Saopštenje

DJB traži od Maje Gojković vanrednu sednicu Skupštine o dešavanjima u Crnoj Gori

Imajući u vidu činjenicu da je Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda garantovana sloboda veroispovesti, pravo na imovinu,
pravo na privatnost i zabrana diskriminacije svim građanima Republike Crne Gore,

Imajući u vidu da se ove garancije odnose i na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori,

Imajući u vidu činjenicu da su praksom Evropskog suda za ljudska prava određene granice i uslovi mešanja država u ostvarivanje ovih prava,

Imajući u vidu činjenicu da u Republici Crnoj Gori značajan broj građana smatra sebe pripadnicima srpskog naroda, što samo po sebi stvara obavezu za Republiku Srbiju da u slučaju kršenja ljudskih prava tih građana preuzme aktivnu ulogu u obezbeđivanju minimalnih standarda osnovnih ljudskih prava na čije se poštovanje Republika Crna Gora obavezala ratifikacijom Evropske
konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,

DJB predlaže da Narodna skupština Republike Srbije na osnovu člana 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10), razmotri usvajanje sledeće rezolucije i poziva predsednicu Narodne skupštine da u najskorijem roku zakaže vanrednu sednicu na kojoj će diskutovati o ovom predlogu DJB.

REZOLUCIJA

O OSUDI KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA PRIPADNIKA SRPSKOG
NARODA I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U CRNOJ GORI

I OSUĐUJE SE KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA I
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE OD STRANE REPUBLIKE CRNE GORE I
POZIVAJU ORGANI VLASTI REPUBLIKE CRNE GORE DA POŠTUJU
OBAVEZE KOJE SU PREUZELI RATIFIKACIJOM EVROPSKE KONVENCIJE.

II POZIVAJU SE PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE I VLADA REPUBLIKE
SRBIJE DA U SKLADU SA SVOJIM USTAVNIM OVLAŠĆENIMA INICIRAJU
ODGOVARAJUĆE POSTUPKE U CILJU ZAŠTITE NE SAMO PRAVA SRPSKOG NARODA I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE VEĆ I ZAŠTITE
ELEMENTARNIH LJUDSKI I IMOVINSKIH PRAVA SVIH GRAĐANA CRNE GORE BEZ OBZIRA NA VERSKU I NACIONALNU PRIPADNOST, KAO I SAME VLADAVINE PRAVA, KOJA RAZDVAJA UREĐENA DEMOKRATSKA DRUŠTVA OD SAMOVOLJE SKUPŠTINSKE VEĆINE.

III DAJE SE PUNA PODRŠKA SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI I
PRIPADNICIMA SRPSKOG NARODA U LEGITIMNOJ BORBI ZA ZAŠTITU SVOJIH OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA.

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar