Vojvodina Politika Saopštenje

Transparentnost vojvođanske vlasti

Posle dvanaest godina na vlasti u AP Vojvodini, Demokratska stranka pokazuje da počinje da razume da je princip transparentnosti osnova za normalno funkcionisanje države. Novi veb sajt Vlade Vojvodine je korak u spasonosnom smeru, ali ne mnogo više od toga.

Na sajtu se nalazi spisak svih pokrajinskih organa, sistematizacija radnih mesta i biogafije zaposlenih, popis imovine u vlasništvu AP Vojvodine, kao i popis dugova i potraživanja. Ali ne više od spiska. Na sajtu nedostaje obilje podataka o tome kako se troši novac građana Vojvodine. Nedostaje najvažniji deo: spisak pravnih i fizičkih lica koja dobijaju novac, brojevi ugovora i sami ugovori. Sajt obiluje mnogim “mrtvim” linkovima. Podataka o trošenju novca nema.

Pokrajinski budžeti se nalaze na sajtu, ali samo u vidu izveštaja o izvršenju (neki imaju izveštaj revizora). Na uvid nije stavljen nijedan ugovor za pravno i fizičko lice (koje nije zaposleno u organima javne uprave) koje je dobijalo novac iz budžeta AP Vojvodina u poslednjih nekoliko godina. Da bi transparentnost bila potpuna, neophodno je da se na uvid stave ugovori sa brojem, datumom i iznosom.

Građani Vojvodine imaju pravo da znaju kako Vlada Vojvodine troši novac na ime tekućih subvencija privatnim preduzećima, usluga informisanja, usluga komunikacija, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, zakup imovine i opreme itd. Tek kada vidite ugovor, možete da znate ko dobija novac, da li je stručan, te da li je posao koji radi preplaćen.

Nema podataka za pokrajinske fondove (Fond za razvoj, Fond za potporu investicija, Fond za razvoj poljoprivrede, Fond “Evropski poslovi”, Garancijski fond Vojvodine, Fond za kapitalna ulaganja, Direkcije za robne rezerve itd), javna preduzeća (Vojvodinašume, Vode Vojvodine, JP za prostorno i urbanističko planiranje, RTV Vojvodina itd), kao i čitav niz kulturnih institucija koje su u nadležnosti Vlade Vojvodine (Srpsko narodno pozorište, Pokrajinski fond za zaštitu spomenika kulture, Zavod za kulturu Vojvodine, Muzej savremene umetnosti Vojvodine itd).

Državne agencije, javna preduzeća i kulturne institucije su u celoj republici izvor korupcije, burazerske ekonomije i stranačkog zapošljavanja zato što rade netransparentno.

Ako DS zaista želi da pokaže da je drugačija, trebalo bi da objavi budžete javnih preduzeća, pokrajinskih fondova (agencija, direkcija) i kulturnih ustanova, kao i sve ugovore po kojima su pravna i privatna lica od ovih institucija dobijala novac. Isto mora da se uradi na svim opštinama gde je na vlasti.

POTPUNA transparentnost je crvena linija pokreta Dosta je bilo. To znači da se svakog meseca za prethodni mesec objavi tačno koliko je novca potrošeno iz budžeta po svim budžetskim stavkama, da se za svaku stavku objavi spisak pravnih i fizičkih lica koja su dobila novac, da se objavi ugovor po kom su dobili i dobijaju novac. Da se objavi popis i procena imovine kao i ugovori po kojim se koristi ta imovina.  (Vidi šire)

Pozdravljamo ovaj prvi mali, ali važan korak DS ka uvođenju POTPUNE transparentnosti svuda gde su na vlasti. Nadamo se da će u narednim danima početi da objavljuju i sve nedostajuće podatke. To je jedini put ka redu u državi ali i ka ozdravljenju DS. Put ćemo, ako se odluče na njega, od sveg srca podržati. Jer naš cilj nije da sklonimo sve druge sa političke scene. Naš cilj je da se uvede nova politička kultura i da svi počnu da rade po novim pravilima. Da poštuju novu crvenu liniju politike: POTPUNU transparentnost.

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Samo napravite ispravku kod linka za vebsajt u pretposlednjem pasosu, da bude latinični ili ga “hiperlinkujte”.

  • pa nedostaje nabavka nepotrebne opreme namestaja informacionih sistema i prodaje magle sa pojedincima koji ih dobijaju uzastopno decenijama, mada se lako utvrdi statistickim prikazima deceniju unazad ili dve.

  • To rade cisto zbog marketinga da bi se nekako razlikovali od Sns-a.Ta stranka je izgradjena na pogresnim principima,partokratija je duboko ukorenjena i to se ne moze lako promeniti.

  • informacije o malim javnim nabavkama i cuvenoj muljatorskoj fori 3 ponudjaca, preko koje se dosta partijskog olosa obogatilo, ne postoje naravno.