa disertacijom „Stabilizacija glikozidaza i njihova primena u sintezi fiziološki aktivnih fenolnih glikozida“.

Prodekan za finansije Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu od 2015. do danas.

Vanredni profesor na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2014. godine do danas.  Docent na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2010. do 2014.

Naučni saradnik i predavač na RWTH Ahen Univerzitetu, Ahen, Nemačka od 2009. do 2010.

Autor je velikog broja naučnih publikacija.

Govori engleski jezik.

Oznake
Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar