Странка ДЈБ

Оснивачки акти странке “Доста је било”

На основу чл. 10 и 11. Закона о политичким странкама (“Службени гласник РС”, број 36/09 и 61/15 – ) Оснивачка скупштина странке “Доста је било”, на седницама одржаним у Београду, дана 11.02.2017.године и 27.01.2022. године   донела је

 

ОСНИВАЧКИ АКТ СТРАНКЕ “ДОСТА ЈЕ БИЛО”

I

 

Назив политичке странке је “Доста је било”.

Седиште странке “Доста је било” је у Београду, Улица Нушићева број 27

 

II

 

Основни програмски циљеви за које се залаже “Доста је било” су:

 • успостављање и одржавање народне суверености, владавине права и правне државе;
 • очување Косова и Метохије у саставу Србије;
 • одбрана Републике Српске;
 • потпуна транспарентност јавног сектора, јавно вршење јавних овлашћења;
 • успостављање одговорности носилаца јавних функција;
 • дефинисање јавног и друштвеног интереса;
 • једнака права, услови и могућности за све грађане;
 • уживање и поштовање људских права и слобода, без обзира на пол, веру, расу, политичко уверење, социјално стање и остала својства;
 • безбедна земља са јасном улогом у свету;
 • реформа изборног система; комбиновани већинско-пропорционални изборни систем; директан избор градоначелника и председника општина; бирање посланика по имену и презимену;
 • култура иновација и постигнућа;
 • универзална социјална заштита за све грађане која подразумева здравствену, социјалну и пензиону заштиту за све грађане;
 • искорењивање сиромаштва и постизање потпуне функционалне писмености;
 • слободно тржиште засновано на конкуренцији, знању, ефикасности и иновативности, ослобођено злоупотребе монопола, које грађанима и привреди пружа квалитетне производе и услуге;
 • јачање домаће привреде; укидање субвенција за стране корпорације;
 • фокус економске политике на стварање услова за успех породичних предузећа – малих и средњих правних лица, предузетника и индивидуалних пољопривредних газдинстава;
 • смањење пореског оптерећења, посебно пореза и доприноса на рад;
 • подршка привреди кроз смањење администрације, пореза, тошкова пословања, трошкова кредитирања, заштиту од дампинга и субвенционисаног увоза;
 • поштовање имовинских права;
 • слобода и независност медија;
 • увођење реда у невладин сектор;
 • независно, непристрасно, квалитетно и ефикасно правосуђе;
 • унапређење и јачање независних демократских институција система;
 • укидање партократије, партијског запошљавања и јасна подела на политичке и професионалне функције у јавном сектору;
 • рационализација и професионализација јавне управе;
 • борба против корупције и организованог криминала методама правне државе;
 • квалитетно образовање доступно свим грађанима без обзира на економску снагу родитеља и домаћинства;
 • образовање је право детета: уџбеници и вртићи плаћени из буџета, бесплатни за децу и родитеље; једино држава може да издаје уџбенике;
 • употреба блокчејн технологије у државној управи;
 • заштита културног наслеђа, култура финансирана из буџета доступна свим грађанима;
 • организован школски спорт, тимски и индивидуални, доступан свој деци и омладини кроз систем образовања финансиран из буџета;
 • децентрализација извршне власти, преношење изворних пореских прихода на локал и равномеран регионални развој;
 • унапређење здравља нације; физичка активност, храна ослобођена пестицида и отрова; чиста земља, вода и ваздух;
 • заштита и очување животне средине;

 

 

III

 

Лице овлашћено за подношење пријаве за упис “Доста је било” у Регистар политичких странака је Војин Биљић, ЈМБГ ххх са пребивалиштем у Београду, Краља Милутина 12.

 

IV

 

Оснивачки акт донет је 11.02.2017.године, са изменама од 27.01.2022. године.

 

Саставни део оснивачког акта чине изјаве оснивача о оснивању странке “Доста је било”.

 

 

У Београду,

дана 27.01.2022. године

Председавајући Оснивачке скупштине

________________________________

Саша Радуловић

 

 

 

 

О аутору

Саша Радуловић

У Скупштини се најснажније супротставио партијском запошљавању, борио се против пљачкашких закона, против субвенција страним фирмама у којима наши радници раде за минималац, за враћање неуставно отетих пензија и плата. Поднео је бројне уставне иницијативе и кривичне пријаве против Александра Вучића.