Beograd Saopštenje

Javnost rada Skupštine opštine Voždovac

Vlast najbolje radi kada je građani kontrolišu. Ovo je osnivni razlog zašto smo tako visoko na listi naših prioriteta stavili transparentnost. Novac kojim raspolažu svi nivoi vlasti je naš novac i zato je važno da postoji odgovornost za trošenje tog novca. Smatramo da dokumenti koji se tiču novca i vršenja vlasti moraju biti javni kako bi građani mogli da u svakom trenutku budu upoznati sa njihovim sadržajem.

vozdovac

Lokalne vlasti su svakodnevno uključene u život građana, iako to često nije vidljivo. Građani nažalost ne participiraju u dovoljnoj meri u tom procesu. Većina njih nije upoznata sa strukturom vlasti u opštini, a ni sa odlukama koje njihovi predstavnici donose u njihovo ime.

Jedan od osnovnih programskih ciljeva našeg pokreta jeste decentralizacija. To podrazumeva veću moć odlučivanja na lokalnom nivou vlasti. Odnosno, da svaki građanin može od svojih lokalnih predstavnika da traži rešenje za većinu problema i da oni raspolažu sredstvima da to i urade.

Kada građani ne raspolažu informacijama ko su njihovi predstavnici i šta oni rade, nisu u stanju na odgovarajući način ni da uzmu učešće u tom procesu kao ni da kontrolišu te iste predstavnike da li dobro rade svoj posao. Trenutno učešće građana u radu lokalne vlasti počinje i završava se danom izbora, odnosno glasanjem.

Pokret “Dosta je bilo” objavljivaće svu dokumentaciju o kojoj se raspravlja na sednicama Skupštine opštine. U dokumentima koje delimo nema ničeg tajnog i mističnog, ali sve vlasti do sada nisu omogućavale građanima uvid u njih. Trudile se se da svoj rad stave pod veo tajni kako bi se građanima svi procesi i načini donošenja odluka učinili komplikovanim i nerazumljivim, jer se time  njihova moć činila većom i nedostupnijom. Mi se u tome razlikujemo. Mi građanima polažemo račune i kako u vaše ime donosimo odluke, vaše uključivanje ne samo da daje legitimitet tim aktima već ih i suštinski čini jačim.

Ne samo da je naša zakonska obaveza da rad u Skupštini učinimo javnim već je to i jedna od vrednosti za koju se zalažemo. Shodno tome i približavanju rada Skupštine opštine Voždovac građanima objavljivaćemo sav materijal koju dobijaju odbornici za svaku sednicu Skuštine opštine.

U prilogu ovom tekstu možete pronaći dokumente sa konstitutivne sednice održane 03.06.2016 i sednice od 30.08.2016.

Putem sajta i lokalne fejsbuk strane obaveštavaćemo vas o datumima održavanja budućih skupština kako bi svi zainteresovani građani mogli da prisustvuju sednicama i budu direktno uključeni u njen rad.

Prilozi
0-dnevni-red

1-b-izvestaj-verifikacionog-odbora-sa-predlogom-odluke-o-potvrdivanju-mandata-odbornika

1-utvrdivanje-prestanka-mandata-odbornika-skupstine-go-vozdovac-1

1-utvrdivanje-prestanka-mandata-odbornika-skupstine-go-vozdovac-2

1-utvrdivanje-prestanka-mandata-odbornika-skupstine-go-vozdovac-3

2-a-izbor-predsednika-skupstine-go-vozdovac

2-b-izbor-zamenika-predsednika-skupstine-go-vozdovac

2-potvrdivanje-mandata-odbornika-skupstine-go-vozdovac

3-a-postavljanje-sekretara-skupstine-go-vozdovac

3-a-predlog-resenja-o-razresenju-direktora-ustanove-sportski-centar-vozdovac

3-b-postavljanje-zamenika-sekretara-skupstine-go-vozdovac

3-b-predlog-resenja-o-razresenju-zamenika-direktora-ustanove-sportski-centar-vozdovac

3-c-predlog-resenja-o-imenovanju-direktora-ustanove-sportski-centar-vozdovac

3-d-predlog-resenja-o-imenovanju-zamenika-direktora-ustanove-sportski-centar-vozdovac

4-a-predlog-resenja-o-izmeni-resenja-o-imenovanju-clanova-upravnog-odbora-ustanove-sportski-centar-vozdovac

4-b-predlog-resenja-o-izmeni-resenja-o-imenovanju-clanova-nadzornog-odbora-ustanove-sportski-centar-vozdovac

4-predlog-resenja-o-razresenju-i-imenovanju-izborne-komisije-go-vozdovac

5-predlog-resenja-o-izboru-komisije-za-administrativna-i-mandatna-pitanja

5-utvrdivanje-prestanka-funkcije-clana-veca-go-vozdovac

6-predlog-odluke-o-cetvrtom-rebalansu-budzeta-gradske-opstine-vozdovac-za-2016-godinu

6-izbor-clanova-veca-go-vozdovac

6-izbor-predsednika-go-vozdovac

6-izbor-zamenika-predsednika-go-vozdovac

7-predlog-odluke-o-izmenama-i-dopunama-odluke-o-pravobranilastvu-go-vozdovac

8-a-utvrdivanje-prestanka-mandata-sekretaru-skupstine-go-vozdovac

8-b-predlog-resenja-o-postavljenju-sekretara-skupstine-go-vozdovac

9-a-utvrdivanje-prestanka-funkcije-pravobraniocu-go-vozdovac

9-b-predlog-resenja-o-postavljenju-pravobranioca-go-vozdovac

9-c-predlog-resenja-o-razresenju-zamenika-pravobranioca-go-vozdovac

9-d-predlog-resenja-o-postavljenju-zamenika-pravobranioca-go-vozdovac

10-predlog-resenja-o-obrazovanju-opstinskog-staba-za-vanredne-situacije-na-teritoriji-go-vozdovac

11-predlog-resenja-o-davanju-saglasnosti-klubu-malog-fudbala-u-osnivanju-za-upotrebu-imana-vozdovac

12-predlog-odluke-o-promeni-osnivackog-akta-jp-poslovni-prostor-vozdovac

13-predlog-resenja-o-davanju-saglasnosti-na-trecu-izmenu-finansijskog-plana-jp-poslovni-prostor-vozdovac-za-2016-godinu

14-predlog-odluke-o-usvajanju-pocetnog-likvidacionog-izvestaja-centa-za-kulturu-i-sport-sumice

15-predlog-resenja-o-davanju-saglasnosti-na-statut-ustanove-vozdovacki-centar-sumice

16-predlog-odluke-o-osnivanju-ustanove-kulture-beli-potok

17-predlog-odluke-o-izuzimanju-i-prenosu-prava-koriscenja-i-upravljanja-poslovnim-prostorom

izvestaj-izborne-komisije-go-vozdovac-o-izborima-za-odbornike-skupstine-go-vozdovac

zapisnik-sa-konstitutivne-sednice-skupstine-go-vozdovac

Oznake
DJB Mladi

DJB Mladi

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar