Rudarstvo Saopštenje

Nova topionica u Boru projektovana da gubi stotine miliona evra

Menadžment RTB Bor već nekoliko meseci šalje gromoglasne poruke javnosti o uspešno završenom investicionom ciklusu rekonstrukcije metalurških kapaciteta i o postupku uhodavanja tehnološkog postupka. Po tim informacijama, za nekoliko dana će početi proizvodnja bakra u njemu.

Pre nego što taj proces krene da radi, dužan sam da informišem javnost o nekoliko važnih činjenica:

1. Cena metalurške prerade bakra na svetskom tržištu se kreće od 400 do 500 USD/t.

2. Po Biznis planu RTB Bor planirana cena koštanja metalurške prerade za 2015. godinu iznosi 1.476 USD/t (“Biznis plan za proizvodnju bakra za period 2011 – 2021. god”, str. 66 – prikazano na donjoj slici). To je tri puta viša cena od svetske.

Cena koštanja metalurške prerade
Cena koštanja metalurške prerade

 

3. Gornja cena je planirana za nivo investiranja od 175 miliona eura. Pošto se taj nivo povećao na 251 milion eura, cena koštanja metalurške prerade za 2015. godinu će se popeti na 1.750 USD/t. To je četiri puta viša cena od svetske.

4. Prethodna kalkulacija važi za uslove optimalnog režima rada topionice, odnosno punim kapacitetom uz projektovani kvalitet sirovine. Međutim, domaći koncentrati ni izdaleka ne zadovoljavaju te uslove. Topionica će krenuti sa kapacitetom 30 t/h sa nekvalitetnom šaržom, dok je projektovani 45 t/h sa kvalitetnom šaržom.

5. Kao posledica takvog režima rada stvoriće se mnogi problemi, od kojih je najznačajniji da će se cena metalurške prerade podići na preko 2000 USD/t. To znači da će gubitak u odnosu na svetsku cenu prerade po svakoj proizvedenoj toni iznositi 1500 USD/t. Maksimalne mogućnosti proizvodnje bakra iz domaćih koncentrata iznose 3000 t katodnog bakra mesečno. To znači da će mesečni nivo gubitaka u metalurgiji sve do pojave uvoznih koncentrata biti reda veličine oko 4,5 miliona USD mesečno.

6. Pod pretpostavkom da se obezbede odgovarajući koncentrati i obezbedi optimalni režim rada topionice od 6000 t katodnog bakra mesečno, gubici po toni proizvedenog bakra padaju na nivo od 1250 USD/t, što mesečno iznosi 7,5 miliona USD.

7. Iz prethodno navedenih činjenica, vrlo lako se zaključuje da će povećanjem nivoa prerade jedinični troškovi opadati, ali će ukupni gubici rasti. Što se više bude proizvodilo, gubici će biti sve veći.

8. Apsolutnu odgovornost za teške posledice koje će nastati radom ovako realizovanog Razvojnog koncepta nose Mlađan Dinkić, Aleksandar Vučić i Blagoje Spaskovski.

cena kostanja metalurske prerade bakra

Na grafikonu se vidi odnos cena koštanja metalurške prerade bakra u svetu i u novoj topionici RTB Bor.

dr Branislav Mihajlović
doktor rudarstva iz Bora
član lokalnog tima pokreta „Dosta je bilo“ u Boru

Oznake

Saša Radulović

Rođen 1965. godine. Odrastao u Sarajevu gde završio osnovnu i srednju školu i Elektrotehnički fakultet 1989. godine, smer automatika i elektronika. Nakon diplomiranja dobio je posao u Simensu u Nemačkoj gde je radio na nuklearnim elektranama. Karijeru je 1993. nastavio u Kanadi i SAD gde je bio je aktivni učesnik buma Silicijumske doline. U Srbiju se vratio 2005. godine.

Sa Vericom Barać i Miroslavom Milenović borio se protiv korupcije i radio na slučajevima 24 pljačkaške privatizacije. Bio je finansijski ekspert tužilaštva za stečaj i berzu, držao treninge za tužioce i policijske inspektore za privredni kriminal. Pet meseci bio je ministar privrede u Vladi Srbije i za to vreme sprečio pljačku braćeVučić, Siniše Malog, Mlađana Dinkića, koji su nastavili tamo gde je Tadićeva vlast stala.

Uverio se da je Aleksandar Vučić centar korupcije, izašao iz Vlade i sa saradnicima osnovao pokret “Dosta je bilo” čiji je cilj da pobedi i uvede sistem, pravnu državu jakih institucija i slobodnih medija, zaustavi partijsko zapošljavanje, uvede transparentnost i čiste račune.

Saša Radulović je dokazano najveći borac protiv režima Aleksandra Vučića i partokratije koja ubija Srbiju. Ako Aleksandar Vučić nekoga ne sme da pogleda u oči, onda je to Saša Radulović. Sprečio ga je u pljački tada, sprečiće ga u pljački i sada.

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Ovo pitam krajnje dobronamerno, pošto na osnovu napisanog, ne deluje da priloženi podaci podržavaju donesene zaključke. Cena bakra na svetskom tržištu je oko 6000 USD/t , a na osnovu priožene tabele nova topionica će umanjiti cenju proizvodnje u RTB Bor, tako da će proizvodnja biti profitabilnija. Ili sam nešto propustio?

    • Upravo suprotno. Topionica samo prerađuje koncentrat u bakar. Ta cena prerade je 600 USD/toni na svetskom tržištu. Nova topionica će imati cenu od preko 1.800 USD/toni, tri puta skuplja prerada.