Foto: Ustav
Правосуђе Саопштењe

Измене Устава су пут ка контролисаним судијама од стране интересних група

Предложеним изменама Устава, а под паролом независности судија од политичких утицаја,  судови и судије се изузимају од било какве контроле изабраних народних представника и остављају на ветрометини утицаја интересних група и крупног капитала.  На овај начин, народ који је једини властан да суверено одлучује о носиоцима власти, губи део свог суверенитета, а носиоци суверености постају само они грађани који су уједно и  носиоци судијске функције.

Не постоји нити једно разумно објашњење због чега грађанин који је судија има изворно право да одлучује о избору судија и вршењу судске власти, за разлику од грађанина који је месар, пензионер или лекар. Кад би се овакав резон применио и код других грана власти, не би требало да нас изненади да се неко сети да само једну половину народних посланика бира народ, а да другу половину бирају већ изабрани посланици између себе. Јасно је да је овакав модалитет не само противан принципу народне суверености и једнакости грађана, већ и да је бесмислен.

Нико не спори да судије морају бити изузете од политичког утицаја. Ово се може решити, примера ради, непосредним изборима за чланове Високог савета судства или на неки други начин, али никако и ни под којим условима одвајањем судске власти од народа и прављењем посебне гране власти која народу не полаже никакве рачуне.

Сведоци смо да и данас невладин сектор и крупни капитал врше значајан уплив у одлучивање судија. Последњи такав пример је промена става Врховног касационог суда код трошкова обраде кредита, а на притисак Америчке привредне коморе и страних банака. Сведоци смо, такође, да неке невладине организације, попут Сорошевог Фонда за отворено друштво, већ улажу значајан новац у стварање нових лидера у српском правосуђу. Замислимо какво ће нам правосуђе бити кад ти правосудни лидери буду сами себе бирали и одлучивали ко може, а ко не може бити судија.usta

Зато позивамо на озбиљност и одговорност код овако значајних промена Устава. Разлог за промену никако не сме бити то што тако нешто од нас траже странци, већ искључиво и једино тежња да наше правосуђе буде независно и у служби наше државе и нашег народа.