Južna Srbija Obrazovanje Saopštenje

Koliko košta obnova, a koliko gašenje škole?

Opštinski odbor pokreta Dosta je bilo u Medveđi zabrinut je za obrazovne ustanove na teritoriji opštine Medveđa kojima preti gašenje, zbog roditelja učenika koji biraju škole koje su dalje od njihovog mesta prebivališta, a opština plaća prevoz.

U opštini Medveđa se broj ustanova obrazovanja od 1888. godine stalno povećavao, pa smo 2004. godine dobili i visokoškolske ustanove (danas samo plaćamo postojanje fakulteta ali nema nastave), višu školu a neizvesna je sudbina nekoliko osnovnih ustanova obrazovanja.

Naime, OŠ „Gornja Jablanica“ u Medveđi (oko 360 učenika), OŠ „Sijarinska banja“ u Sijarinskoj banji (60) i OŠ „Zenelj Hajdini“ u Tupalu (15) će opstati, dok će OŠ „Partizanski dom“ u Bučumetu (30), OŠ „Vladimir Bukilić“ u Tularu (18) i OŠ „Radovan Kovačević“ u Lecu (40) verovatno biti ugašene.

Usled loše lokalne i državne politike prema natalitetu, zapošljavanju i obrazovanju,  OŠ „Gornja Jablanica“ u Medveđi  danas ima jedva 400, dok je nekada imala 900 učenika. Pre tri decenije je OŠ „Vladimir Bukilić“ u Tularu imala oko 350 učenika, a danas jedva 20. Trenutno se za osnovno obrazovanje izdvaja oko 38 miliona dinara iz budžeta Medveđe, od čega za troškove putovanja odlazi 7,5 miliona dinara. U organizaciji škola mora se voditi računa o ravnomernom i dostupnom obrazovanju učenika, kao i da učenici pohađaju najbližu školu čime se smanjuju troškovi putovanja. Ima slučaja da učenici putuju 30 kilometara zaobilazeći bližu školu.

DJB u Medveđi očekuje da ingerencije opštine u oblasti osnovnog obrazovanja mora da stvori preduslov za razvoj i opstanak školstva. Prvi korak je da se plaćanje prevoza učenika vrši do najbliže škole, a ne da deca biraju najudaljeniju školu čime se budžet opštine neodgovorno troši zbog hira ili ucene roditenja za posao. Drugi korak je poziv na ispunjenje obećanja predsednika Srbije da se obnove sve škole do kraja 2018. godine, osim ako nije mislio da ukine polovinu škola. Treći korak je racionalizacija vannastavnog osoblja, kako bi se prioritet dao visokoobrazovanom nastavnom osoblju koje ispunjava uslove prema Pravilniku o stručnoj spremi u nastavi sa punom normom.

Pozivamo čelnike opštine Medveđa da po ovim i pitanjima od opšteg interesa za građane zanemari političke razlike i u njenom poslednjem mandatu podnese izveštaje koju školu favorizuju a koje diskriminišu što dovodi do odliva učenika i iseljavanja stanovništva. Očekuje se da čelnici zastupaju interese građana i da podnesu projekte Vladi Srbije i Kancelariji za javna ulaganja kako bi mogli da ispune obećanja predsednika Srbije ili možda sabotiraju njegov rad.

Opštinski odbora  Dosta je bilo u Medveđi očekuje da lokalna samouprava sa Školskom upravom obezbedi učenicima besplatne udžbenike, krovove koji neprokišnjavaju, tople učionice, toalete, kabinete za informatiku, internet vezu za administraciju i čiste puteve.

OO DJB Medveđa

Oznake