Bezbednost Prenosimo

Saša Janković: Gašić se podsmeva istini

Ministar odbrane nije dostavio zaštitniku građana dokumente koje je tražio već samo odgovore na pitanja, iako je to u suprotnosti sa zakonom.

Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se na ovaj način ministar odbrane podsmeva istini i uz to obesmišljava svaki smisao kontrole.

Četiri meseca natezanja oko poštovanja zakona i opet bez dokumenata koji bi pokazali ulogu vojne policije i VBA u incidentu u kome je povređen brat premijera Srbije.

Zaštitnik građana primio je pismo od ministra odbrane u kome mu ministar svojim rečima odgovara, ali bez ijednog dokumenta koji bi potvrdio odgovore.

“Praktično ti odgovori predstavljaju podsmevanje istini i pokušaj da se obesmisli svaki smisao kontrole i saznavanja istine”, navodi Janković.

Nekoliko Gašićevih odgovora zaslužuju pažnju, jer su potpuno suprotni onome što stoji u dokumentima policije, kaže ombudsman.

Recimo tvrdnja da žandarmi uopšte nisu imali zadatak da sprečavaju prolaz građana na dan parade ponosa na tom mestu, ali implicira da su možda imali zadatak da naprave incident.

“Ministar odbrane je rekao da žandarmi uopšte nisu imali zadatak da sprečavaju prolazak građana da u tom delu grada uopšte nije bio sprečavan prolaz građana da nije bilo nikavog kordona iako svi planovi angažovanja ministarstva unutrašnjih poslova i svi koji su tuda prošli znaju da su žandarmi bili tu i da su sprečavali prolaz do štićene zone ostavlja mogućnost da žandarmi nisu sprečavali prolaz građana, ali ostavlja mogućnost da su imali zadatak da spreče upravo prolaz pripadnicima vojne policije. Veoma zabrinjavajuće izjave”, ističe Janković.

Pri opisu mesta ministar navodi da je to ugao Resavske i Svetozara Markovića, iako takav ćošak ne postoji jer su te dve ulice paralelne.

Ministar u odgovoru navodi da pripadnici VBA nisu razgovarali sa građanima pre policije, dok s druge strane u dokumentu unutrašnje kontrole policije drugačije piše.

Ministar je napisao, ponovo bez dokumenata koji bi to potvrdili, i da su dvojica vojnih policajaca bili prethodnica obezbeđenja premijera i ponovio da mu je potrebna dozvola tužioca da dostavi dokumenta.

“Nijedan propis Republike Srbije, uključujući i Zakon o krivičnom postupku, ne predviđa da tužilac daje odobrenje organu uprave da dostavi zaštitniku građana bilo kakve podatke. Svakodnevno zaštitnik građana pristupa podacima iz drugih istraga bez bilo čije dozvole niti je ikada ikome palo na pamet da traže bilo kakvu dozvolu”, dodaje Janković.

Član 38. Zakona o tajnosti podataka izričito dozvoljava da državni organi koje bira Narodna skupština, rukovodioci državnih organa koje bira Narodna skupština, sudije Ustavnog suda i sudije mogu da pristupe podacima i iz istraga ukoliko su im potrebni za obavljanje posla uz prethodnu bezbednosnu proveru, koju je ombudsman prošao.

Izvor: b92.net

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar