LOKAL Ауторски текст Војводина

Да ли је Нови Сад у рату са бициклистима?

Саобраћајни колапс и гужва су постали свакодневица у Новом Саду. Паркирање такође. Услед ширења града и пораста броја становника, постојећа саобраћајна инфраструктура постала је неадекватна-некада широки булевари, постали су нам тесни, а паркинзи пребукирани, нарочито у ширем центру Града. Изградња нових гаража се дуго најављује, али је реализација још увек далеко.
Као један од пратећих, али изузетно значајних проблема, појављује се и никада веће загађење ваздуха.
Да би се ублажили негативни ефекти новонасталих животних околности у урбаној средини, често је градска власт позивала на коришћење бицикала као алтернативних, а еколошки прихватљивих облика превоза.
Међутим, осим декларативног промовисања, власт не ради готово ништа како би суграђанима који користе или би евентуално користили бицикл као превозно средство, изашла у сусрет. Често и одмаже, свесно или из немара.

Бициклистичке стазе су у изузетно лошем стању. Нејасно су обележене, препуне рупа, неравнина, испуцале… Једном речју, небезбедне за коришћење.

Градска власт је, до 2019. године, у програмима одржавања објеката путне привреде имала предвиђену ставку „одржавање бициклистичких стаза“ и за ту намену је у 2017. и 2018. години опредељивано по 10.000.000 динара. Међутим, у 2019. години та ставка је нестала из годишњег програма одржавања објеката путне привреде, а одржавање бициклистичких стаза је прикључено ставки „Одржавање тротоара и рекреативних површина“.

Да ствар буде још тежа за бициклисте, износ одвојених средстава по тој ставци није увећан у односу на 2017. и 2018. годину и износио је 30.000.000 динара.
Кулминација ове својеврсне борбе против бициклиста у Новом Саду долази у 2020. години, када се дотадашњи ниво средстава предвиђених за одржавање тротоара, рекреативних површина и бициклистичких стаза поново умањује и сада износи 20.000.000 динара.

Разлози оваквих потеза градске власти остају непознаница, а једино је сигурно да у градској каси новца има.
Нико од представника градске власти није изашао пред грађане да им објасни зашто се смањују средства за одржавање бициклистичких стаза!
Нико грађане није питао да ли су задовољни стањем бициклистичких стаза!
Јер грађане власт углавном ништа и не пита. Јер власт је паралелни универзум коме су грађани сувишни!

Градски одбор “Доста је било” Нови Сад

Program-2017

Program-2018

Program-2019

Program-2020

Ознаке