Stranka DJB

Osnivački akti stranke “Dosta je bilo”

Na osnovu čl. 10 i 11. Zakona o političkim strankama (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 61/15 – ) Osnivačka skupština stranke “Dosta je bilo”, na sednicama održanim u Beogradu, dana 11.02.2017.godine i 27.01.2022. godine   donela je

 

OSNIVAČKI AKT STRANKE “DOSTA JE BILO”

I

 

Naziv političke stranke je “Dosta je bilo”.

Sedište stranke “Dosta je bilo” je u Beogradu, Ulica Nušićeva broj 27

 

II

 

Osnovni programski ciljevi za koje se zalaže “Dosta je bilo” su:

 • uspostavljanje i održavanje narodne suverenosti, vladavine prava i pravne države;
 • očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije;
 • odbrana Republike Srpske;
 • potpuna transparentnost javnog sektora, javno vršenje javnih ovlašćenja;
 • uspostavljanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija;
 • definisanje javnog i društvenog interesa;
 • jednaka prava, uslovi i mogućnosti za sve građane;
 • uživanje i poštovanje ljudskih prava i sloboda, bez obzira na pol, veru, rasu, političko uverenje, socijalno stanje i ostala svojstva;
 • bezbedna zemlja sa jasnom ulogom u svetu;
 • reforma izbornog sistema; kombinovani većinsko-proporcionalni izborni sistem; direktan izbor gradonačelnika i predsednika opština; biranje poslanika po imenu i prezimenu;
 • kultura inovacija i postignuća;
 • univerzalna socijalna zaštita za sve građane koja podrazumeva zdravstvenu, socijalnu i penzionu zaštitu za sve građane;
 • iskorenjivanje siromaštva i postizanje potpune funkcionalne pismenosti;
 • slobodno tržište zasnovano na konkurenciji, znanju, efikasnosti i inovativnosti, oslobođeno zloupotrebe monopola, koje građanima i privredi pruža kvalitetne proizvode i usluge;
 • jačanje domaće privrede; ukidanje subvencija za strane korporacije;
 • fokus ekonomske politike na stvaranje uslova za uspeh porodičnih preduzeća – malih i srednjih pravnih lica, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih gazdinstava;
 • smanjenje poreskog opterećenja, posebno poreza i doprinosa na rad;
 • podrška privredi kroz smanjenje administracije, poreza, toškova poslovanja, troškova kreditiranja, zaštitu od dampinga i subvencionisanog uvoza;
 • poštovanje imovinskih prava;
 • sloboda i nezavisnost medija;
 • uvođenje reda u nevladin sektor;
 • nezavisno, nepristrasno, kvalitetno i efikasno pravosuđe;
 • unapređenje i jačanje nezavisnih demokratskih institucija sistema;
 • ukidanje partokratije, partijskog zapošljavanja i jasna podela na političke i profesionalne funkcije u javnom sektoru;
 • racionalizacija i profesionalizacija javne uprave;
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala metodama pravne države;
 • kvalitetno obrazovanje dostupno svim građanima bez obzira na ekonomsku snagu roditelja i domaćinstva;
 • obrazovanje je pravo deteta: udžbenici i vrtići plaćeni iz budžeta, besplatni za decu i roditelje; jedino država može da izdaje udžbenike;
 • upotreba blokčejn tehnologije u državnoj upravi;
 • zaštita kulturnog nasleđa, kultura finansirana iz budžeta dostupna svim građanima;
 • organizovan školski sport, timski i individualni, dostupan svoj deci i omladini kroz sistem obrazovanja finansiran iz budžeta;
 • decentralizacija izvršne vlasti, prenošenje izvornih poreskih prihoda na lokal i ravnomeran regionalni razvoj;
 • unapređenje zdravlja nacije; fizička aktivnost, hrana oslobođena pesticida i otrova; čista zemlja, voda i vazduh;
 • zaštita i očuvanje životne sredine;

 

 

III

 

Lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis “Dosta je bilo” u Registar političkih stranaka je Vojin Biljić, JMBG hhh sa prebivalištem u Beogradu, Kralja Milutina 12.

 

IV

 

Osnivački akt donet je 11.02.2017.godine, sa izmenama od 27.01.2022. godine.

 

Sastavni deo osnivačkog akta čine izjave osnivača o osnivanju stranke “Dosta je bilo”.

 

 

U Beogradu,

dana 27.01.2022. godine

Predsedavajući Osnivačke skupštine

________________________________

Saša Radulović

 

 

 

 

O autoru

Saša Radulović

U Skupštini se najsnažnije suprotstavio partijskom zapošljavanju, borio se protiv pljačkaških zakona, protiv subvencija stranim firmama u kojima naši radnici rade za minimalac, za vraćanje neustavno otetih penzija i plata. Podneo je brojne ustavne inicijative i krivične prijave protiv Aleksandra Vučića.