Државна управа Преносимо

Данас: Држава запослила 20.000 упркос забрани

FoNet-VLADA-SEDNICAУ јавном сектору само током прошле године запослено је најмање 20.000 нових кадрова, упркос важећој забрани о новим запошљавањима до 2016. године, показује истраживање Данаса. Сабирајући податке које су новинари Данаса добили од министарстава, на одређено и неодређено у 2014. примљено је 7.554 нових људи у јавни сектор, а 12.383 њих је радно ангажовано по уговорима о делу и о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла, што је укупно 19.937.

Највише новозапослених бележи се у Министарству унутрашњих послова – чак 2.960 и Министарству здравља које је запослило 2.104 особе. У МУП одговарају за Данас да су међу новозапосленима особе које су завршиле студије на Криминалистичко-полицијској академији, као и они који су завршили обуку у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, чији је пријем обавезан јер су примљени по конкурсу уз услов да исту заврше након чега ће засновати радни однос у МУП.

Министарство здравља је од владине Комисије за давање сагласности за нова запошљавања и додатно радно ангажовање у име корисника јавних средстава који се налазе у њиховој надлежности затражило одобрење за 2.178 упражњених места. Међутим, одобрено је 2.081, а речје о докторима и магистрима медицине, магистрима фармације, медицинским сестрама-техничарима. У самом министарству броје се 23 нова кадра.

Посматрајући укупан број са све онима који су примљени по уговорима о делу, највише нових “лица” истиче се под окриљем Министарства државне управе и локалне самоуправе – 8.852 и Министарства пољопривреде и животне средине – 4.131. Министарство државне управе, које предводи Кори Удовички, затражило је сагласност за шест упражњених места, али је није добило, док је за установе и локалне самоуправе (градове и општине) одобрено 1.135 места на неодређено, 123 на одређено и чак 7.594 за додатно радно ангажовање.

Министарство пољопривреде је у име органа управе који се налазе у њиховом саставу (пољопривредне стручне службе, ветеринарски специјалистички институти, јавна предузећа, паркови природе) добило сагласност за 28 запослења, као и 4.103 радна ангажовања, од којих 4.067 само за Републички хидрометеоролошки завод.

У “систему” Министарства одбране одобрено је 595 нових примања у радни однос, Министарству омладине и спорта шест, ресору просвете и науке 264, а у Министарству финансија 62. Ресор културе и информисања “запослио” је прошле године 691 особу, Министарство правде 11 и за потребе судова и тужилаштва 189, Министарство привреде девет, у ресору грађевинарства и саобраћаја тај број износи 28, а у ресору рада и социјалне политике 15.

У Министарству спољних послова напомињу за Данас да је примљено 20 особа на неодређено, а да је током прошле године престао радни однос за 70 запослених, а да ове године престаје за још 36 њих. Министарство трговине и телекомуникација није тражило прошле године сагласност за нова запослења, али су зато почетком ове године одобрена три места. Министарству рударства и енергетике није одобрено ниједно ново запошљавање у 2014. иако су, како кажу, тражили сагласност за свега два места. Ни Генерални секретаријат председника Србије није током прошле године тражио сагласност за нове кадрове.

Влада Србије је почетком децембра 2013. донела Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему којим се предвиђа да је до 31. децембра 2015. у примени забрана запошљавања у јавном сектору, као и забрана додатног радног ангажовања лица изнад десет одсто у односу на укупан број запослених на неодређено време. Таква врста ангажовања подразумева рад на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама.

Предвиђени су уједно и изузеци од забране који су могући само уз сагласност посебно формираног и привременог тела Владе Србије – Комисије за давање сагласности за нова запошљавања и додатна радна ангажовања код корисника јавних средстава. Ту комисију чине државни секретар у Министарству финансија Ненад Мијаиловићкао председник и чланови – генерални секретар владе Новак Недић, заменица генералног секретара владе Тамара Стојчевићи шеф кабинет министра финансија Бруно Ђуран. Комисија је обавезна да једном месечно подноси Влади извештај о свом раду.

Донета је и посебна уредба којом се регулише како се тражи сагласност за нова запошљавања поред забране, а којом је прописана и обавеза објављивања закључака о давању сагласности на интернет страници Владе Србије. Пошто су се надлежни оглушавали на ту обавезу а подаци били непознати јавности, лист Данас је протеклих 12 месеци покушавао да сазна колико је то људи заиста било преко потребно јавном сектору и поред забране запошљавања.

Речено нам је прво да је за то надлежно Министарство финансија, које је због неодговарања на захтев за приступ информацијама од јавног значаја повереник Родољуб Шабићјавно позвао да доставе податке нашем листу, а потом и изрекао две новчане казне од 20.000 и 180.000 динара. У међувремену стигао је одговор да је број запослених у државној управи смањен за скоро 30.000 што није био одговор на наше питање, јер се из тог податка није могло видети да ли је и колико било нових запошљавања. Након што је повереник исцрпео сва овлашћења, Министарству финансија је послат нови захтев, на који су нам одговорили да они те податке немају и да се обратимо Влади Србије.

Влади Србије, односно њеној Комисији за давање сагласности за нова запошљавања, упутили смо два званична захтева којима смо тражили податке о новозапосленима у јавном сектору. Након потпуног игнорисања питања, а пошто повереник за информације од јавног значаја није надлежан у случају Владе Србије, новинар Данаса и потписник ових редова покренуо је управни поступак пред Управним судом против Владе 26. марта. Одговор из суда до изласка овог броја није стигао.

Скупштина изузета од сагласности
У Скупштини Србије истичу за Данас да се радни однос у службама парламента може засновати уз сагласност Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, а не уз сагласност Комисије за давање сагласности за нова запошљавања. У скупштини је донета одлука о радном ангажовању консултаната у посланичким групама који су везани за мандат посланика. Посланичке групе које броје до 15 посланика могу да ангажују два консултанта, од 16 до 44 имају право на четири, од 45 до 80 шест, од 81 до 129 осам, а оне које имају више од 130 посланика могу имати чак 12 консултаната. Према садашњем саставу посланичких група, у скупштини је могуће запослити највише 40 консултаната.

Пола милиона службеника
Министарка државне управе Кори Удовички пре недељу дана изјавила је да је у јавној управи укупно запослено око 500.000 грађана. Почетком марта, међутим, Удовички је најавила да би у овој години број запослених у јавном сектору требало да буде смањен за 7.000 до 15.000.

Подаци министарстава за 2014.
Надлежни орган запослени (на неодређено и одређено) додатно радно ангажовање (уговори о делу и о привременим и повременим пословима)
Министарство одбране 595 + 0
Министарство за рад 15 + 0
МУП 2.960 + 0
Министарство пољопривреде 28 + 4.103
Министарство трговине и телекомуникација 0 + 0
Министарство просвете 264 + 0
Министарство државне управе и локалне самоуправе 1.258 + 7.594
Министарство здравља 2.104 + 0
Министарство финансија 62 + 0
Министарство културе и информисања 15 + 676
Министарство правде 200 + 0
Министарство привреде 9 + 0
Министарство рударства и енергетике 0 + 0
Министарство спољних послова 20 + 0
Министарство грађевинарства и саобраћаја 28 + 0
УКУПНО 7.554 + 12.383

* Подаци се односе на запошљавања у самим министарствима, али у свим органима и предузећима који се налазе под њиховом надлежношћу

Извор: Данас

ДЈБ Млади

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар