Stranka DJB

Radivoje Prodanović – Biografija

Rođen u Šapcu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Hemijskom fakultetu u Beogradu stekao je zvanje diplomiranog biohemičara 1996.

Magistrirao je 2001. godine na istom fakultetu. Zvanje doktora biohemijskih nauka stekao je 2006. godine  sa disertacijom „Stabilizacija glikozidaza i njihova primena u sintezi fiziološki aktivnih fenolnih glikozida“.

Prodekan za finansije Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu od 2015. do danas.

Vanredni profesor na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2014. godine do danas.  Docent na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2010. do 2014.

Naučni saradnik i predavač na RWTH Ahen Univerzitetu, Ahen, Nemačka od 2009. do 2010.

Autor je velikog broja naučnih publikacija.

Govori engleski jezik.

Oznake