Stranka DJB

PLATFORMA DJB

DJB je otvoren za razgovore i saradnju oko fer izbornih uslova sa svim političkim organizacijama, naročito po pitanju borbe za:

1. Ravnopravnu i verodostojnu medijsku zastupljenost svih političkih aktera i njihovih programa.
2. Delotvornu kontrolu izbornog procesa.

Kada je reč o dogovorima oko zajedničkog nastupa na izborima, DJB je otvoren za razgovore sa svim istinski opozicionim političkim organizacijama na čijem čelu se nalaze ljudi koji nisu zloupotrebljavali javne resurse na bilo kom nivou vlasti i koji ne sarađuju sa onima koji zloupotrebljavaju javne resurse na bilo kom nivou vlasti.

Osnovne vrednosti DJB:
– Srbiji je potreban sistem, a ne vođa;
– vladavina prava i pravna država;
– zaštita ljudskih prava kao prizma kroz koju se gleda ceo sistem;
– opšti društveni interes ispred ličnog;
– slobodni i nezavisni mediji;
– tri nezavisne grane vlasti: zakonodavna, sudska i izvršna;
– parlamentarna demokratija, Srbija kao republika;
– poštovanje Ustava i zakona i nezavisnost institucija sistema;
– socijalno pravedno društvo za sve građane, ne samo za privilegovanu manjinu;
– tržišna ekonomija;
– povedi, prati ili se skloni da ne smetaš onima koji hoće da promene Srbiju na bolje;
– Srbija kao zemlja u kojoj se lepo i rado živi.

Crvene linije politike DJB:
1) POTPUNA transparentnost
– transparentan budžet koji se objavljuje svakog meseca;
– javni kriterijumi za merenje uspešnosti i svrsishodnosti budžetskih programa;
– transparentni budžeti javnih preduzeća, institucija i ustanova;
– skeniranje i objavljivanje svih ugovora sklopljenih sa privatnim preduzećima.
2) Ukidanje partijskog zapošljavanja
– javni konkursi za sve nepolitičke funkcije;
– sistematizacija radnih mesta u kompletnom javnom sektoru.
3) Partokratija je centralni problem Srbije
– nema saradnje sa SNS-om na bilo kom nivou vlasti;
– nema saradnje sa političkim strankama koje sarađuju sa SNS-om na bilo kom nivou vlasti;
– nema saradnje sa partokratijom bilo koje vrste, sa političkim opcijama koje zloupotrebljavaju ili su zloupotrebljavale javne resurse zarad svojih ličnih i partijskih interesa.

Osnove programa DJB:

1. Ukidanje partokratije i partijskog zapošljavanja. Na najodgovornija mesta u državnoj upravi, javnim institucijama, ustanovama i preduzećima, moraju doći najstručniji i najsposobniji kadrovi, bez obzira na njihovu političku pripadnost, već isključivo po osnovu uslova propisanih na javnim konkursima. Tek kada nas budu vodili najsposobniji, a ne najpodobniji, stvoriće se neophodni uslovi da javni sektor svoj posao obavlja u skladu sa javnim, a ne partijskim interesom.

2. Javnost rada. Državna uprava i lokalna samouprava, kao i sva javna preduzeća, institucije i ustanove, moraju građanima polagati račune za upravljanje javnim sredstvima tako što će jednom mesečno na svojim internet stranicama objavljivati detaljne podatke o trošenju budžetskog novca, kao i sve ugovore koje su sklopili u ime i za račun građana. Ova mera predstavlja najbolji način za prevenciju korupcije. POTPUNA transparentnost države.

3. Vladavina prava i borba protiv korupcije. Tri nezavisne grane vlasti. Vladavina zakona, postojanje jakih nezavisnih instutucije sistema koje nezavisno od političkih stranaka sprovode zakone. Poštovanje ljudskih prava, imovinskih prava. Nezavisno sudstvo kao efikasan mehanizam zaštite prava građana, zaštite pre svega od zloupotreba izvršne vlasti. Jako, stručno, dobro finansirano i nezavisno tužilaštvo sa svim potrebnim službama, od službe za finansijske istrage i finansijsku forenziku i međunarodne istrage pranja novca preko ofšor destinacija, koje su neophodne za uspešnu borbu protiv korupcije na svim nivoima.

4. Privreda. Bez jake privrede nema dobrog obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, bezbednost. Srbija mora da se osloni na inovacije, domaću privredu i domaće preduzetnike, smanji im poresko i birokratsko opterećenje, time smanji troškove poslovanja, obezbedi bankarski sistem koji domaćoj privredi pruža dostupnu, kreditnu podršku u dinarima.

5. Obrazovanje. Obrazovanje je pravo deteta. Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje plaćeno iz budžeta za svu decu u Srbiji, bez ikakvih troškova za roditelje, uključujući besplatne udžebnike, sveske, pribor, užinu i sport. Uvesti povoljene dinarske kredite za sve studente koji žele da studiraju, a ne mogu da dobiju budžetsko finansiranje.

6. Popis imovine. Kada budemo imali jasan popis imovine kojom država, lokalne samouprave i javni sektor raspolažu, otkloniće se mogućnost njene zloupotrebe u partijske i lične svrhe. Odgovornim upravljanjem javnom imovinom ostvarićemo dodatni prihod u lokalnim budžetima i budžetu Republike Srbije.

7. Zakon o poreklu imovine. Donošenjem Zakona o poreklu imovine ispraviće se negativne posledice pljačkaških privatizacija i otimanja javne imovine.

8. Novi izborni zakoni. Uvođenje direktnih izbora za predsednike opština i gradonačelnike, uvođenje većeg cenzusa za koalicije, obezbeđivanje ravnopravne teritorijalne zastupljenosti narodnih poslanika u Skupštini RS, izmena načina finansiranja političkih stranaka.

9. Novi zakon o medijima. Osloboditi medije političkog uticaja i pritiska, obezbediti ravnopravnu dostupnost medija svim političkim faktorima, napraviti okvir za promociju kvalitetnog sadržaja nauštrb rijaliti programa. Ukinuti pretplatu za RTS, izvršiti racionalizaciju njegovog rada i trajno rešiti finansiranje iz budžeta na koje politika nema uticaj.

10. Ukinuti subvencije stranim kompanijama. Ove subvencije dovode u neravnopravan položaj domaće privrednike i predstavljaju nelojalnu konkurenciju koja koči njihov razvoj i rast. Zahvaljujući tome, Srbija se pretvara u zemlju jeftine radne snage za velike inostrane korporacije. U centru inaše ekonomske politike moraju biti domaća, pre svega mala i srednja preduzeća koja će pokrenuti privredni rast i otvoriti mogućnost dugoročnog ekonomskog prosperiteta u zemlji.

11. Reforma poreskog sistema. Smanjiti poreze i doprinose za trećinu. Uvesti progresivan sintetički porez. U prvom koraku, odmah uvesti početnu stopu od 20%. Drugi korak oročiti rastom poreskih prihoda. Povećati minimalac da prati poresko rasterećenje. Ovakva poreska reforma je najbolji i najravnopravniji podsticaj, kako za strane kompanije, tako i za domaća preduzeća.

12. Reformisati penzioni sistem. Ukinuti protivustavno smanjenje penzija i vratiti oteto. Dug prema penzionerima pretvoriti u državne obveznice s kamatom. Vojnim penzinerima uskladiti penzije shodno odluci Ustavnog suda, s kamatom. Pored ekonomskih penzija za one koji su tokom radnog veka odvajali novac za penzioni fond, uvesti i osnovne penzije za sve građane starije od 67 godina, bez obzira da li imaju radni staž. Na ovaj način se, pre svega, obezbeđuje dostojanstvena starost ženama koje su svoj radni vek provele obavljajući poslove koji se ne plaćaju.

13. Reforma sistema socijalne zaštite. Uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu za sva domaćinstva bez primanja. Svako domaćinstvo bez primanja bi dobijalo socijalnu pomoć od 15.000 dinara mesečno, plus 5.000 dinara mesečno po dodatnom članu domaćinstva.

14. Reforma sistema zdravstvene zaštite. Ukinuti overavanje zdravstvenih knjižica. Svi građani Srbije imaju pravo na zdravstveno osiguranje, plaćeno iz budžeta. Na prvom mestu srediti porodilišta tako da rađanje dece roditeljima više ne predstavlja traumu i trošak, već lepu uspomenu, što predstavlja jednu od mera za podsticanje rađanja. Izjednačiti državnu i privatnu praksu. Zdravstvo finansirati iz budžeta.

15. Agrarna reforma. Staviti van snage šetne zakone: Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o konverziji zemljišta. Državnu zemlju treba da obrađuju naši zemljoradnici, uz ograničen posed. Vratiti sistem zadruga kako bi se mala seoska domaćinstva uspešno oduprla ucenama velikih kompanija za otkup njihovih proizvoda.

16. Decentralizacija. Preneti na okruge i njihove opštine značajne nadležnosti, značajan deo ekonomske i poljoprivredne politike, prateće izvorne poreske prihode dovoljne za samoodrživost loklala. Nivo nadležnosti okruga i opština treba da bude veći od današnjih nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine.

17. Regulisati obaveze prema građanima.
a) zaposlenima u firmama u restrukturiranju, procesu privatizacije i stečaja povezati radni staž i isplatiti zaostale zarade na nivou minimalca, a deo iznad minimalca se pretvara u vlasništvo nad preduzećem.
b) Rešiti problem kredita u švajcarskim francima. Teret rasporediti između banaka i korisnika kredita.
c) Završiti proces restitucije. Vratiti oteto bez troškova za budžet, u naturi. Kada to nije moguće, izvršiti supstituciju.

18. Zakon o Kosovu i Metohiji. Srbija mora što pre da donese Zakon o Kosovu i Metohiji. KiM ima Ustavom i rezolucijom UN 1244 zagarantovan položaj kao sastavni deo Srbije. Kosovo nije država i nema pravo na stolicu u UN. Srbija nema interes da takav položaj KiM menja. Na KiM Srbija ima sasvim određene interese i prava, kao što su: imovinska prava pravnih i fizičkih lica, istorijsko i kulturno nasleđe, ljudska prava, status nealbanskog stanovništva i njihovo pravo na autonomiju. Rešavanje tih interesa i prava na zadovoljavajući način je preduslov za pregovore o statusu, pri čemu se naročito ističe rešenje pitanja imovine, koja ima ogromnu vrednost. Nije posao Srbije da poklanja imovinu drugima i time finansira stvaranje Velike Albanije. Život građana Kosova ne zavisi od rešenja statusa. Postoje mnogi presedani u svetu koji su kreativno rešile ovaj problem. DJB je sačinio zakonski predlog po modelu Danske i Farskih ostrva.

19. Spoljna politika. Za Evropu, protiv EU, protiv ulaska u NATO. EU nije Evropa. EU je projekat koji je otišao u pogrešnom pravcu. EU se pretvorila u projekat političke dominacije Nemačke. Politika EU administracije u Srbiji i ceo proces pridruživanja u poslednjih gotovo 20 godina ima katastrofalne posledice po Srbiju. Srbija i ceo Balkan nazaduju u svakom pogledu. EU očigledno podržava vlast u svemu što radi. EU integracije su postale neprijatelj Srbije. Nemačka u kaputu EU kolonizuje Balkan i pretvara nas u izvor jeftine radne snage. Srbija treba da sarađuje i sa istokom i sa zapadom. Srbija je deo Evrope. Evropi je potreban drugačiji projekat integracija. Fokus spoljne politike Srbije mora biti jaka regionalna politika, politika pomirenja u regionu, politika koja neguje dobrosusedske odnose. Srbija mora da bude otvorena prema svetu i da se fokusira na odbranu sopstvenih interesa.

20. Za suverenitet, protiv bankarskog globalizma. Država koja ne upravlja svojom valutom nije suverena. Svaka valuta ima tri stvari koje je čine valutom: da je sredstvo plaćanja, sredstvo kreditiranja i sredstvo štednje. U Srbiji valuta nije dinar. Dinar je samo sredstvo plaćanja, osim za nekretnine. Sve ostalo je evro. Narodna Banka Srbije, kao i sve druge centralne banke na Balkanu, a i u celoj Evropi, su postale menjačnice. Srbija mora da vrati svoj suverenitet u ruke građana. Prvi i najvažniji korak je ukidanje valutne klauzule. Uz njega ide i izmena zakona o izvršiteljima i zaštita prava građana od banaka.

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Iskreno, ovo dosta bolje izgleda od onih tačaka kod Djilasa. E sad, oni ako ovo vide i ne prihvate, džaba smo krečili. Već danas do 15 sati bi trebalo da Vas pozovu da sednete za sto. Jer ako ovo ne prihvataju onda su njihove tačke lažne. Jednostavno ako se slažu, Vi samo dođete popijete kafu i potpišete. Oko ovoga nema polemike, dijaloga, sve je jasno!

 • Kad je u pitanju uredjenje drustva u buducnosti moramo imati na umu da sve pravde i nepravde, sve negativne pojave ili pozitivni trendovi i ukupan osecaj zadovoljstva ili nezadovoljstva zivotom unutar zajednice ima svoj koren u stepenu pravednosti podele onoga sto kao drustvo stvorimo u nekom vremenskom periodu..
  Mi se, kao drustvo, moramo opredeliti izmedju dva koncepta.
  Prvi, najsire zastupljen je da zakoni i ukupna drustvena zajednica budu naklonjeni jednoj maloj grupi [sumljivog mentalnog zdravlja ali koja nije bez kvaliteta] ljudi koja bi se jako obogatila i stvorila kroz vreme uslove da viskom para otvaraju nova radna mesta i tako opet vremenom stvorila bi se piramida bogatih, srednjeg sloja i sirotinje gde se svi bore da se popnu stepenik vise [koncept zadovolna mala grupa nezadovoljan ostatak populacije].
  Drugi koncept bi bio da drustvo bude naklonjeno obicnom vrednom i radnom coveku, porodicama i njihovim malim ekonomijama koje bi zajedno bile osnova nase privrede. Obzirom da bi u ovom konceptu bili eliminisani eksplatatori obican covek bi imao prilicno velike prihode pa bi viskove umesto u banci [gde se bogate debeli bankari] drzali u investicionim fondovima koje bi drzava osnovala i tako bi taj isti obican covek imao pravo na procenat od onoga sto se zaradi od njegovog dela investicije . Kako se samo takav koncept moze danas kvalitetno organizovati obzirom na informacioni sistem koji je svima pristupacan [koncept zadovoljna vecina a nezadovoljni potencijalni eksplatatori, paraziti i neradnici].
  Jasno mi je da drugi koncept ima male sanse obzirom da prvi izvire iz covekovih najdubljih nagona i instikata a ne nikako iz promisli. Pa onda bar treba ovaj prvi koncept uciniti humanijim tako sto bi drustvo nateralo bogate da sto veci deo profita podele sa onima koji rade direktno za njih ili onima koji se finansiraju iz poreza. Naime obicni ljudi nikako ne smeju da dozvole da ih otudjeno drustvo svodi na stavku u nekom radnom procesu. Jer ljudi to i nisu samim tim sto su gradivni deo drustvenog sistema za razliku od struje, srafa, gasa,…itd. Nisko placen sraf ne utice na karakter drustva dok nisko placen pojedinac itekako utice. Drzava bi morala obavezati svakoga ko zeli da se bavi bilo kakvim radnim procesom da zaposlene mora platiti u minimalnom iznosu vrednosti potrosacke korpe za troclanu porodicu. To bi bio minimalni fiksni trosak koji ako nije u stanju da ostvari onda ne moze dobiti dozvolu od drzave za svoj poduhvat.

  • Drugi koncept koji navodite je razvijan od ’54 do ’80 godine, kada se počelo odustajati od njega i potpuno je razbijen ’91 godine i prešlo se na stvaranje pljačkaškog neoliberalnog društva

 • Dobar program. Ne slažem se jedino sa tačkom 8, konkretno povećavanjem cenzusa za koalicije. Smatram da je cenzus od 5% već previsok i da ga pre treba spustiti na recimo 3% za izborne liste koje nisu koalicije. Razlog tome je što, kao što smo videli na izborima 2014, cenzus od 5% omogućava da lista sa 48% podrške dobije dvotrećinsku većinu u parlamentu. Bilo kakvo povećavanje cenzusa bi stvorilo još goru situaciju.

  • Pa ne znam bas, u tacki 3. Crvenih linija iz Platforme vidim prepreku za prikljucivanje toj koaliciji…

  • Mozda bi bilo korisno da DJB napravi anketu oko stava svojih clanova i simpatizera o prikljucivanju Djilasovoj koaliciji. Ja, na primer, bih takodje vise volela da DJB ostane svoja, opozicija i poziciji i ostaloj opoziciji, kao i do sada…

 • Može li privreda, pogotovo naša, da izdrži predviđene socijalne mere? Srbija ima zapuštenu industriju, nema novca za investicije, a svetski kapital vodi mmf i nameće eksploat. uslove. To olakšava korupciju i slom svake vlasti u svakoj maloj, pa i u velik zemljma. Ako nećeš kako mmf hoće ima jeftinije r.snage…Program je dobar, ali da bi uspeo, bojim se da traži mnogo zdravine regionalno i šire oktžrjženje, a o građanima srbijw da ne govorim. Ne poznajem ekonomiju dovoljno da bih znao da li str realni, ali voleo bih da jeste.

  • Mihajlo, para ima samo su loše raspoređene. Šta će Srbiji tolika državna uprava, vojska sa Migovima koje samo kamioni mogu da vuku, ne i da lete, policija sa besmislenim paradama u centru dok se na periferijama rafalno strelja, toliko poslanika, oštinskih administracija, itd., itd., … i da vrhunac bude veći i plate su tamo u proseku veće od privrede! Davnih godina jedan moj poslovni partner, Nemac mi je jednostavno objasnio sistem u Nemačkoj, plate u državno sektoru su manje ali je sigurnost već za razliku od privrede, veće plate ali manja sigurnost! Ovde su “jahači” na grbači privrede “vlasni” da određuju jahanima zarade a ne obrnuto! Pitanje je zašto “jahani” tako zdušno podržavaju kreatora ovako nakaradnog sistema? Tu je ključ!

 • Ukinuti potpise za izbornu listu. Pola Srbije se posvadjalo u vezi s tim. Narocito su mala mesta pretrpela posledice gde se svi poznaju. Drugo, zemlje EU ne poznaju tu instituciju prikupljanja potpisa podrske. Registrovao si stranku, ides na izbore. Samo Srbi sebi stvaraju dodatne nevolje!

  • to je prioritet, jer ta neustavna kategorija obezbedjuje recikliranje istih partija na vlasti decenijama

 • Sve dok postoji medijska situacija kakva je sada, nećemo daleko odmaći, bojim se. Kultura, obrazovanje, mediji i odgovornost za one koji su napravili ovaj haos.

  • i to je prioritet, kao i nezavisno sudstvo a to znaci izbor svih sudija po utvrdjenim pravilima,,,partijskim sudijama oduzeti dozvolu za rad u pravu i pravosudju..da se zna sta su i sta ce biti baba sere..

 • Sve je ovo dobro, samo kako vi planirate da se za vas cuje??? Twitter kampanje ne funkcionisu! Do sada sam glasao za vas, i opet bih, ali ne zelim da moj glas propadne ako ne predjete cenzus!

 • Tačka 5 bi trebalo da zauzme prvo mesto. Iskreno bih je izmenio da glasi na sledeći način:

  “Obrazovanje je pravo deteta. Predškolsko, osnovno i neusmerno srednje obrazovanje plaćeno iz budžeta za svu decu u Srbiji, bez ikakvih troškova za roditelje, uključujući besplatne udžebnike, sveske, pribor, užinu i sport…

  Svake godine vršiti procenu potrebnih profila za koje će se usklađivati programi obrazovanja (i dalje ne mogu da verujem koliko pravnika, ekonomista i lekara proizvodimo…).
  Ukinuti budžetsko finansiranje usmerenog srednjoškolskog i visokog obrazovanja
  Za sve građane Srbije uvesti punoletsvo od 16. godine života, tako da za se omogući potpisivanje ugovora o kreditiranju školovanja sa RS. Za sve građane kojima je država kreditirala školovanje otpisati kredit ukoliko su se po završetku školovanja zaposlili u RS
  Za nedostajuće profile (varioc, tesar, programer,…) uvesti stipendije po principu gorepomenutih kredita…

  Uvesti nezavisno testiranje (testove da sastavljaju nezavisni akademski i industrijski esnafi) za sve profile potrebne državnoj upravi i javnim preduzećima.
  Zapošljavanje u ograne državne uprave i JP rangirati prema uspehu na nezavisnim testiranjima (time biste ukinuli partijsko zapošljavanje).
  Zabraniti bilo kakav vid subjektivne ocene kandidata pri zapošljavanju u DU i JP…

  Sprečiti dalju “familizaciju” državnih fakulteta. Izbor nastavnog osoblja vršiti isključivo prema uspehu ostvarenom na istom fakultetu.”

  Po pitanju tačke 3 mislim da bi ozbiljno trebalo razmisliti da se deo zakonodavne vlasti (30%) ne bira od strane građana, već putem nekog nezavisnog kriterijuma (recimo kao što se profesori boduju na fakultetima prema objavljenim radovima). Ni to nije uvek najbolje rešenje, ali je manje podložno manipulaciji nego li što se građanima može manipulisati putem medija…

 • Iskreno, kad procitam 18. tacku o pomaganju Srbije za Veliku Albaniju i 19. tacku gde pristupanje EU nije prioritet, vise me ne cudi saradnja sa dverima. Mozda bi bilo najbolje da se ujedine dve stranke, pokreta, oni vode nacionalni, a vi privredni deo… fenomenalno se slazete i razumete. Sve ostale tacke su ionako zdravorazumske da bi se dala pozitivna ocena, jer se opisane stvari u tim tackama svakako podrazumevaju.

 • Gospodine Raduloviću, jednom sam komentarisao vas govor zato što ste čitali i govorili. Bio sam osut paljbom ružnih reči vaših obožavalaca. Bio sam nazvan “vučićevim botom” . U tadašnje vreme nisam pratio politiku kao i ostali 50% Srba. Zato što su svi lopovi i lažovi.Evo ovom prilikom da vam kažem da NISAM njegov. Hvala Bogu , služi me zdrav razum još uvek . Nisam imao zlu nameru, ali to je jako lepo kada vam neko priča iz duše i ono što stvarno misli. U medjuvremenu sam vas pratio kad god sam mogao i mogu da vam kažem da ste mi vratili nadu bolje sutra.Nisam trenutno na najnovijem štandu zato što je prosto nemoguće informisati se javnim medijama zbog… znamo već. Ali me jako interesuje dali ste sa Djilasom u koaliciji? Ili sa kojom strankom planirate. Molio bih za tu informaciju. Polažem mnogo nade u vas. Ako i vi budete krenuli naopako, onda je kraj nade i nikada više me neće interesovati ni politika ni uredjena , ponosna,srbija. Neka vade oči ko kome stigne…. hvala

 • Ukoliko ova platforma nije neka šala , imate 100% glas od mene. Ne mogu da verujem da je baš svaka tačka ove platforme u apsolutnom saglasju sa onim šta ja mislim. Gledajući kako vas predstavljaju u medijima , stekao sam utisak da ste vi jedna od onih EU i NATO “liberalnih” stranaka .

 • Generalno se slažem osim u par sitnica. Samo jedan problem vidim u svemu, ali je problem veliki, hoće li nas korporativni moćnici pustiti da budemo suvereni. Znate i sami da slede pritisci, finansiranje pobuna na političkim i nacionalnim osnovama, sankcije pa čak i vojna intervencija ukoliko se to desi.

 • Nažalost,narod bira vlast,a dobar deo ovog mučenog naroda ne bi glasao za vašu stranku upravo zbog ovog programa. Kao što znamo ogromna većina je niskog ili nikakvog obrazovanja i jedini način da uspeju i proguraju se napred vide upravo kroz ovo odsustvo sistema i partokratiju. Idoli su nažalost oni koji su dogurali daleko laktanjem a ne znanjem. Ta većina će braniti svoje pozicije oružjem ako bude potrebno. Shvatite da ne žele promene već samo da ih niko ne otpusti ili da ne padnu stepenik niže zbog toga što ne odgovaraju opisu tj standardima koje ova stranka želi. Glasanjem za vas bi jednostavno pucali sebi u nogu,a to bogme boli…