Vojvodina Finansije

Poreska pljačka – vlast nezakonito obračunava kamate

Naši građani obično počnu da razmišljaju o porezu na imovinu tek kada im stigne opomena za plaćanje i to uvećana za pozamašnu kamatu. Za sve nas poreske obveznike, posebno su interesantne odredbe člana 5. i 6. Zakona o porezu na imovinu, u kojima se određuje poreska osnovica, stopa amortizacije i vrednost nepokretnosti koja je predmet oporezivanja.

Malo ko zna da skupština jedinice lokalne samouprave utvrđuje visinu stope amortizacije nepokretnosti, svake godine u decembru mesecu. Tada je, uglavnom, obiman dnevni red i ova tematika vrlo često promakne pažnji građana. Neretko, ovo ni ne bude na dnevnom redu skupština, a Zakon predviđa da se, u slučaju nedonošenja odluka o stopi amortizacije ili neobjavljivanja, građanima za tu godinu, osnovica za obračun poreza, računa bez umanjenja za stopu amortizacije.

Porez

Ne može se očekivati da svi znaju propise i da se sami bore za socijalnu pravdu. Država je ta koja je dužna da brine o interesima svojih građana, a ne da se donose nejasni i nerazumljivi zakoni koji su predmet manipulacija partija na vlasti.

Počinje nova fiskalna godina i nije na odmet upozoriti na čl. 39. st. 2. Zakona o porezu na imovinu, u kome je određeno da se do dospelosti poreske obaveze, po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, plaća akontativno – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Na iznos akontacija koje nisu plaćene u navedenom roku, obveznik je dužan da plati kamatu koja se obračunava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija (rok za prvo tromesečje je 15.02.).
Ovo je u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima, gde je propisano da se kamata obračunava od dana dospelosti obaveze. Dakle, na ovaj način, nametnutim posebnim zakonom, partije na vlasti obezbeđuju priliv sredstava i kroz kamatu na akontaciju, pa neefikasni poreski organi ne moraju ni žuriti sa rešenjem o utvrđivanju poreza na imovinu. Već je postalo pravilo da se rešenja dostavljaju građanima kad prođe i polovina kalendarske godine.

Neažurnost i nesavesnost u radu poreskih organa ogleda se posebno u slučajevima kada obveznik preplati porez po akontaciji. Tada mu poreski organ taj iznos uračunava za naredni kvartalni period. U slučaju da se traži povraćaj, to traje jako dugo, a ako se i dobije novac nazad, to je iznos bez obračunate kamate! U obrnutom slučaju, kada građani duguju, poreski organi uračunavaju posebnu stopu kamate, koja nije utvrđena kao zakonska zatezna kamata.

Umesto da se radi na modernizaciji i profesionalizaciji poreske administracije i podizanja efikasnosti rada na mnogo viši nivo, ova SNS-SPS vlast dodatno pogoršava stanje, zapošljavanjem na najodgovornija mesta nestručne partijske “kadrove”, sa kupljenim diplomama marginalnih i kompromitovanih fakulteta.

Birokratizovana i troma administracija mora da se probudi, da bude u službi građana, a ne da samo pokazuje silu države. Mora se uvesti praksa da rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu budu dostavljenja do kraja januara za tekuću godinu, a ne sredinom godine. Kamatu treba uračunavati od dana uručenja rešenja, jer po svojoj suštini i predstavlja svojevrsni oblik fakture.
Zalažemo se za bolje informisanje građana o visini duga i kamati.
Ovo je posebno važno jer, daljom harmonizacijom zakonodavstva i usvajanjem standarda zemalja EU, svi oni koji neizmiruju redovno svoja poreska zaduženja, neće moći ni registrovati vozila, dobiti putne isprave, lična dokumenta i druga potrebna uverenja.

Pokret ”Dosta je bilo – Saša Radulović” se zalaže za uvođenje reda i harmonizaciju zakona u oblasti oporezivanja, za pojednostavljenu i socijalno odgovornu poresku politiku, koja će biti u funkciji razvoja države i štititi interese svojih građana.

Živko Kurjački master ekonomije,

koordinator pokreta Dosta je bilo, Novi Sad

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Nažalost, sećam se i gorih vremena za poreske obveznike. U doba “čupanja brkova” onim koji nemaju da plate porez, porez se za isti period potraživao dvaput, pa ko izgubi dokaz da je platio po prvom potraživanju, plaća ponovo.

  • Neka mi neko objasni zasto postoji porez na nekretninu? Gde treba ljudi u 21om veku da zive? U kartonskim kutijama?Jos da razumem da posotji na drugi stan,ali na onaj u kome se zivi je protiv razuma i logike.Placaju se porezi na prenos, PDV i sav taj novac se i ovkao trosi ovde. I gde je taj novac? Nemamo vise ni vojsku koju hranimo,a milioni placaju ovaj namet.

  • Poštovani g. Kurjački, sa svim napisanim ovde se slažem ali mi nije jasno kako vam je promakla glavna tema – PLJAČKA po osnovu obračuna osnovice poreza na imovinu. Mi u Srbiji zapravo i ne plaćamo porez na imovinu koju posedujemo jer od pre cca 2 god izmenjen je poreski zakon i umesto do tada važeće kategorije ‘tržišna vrednost m2 nepokretnosti’ uvedena je nova, LOPOVSKA I OTIMAČKA kategorija – ‘prosečna vrednost m2 u zoni’. I ranije su nas dve decenije pljačkali ali je prethodna kategorija bila prilično jasna u značenju i mogla se bar nekako osporavati. Zato su se banditi dosetili i ovom promenom osnovice praktično ONEMOGUĆILI SVAKO BUDUĆE OSPORAVANJE. Zone izmišljaju kako im se svidi, takodje izmišljaju i iznose te ‘prosečne vrednosti m2 u zoni’ tako da nema načina da bilo ko proveri kako je dobijen taj ‘prosek m2 u zoni’. Tako su npr ceo ‘krug dvojke’ u Bgd proglasili extra zonom poslovanja gde m2 vredi ‘prosečno’ 3.500 eura, bilo da se radi o decenijama praznom prostoru na bilo kom spratu i u bilo kakvom stanju u nekom od propalih tržnih centara ili pak da je u pitanju vrhunski lokal u srcu Knez Mihajlove. Prve vlasnike pljačkaju 3-4-5 puta više nego što prostor vredi ali pritom zato izgleda time i obilato pomažu svoje strateške saradnike na najboljim lokacijama gde m2 vredi realno na tržištu i po 30-40.000 eura. Posebno je kriminalna činjenica da poreska vlast ništa ne čini da prikupi podatke o vlasnicima koji nisu ni obuhvaćeni poreskom evidencijom i tako obuhvati porezom bar 30-40% ‘privilegovanih vlasnika’ koji imaju odavno imovinu za koju nikada nisu platili ni dinar poreza na imovinu!! Ovo odavno nije moja zemlja. Ovo je jedna nakaza i avet, zla kob svakom pristojnom i poštenom.

    • Kamatu treba “uračunavati” od dana uručenja rešenja? Zar g.Kurjački ne bi trebao da postoji rok od 15 dana od uručenja rešenja za plaćanje, pa tek onda da krene obračun kamate?

  • Protiv sam poreza za imovinu koja je za licno koriscenje. Treba uvesti lokalni porez za konkretnu listu stavki koje finansira opstina. Sa transparentnim sadrzijem i finansiranjem. Ljudi treba da budu svesni da oni sami finansiraju lokal, i sta i koliko, a ne da pare treba da dodju iz kofe koje kontrolise partokratija.