LOKAL Војводина Саопштењe

Ко стоји иза најезде киоска на Нови Сад? (2. део)

27.02.2019. године Градски одбор покрета „Доста је било“ јавно је позвао Градоначелника Новог Сада да, у складу са обавезом информисања јавности о свом раду (Члан 61 Статута Града Новог Сада), информише грађане Новог Сада о садржини споразума са „Мој киоск гроуп доо“, на основу ког је наведена компанија добила право да постави велики број киоска на различитим локацијама у Граду. (Позив од 27.02.2019. године: http://dostajebilo.rs/blog/2019/02/27/ko-stoji-iza-najezde-kioska-na-ns/)

С обзиром да је Градоначелник Новог Сада одбио да се огласи по овом питању, Градски одбор покрета „Доста је било“ је, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, упутио 07.03.2019. Градоначелнику захтев за достављање пресуду по тужби компаније „Штампа систем ДОО“ против Града Новог Сада, као и споразум по ком је компанија „Мој киоск гроуп доо“ добила дозволу за постављање киоска уместо исплате материјалне штете по судској пресуди.

20.03.2019. године служба Градоначелника је упутила одговор Градском одбору покрета „Доста је било“ у ком се наводи да тражени документи нису настали у раду или у вези са радом Градоначелника Новог Сада и да Градоначелник тражене документе не поседује.

Овакав одговор потпуно jе нелогичан, јер Градоначелник Новог Сада, у складу са одредбама Статута Града представља и заступа Град, те не постоји ни најмања вероватноћа да Градоначелник не поседује информације о судским споровима које Град води и споразумима који се, у име Града, склапају.

По добијеним одговорима, и након обављених консултација са службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, градски одбор покрета „Доста је било“ је 02.04.2019. године упутио Правобранилаштву Града Новог Сада захтеве за достављање пресуде надлежног Вишег Суда у Новом Саду по тужби компаније „Штампа систем ДОО“, пресуду Апелационог суда у Новом Саду по изјављеним жалбама и Споразум по ком је компанија „Мој киоск гроуп доо“ добила дозволу за постављање киоска уместо исплате материјалне штете по судској пресуди.

Истог дана, Градски одбор покрета „Доста је било“ је упутио захтев Апелационом суду Нови Сад за достављање пресуде по изјављеним жалбама и захтев Управи за комуналне послове Града захтев за достављање споразума по ком је компанија „Мој киоск гроуп доо“ добила дозволу за постављање киоска уместо исплате материјалне штете по судској пресуди.

Правобранилаштво Града Новог Сада и Апелациони Суд Нови Сад су 17.04. односно 19.04.2019. године доставили тражене пресуде.

Правобранилаштво Града Новог Сада и Градска Управа за комуналне послове су 17.04.2019. године доставили информацију Градском одбору покрета „Доста је било“ да не поседују текст споразума по ком је компанија „Мој киоск гроуп доо“ добила дозволу за постављање киоска по судској пресуди.

С обзиром да је током судског спора по тужби компаније „Штампа систем ДОО“ против туженог Града Новог Сада, дошло до статусне промене тужиоца ( компанија је у међувремену променила име и власничку структуру) и да су органи Града Новог Сада, којима су захтеви достављани, сматрали да су исти непрецизни у погледу страна потписница споразума, Градски одбор покрета „Доста је било“ је 22.04.2019. године Градоначелнику Града Новог Сада, Правобранилаштву Града Новог Сада и Градској управи за комуналне ослове доставио прецизиране захтеве за достављање споразума.

Напомињемо да прецизирање захтева на овакав начин није обавеза подносиоца захтева, у смислу одредаба закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, и да је орган јавне власти у обавези да поступи по захтеву уколико је захтев довољно прецизирао врсту информације која се тражи.

07.05.2019. године достављени су одговори по прецизираним захтевима. Градоначелник и Правобранилаштво су одговорили да тражени Споразум не поседују, а Градска управа за комуналне послове је тражени Споразум доставила.

Тиме се, након више од два месеца, инсистирање и потрага Градског одбора Покрета „Доста је било“ за потпуном информацијом о активностима градске власти, успешно окончала.

Утврдили смо следеће:
1. Киосци су постављени на основу споразума о вансудском поравнању између ДОО „Штампа систем“ и Града Новог Сада, након окончаног судског поступка у ком је пресуђено да Град Нови Сад мора да ислати 80.573.824,36 динара. Споразум је потписан 06.09.2018. године.
2. Споразумом је предвиђено постављање 44 нова киоска, локације су познате и поставњања нових киоска неће бити
3. Локације за нове киоске су предвиђене одлуком Градског већа Града Новог Сада од 25.09.2018. године. Наведеном одлуком је укупан број киоска на територији Града увећан са дотадашњих 255 на 299. С обзиром да је датум доношења одлуке 14 дана након потписивања Споразума јасно је да је Град „испуњавао жеље“ компаније „Штампа систем ДОО“ у погледу локација за постављање киоска по споразуму.
4. Киосци ће на наведеним локацијама бити наредних 5 година, јер је то максималан рок на који се сагласност за постављање киоска може дати, уз опцију продужетка на додатних 5,  уколико то „Штампа систем ДОО“ буде захтевао. „Штампа систем ДОО“ има обавезу плаћања локалне комуналне таксе а Град је у обавези да, у случају измене Одлуке о одређивању места за привремено постављање киоска и барака, евентуалном новом Одлуком, обезбеди 44 локације за постављање киоска за компанију „Штампа систем ДОО“
5. Питање одговорности лица који су довели Град Нови Сад у овакву ситуацију није постављено.
6. Одлука Градског већа од 25.09.2018. године је уподобљена потписаном Споразуму те није било потребе за измену исте.

Закључак који следи из ове процедуре одлично осликава следеће:
• Уколико грађани желе да добију некакву информацију у вези са вршењем власти у Новом Саду, морају бити изузетно стрпљиви и надасве упорни.
• Органи градске власти не одговарају на постављена питања, све док не буду “притерани у ћошак”, као да не сматрају да су у обавези да грађанима „полажу рачуне“ о свом раду.
• Ефекти и последице лоших одлука власти, донетих „у име грађана“ морају доћи на наплату. Овај конкретан случај је епилог погрешних потеза Града у време када је функцију Градоначелника вршила актуелна Председница Скупштине Републике Србије, Маја Гојковић.
• Некомпетентни носиоци власти доносе лоше одлуке. Штету трпе грађани. Одговорност за лоше одлуке не сноси нико.

Промена оваквог стања је неопходна због будућности свих нас и због генерација које долазе. Покрет „Доста је било“ неће одустати док Нови Сад и Србија не постану место у ком се лепо и радо живи

Градски одбор “Доста је било”, Нови Сад

Sporazum

PRESUDA-APELACIONOG-SUDA

Pravobranilaštvo-sporazum-17.04.2019

Pravobranilaštvo-07.05.2019.

Odgovor-Gradonačelnik-II-20.03.2019.

Odgovor-Gradonačelnik-20.03.2019

GU-za-komunalne-poslove-17.04.2019.

Gradonačelnik-06.05.2019.

Ознаке

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар