Saopštenje Skupština

DJB podneo izmene zakona kojim se sprečavaju zloupotrebe kod izgradnje malih hidroelektrana (MHE)

DJB je danas uputio u skupštinsku proceduru tri predloga zakona čijim usvajanjem bi se uveo red u oblasti izgradnje malih hidroelektrana. Izgradnja objekata u zaštićenim područjima prirode se ukida, a van njih samo uz izradu studije o uticaju na prirodnu okolinu i odobrenje nadležnih državnih organa.

Žrtvovanje prirodnih lepota Srbije, posebno naših reka, zarad finansijskih interesa pojedinaca povezanih sa vlašću nije u javnom interesu.

Predloženim izmenama Zakona o zaštiti prirode, utvrđuje se obaveza državnih organa da izvrše kontrolu svih započetih i izgrađenih objekata. Sve lokacije u zaštićenim područijima moraju biti vraćene u početno stanje u roku od 24 meseca o trošku države, uz obeštećenje investitora koji su gradili u skladu sa tada važećom zakonskom procedurom. U slučaju kršenja zakona, investitori bi bili obavzeni da plate troškove vraćanja u prethodno stanje.

Sve štetne izmene zakona nije donela ova, već i prethodna vlast. Izmenama zakona iz 2010.godine ostavljana su mala vrata za izgradnju objekata u zaštićenim zonama prirode. Uredbom donetom u aprilu 2012.godine ta vratanca su i iskorišćena. Nadležni ministar je bio Oliver Dulić. Zakon je potpisao Boris Tadić. Pre ove izmene zakona i donete uredbe gradnja u zaštićenim područijima prirode nije bilo dozvoljeno.

SNS ovaj štetan zakon nije promenio već je najnovijim izmena Zakona o planiranju i izgradnji izglasanim na zvoce bez skupštinse rasprava krajem oktobra 2018, investitorima maksimalno olakšano dobijanje građevinskih dozvola za investitore. U zakon je uveden pojam “derivacioni cevovod” u tačku koja definiše linijsku infrsatrukturu. Time je omogućeno investitorima da bez saglasnosti vlasnika parcela grade derivacioni cevovod, gurajući reku u cevi preko tuđih parcela. Ovo je bio i ostao jedan od glavnih uzroka sukoba meštana i investitora.

U Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu je tadašnja vladajuća većina 2004. godine ugradila vrata da se Uredbom određuje za kakve objekte je potrebno raditi studiju o proceni uticaja objekata na životnu sredinu. Uredba je prvi put doneta 2005. godine, a zatim je izmenama 2008. godine za vreme ministra Olivera Dulića odredila da za male hidroelektrane snage manje od 2MW studija nije obavezna, a da se za snagu veću od 2MW može tražiti. DJB je izmenom zakona uveo obaveznu procenu uticaja za sve hidroelektrane bez obzira na njihovu snagu i lokaciju.

DJB najoštrije osuđuje neodgovornost ove i prethodne vlasti koje dozvoljavaju uništavanje prirodnih lepota Srbije zarad brze zarade investitora bliskih vlasti. Od uvođenja višestranačja u Srbiji pre skoro 30 godina vlasti se smenjuju, ali burazerska ekonomija i korupcija ostaju. Kada dođe do smene vlasti, nova vlast štiti prethodnu, tako da i pored očigledne činjenice da je Srbija opljačkana, niko za to nije odgovarao. DJB će to promeniti.


Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

  • DJB je dosledno politička organizacija sa konkretnim programom, idejama, i obavezno sa osvrtom na kontinuitet štetnih političkih odluka tokom vremena od 2000.-ih do uspona SNS. Odlična preporuka za neke prve višestranačke izbore posle svrgavanja režima Aleksandra Vučića!
    Moja podrška je nedvosmislena. Istovremeno gorak žal, zbog „raspada“ organizacije i potiranja početnog političkog uspeha, i izostanka censusa na izborima za skupštinu grada Beograda. Puno uspeha.

  • Bravo,Djb!Tako se zastupaju interesi gradjana Srbije,tako se čuva Srbija.
    To je patriotizam.
    Vidimo se u nedelju u 13h na Studenstskom trgu.
    Ne damo reke!