Ауторски текст Београд

Зашто је СЦ "Милан Гале Мушкатировић" стално у губицима?

У оквиру редовних одборничких дужности на општини Стари град, одборничка група „Доста је било“ се припремила за 4. седницу Скупштине ГО Стари град. Као што је то и до сада био случај, претежан број тачака дневног реда је био процедуралне и формалне природе, када се наше учешће у тим случајевима своди на прихватање предлога о престанку и потврђивању мандата и слично, што је и на овој седници био претежан део дневног реда.

stari-grad

Међутим, на дневном реду је овај пут била и посебно занимљива тачка- предлог закључка о прихватању Извештаја о пословању Јавног предузећа Спортско рекреативног пословног центра (ЈП СРПЦ) “Милан Гале Мушкатировић” („Гале”) у 2015. години.

Овога пута, након у више наврата исказане наше примедбе о неправовременом достављању материјала за поједине тачке дневног реда (непосредно пред седницу!), материјал о пословању “Галета” је достављен на време. Сам текст Извештаја је јавно доступан на интернет страници ГО Стари град, и уз извештај је приложен и Извештај независног ревизора као потврда да су подаци из пословних књига исправно приказани, што буквално и једино значи да су добро преписани из пословних књига, али не и да је требало да буду такви као резултат пословања. Толико о позитивној страни извештаја.

Наше озбиљне примедбе се односе на сталан и дугогодишњи НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ пословања ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”, који се види у наведеном кратком прегледу:

Губитак у 2015. години 67.366.000 динара (cca 560.000€)

Губитак у 2014. години 58.624.000 динара (cca 490.000€) 3 године за редом

Губитак у 2013. години 101.833.000 динара (cca 850.000€)

Укупно за три године: 227.832.000 динара (cca 1.900.000€)

У најопштијем облику се поставља питање да ли постоји било каква јасна, прецизна, временски и бројчано проверљива СТРАТЕГИЈА да Спортски центар коначно почне да послује одрживо, а не да се његов високи дефицит финансира субвенцијама из општинског буџета. Не стратегија као формалан лист папира који је физички присутан, а који није проверљива идеја водиља пословања, која се временским протоком прилагођава околностима на тржишту. Јасно је да тако одређене стратегије нема.

Јавне набавке – увек исти понуђачи

Сви одговори управе и одборника позиције се своде на истицање несумњиве корисности функције „Галета” и важности за наше „Старограђане“ (нарочито „слатку” дечицу, „важну” омладину, „заслужне” пензионере и све старије грађане, као и осталу претежну популацију општине!), али никада о начину пословања тј. начину на који се тако важна функција „Галета” реализује и зашто стално доводи до великих губитака. Као што је већ уобичајено, нико од питаних одговорних лица не одговара на питања која се постављају, него прилично „провидно” у одговорима прича нешто што му одговара и што нико није ни питао.

Парадоксално у пословању у 2015. години је да ПРИХОДИ РАСТУ али да и ГУБИТАК РАСТЕ, због повећања расхода за 30.000.000 динара у односу на 2014. годину (са 217.288.000 на 246.691.000 динара ), у чему учествују трошкови горива и енергије са 45.195.000 динара, трошкови производних услуга са 39.126.000 динара, тзв. нематеријални трошкови са 19.838.000 динара. Плате и накнаде запослених су и даље највећи трошак – 76.746.000 динара.

Ради коректности треба напоменути да је раст расхода у неким појединачним ставкама можда и оправдан, али пошто уопште није детаљно и стручно образложен у писаном извештају, како би требало, тера одборнике да за сва појединачна образложења „закерају” и питају уводничаре за образложења. Уместо правог дијалога о висини расхода пословања, седнице се одвијају у духу сталних допунских разјашњења и губе на ефикасности.

У вођењу пословања „Галета” у 2015. години има неколико, чак и на први поглед, уочљивих и необјашњивих ставки, као што су нпр. јавне набавке, којих је било 13 у укупном износу од 56.000.000 динара (460.000 €).Врло је упадљив пример вишегодишњег избора фирме VIEW OF NEW, која је увек једини понуђач и увек добије посао услуга „графичког преобликовања идејних решења у складу са носиоцима визуелног идентитета“. Услуга је прилично нејасна, а из спецификације посла се види да је то чист дизајн, без услуга штампања и потрошног материјала. И тако иста услуга, иста и једина фирма понуђач и изабрани извођач у последње 3 године што се види из наредног прегледа:

Фирма VIEW OF NEW

Текућа 2016 година Фирма View of new 4.000.000 динара (око 33.000 евра)

Март 2015. године Фирма View of new 2.990.000 динара (око 24.000 евра)

  1. година Фирма View of new 2.700.000 динара (око 22.500 евра)

——————————————————————————-

Укупно потрошено новца за логотип 9.690.000 динара (око 80.000 евра)

Да оваква „коинциденција” буде још упадљивија, фирма VIEW OF NEW је изабрани извршилац врло сличних услуга и за саму ГО Стари град, и којој јој је крајем 2015. године већ плаћено 2.000.000 динара. И током 2016. је расписана готово идентична јавна набавка, али је овога пута поништена, и то на основу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Наиме, конкурсна документација је садржала изразито дискриминаторан услов да „понуђач мора да докаже да има ауторско право на постојећем логотипу Градске општине Стари град, односно да је овлашћен да може користити постојећи логотип“ (очигледно сужавање конкуренције на већ постојећу фирму), па је поднет Захтев за заштиту права понуђача.

Значај маркетинга у корупцији

Према Плану јавних набавки за 2016. годину, предвиђен је издатак за још 3.500.000 динара, како би се откупио лого, и то у преговарачком поступку, без позива за подношење понуда. Остаје потпуно нејасно зашто се износи од више десетина хиљада евра плаћају за лого општине. Чему служи „обликовање графичких решења“ за услуге које општина пружа грађанима? Хоће ли грађани користити више општинских услуга ако их привуче допадљиви лого? Хоће ли користити услуге неке друге градске општине уколико им се лого не допада? У ситуацији када грађани немају никакав избор, већ да користе услуге општинске управе у општини на чијој територији станују, овакав маркетинг је беспотребно расипање пара, са јаком сумњом у корупцију. Реално, и у погледу типа услуга и у погледу износа и континуитета услуга, све личи на неку „намештаљку” за прилично велике новце.

У прегледу и осталих јавних набавки остварени расходи, ангажовањем различитих фирми за различите услуге, већином су патили од исте болести познате као „један понуђач и исти извођач”. У кратком прегледу се могу видети износи и опис услуга за све набавке које се чине проблематичним:

Фирма UNI CALL
Услуге call центра

Септембар 2015. године Фирма UNI CALL 3.480.000 динара (око 28.000 евра)

2014. година Фирма UNI CALL 2.581.250 динара (око 22.000 евра)

Фирма „ГРАФОМАРКЕТ”
Штампање визит карата, летака, плаката, позивница, улазница и сл.

2015. године Фирма Графомаркет 3.000.000 динара (око 24.000 евра)

Фирма DPC
Услуге закупа билбоард-а за рекламу “Галета”

2015. године Фирма DPC 3.000.000 динара (око 24.000 евра)

Фирма MACCHINA SECURITY
Систем контроле и наплате карата (један понуђач)

Септембар 2015. године Фирма Macchina security д.о.о. 14.968.065 динара (око 122.000 евра)

Фирма MELINO RELAX
Набавка антидекубитних коректора (наведени тачан обим, димензије, чак и боја)

(један понуђач)

2015. године Фирма Мelino Relax 3.420.144 динара (око 28.000 евра)

Као контраст овој врсти улагања, треба уочити да је у 2015. години извршена само једна реконструкција дечијег игралишта у оквиру шеталишта за око 3.000.000 динара.

Закључак је да је у погледу ЈАВНИХ НАБАВКИ већина расхода остварена у области услуга МАРКЕТИНГА. Функција маркетинга се генерално не спори, али начин прибављања и висина расхода је врло упитна и није објашњена. Укупно је у 2015. години уложено за ове намене око 30.000.000 динара, а раст прихода је око 19.000.000 динара. Има она једна добро позната народна изрека о “ћару и вајди”.

Тајна запошљавања

Плате и накнаде запослених и ангажованих лица су за 69 запослених износиле 51.317.000 динара, што се и не чини као спорно. Али је питање зашто у тако дугом периоду пословања „Галета” нема јавно објављене организационе структуре са радним местима, нема квалификација за радно место са описом посла и циљевима (систематизација радних места). Услуге по уговору су Спортски центар укупно коштале 11.123.000 динара (повећање од 1.000.000 динара у односу на 2014. ), али је спорно што није јавно објављен ниједан уговор, нема броја ангажованих лица, нема описа послова који се раде, нема појединачних сума за свако ангажовано лице.

На крају, поставља се и питање да ли је на место директора постављено адекватно лице, будући да СЦ „Милан Гале Мушкатировић“ 3 године за редом, у целом периоду његовог руковођења послује са великим губитком ( изабран у септембру 2013. године са 29 година). Закон о јавним предузећима прописује јасне критеријуме за избор руководиоца као што су степен оразовања, радно искуство у датој области, руководеће искуство, а ми за г. Бранислава Крекића немамо јавно доступну ни мало детаљнију биографију, осим што знамо да је био посланик Демократске странке у Скупштини Србије током 2013. године, донатор ДС у 2012. години, члан УО ЈКП Зеленило Београд у 2008. години, са само 25 година.

Чини се да је потпуно оправдан и логичан захтев покрета „Доста је било“, да се на руководећа места бирају особе путем јавног конкурса и независно од припадности и лојалности партији на власти, а према условима и критеријумима прописаним у Закону о јавним предузећима, што би могла бити солидна гаранција за успешно руковођење.

др Ђорђе Лајшић
шеф одборничке групе “Доста је било” у СО Стари град

Прилози
Финансијски извештај СЦ Милан Гале Мушкатировић
Обавештење о закљученом уговору са фирмом VIEW OF NEW 2016.
Обавештење о закљученом уговору са фирмом VIEW OF NEW 2015. (1)
Обавештење о закљученом уговору са фирмом VIEW OF NEW 2015. (2)
Обавештење о закљученом уговору са фирмом VIEW OF NEW 2014.
Обавештење о поништају поступка јавне набавке 2016.
Шеста допуна плана јавних набавки ГО Стари град за 2016.
Обавештење о закљученом уговору са фирмом UNI CALL
Обавештење о закљученом уговору са фирмом Графомаркет
Обавештење о закљученом уговору са фирмом DPC d.o.o
Обавештење о закљученом уговору са фирмом Macchina security
Обавештење о закљученом уговору са фирмом Melino Relax
Решење о именовању директора СЦ Милан Гале Мушкатировић

ДЈБ Млади

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • Vlasnik firme melino relax je u ponedeljak dobio priznanje zasluznog gradjanina Zemuna, jer je dala 2m dinara zemunskim bolnicama… Nije se uzimalo u obzir moralna opravdanost u poslu kojim se firma bavila do dolaska SNSa na vlast… kao ni drasticna otpustanja radnika i ne realno povecanje prihoda i profita nakon toga… ovaj tender samo potvrdjuje upozorenja poslanika DJB na sednici skupstine Zemun