Mediji

Legitimitet REM-a osporen izborom partijskih poslušnika

Vladajuća većina nastavlja sa sprovođenjem diktature i sa izgrugivanjem procedurama prilikom izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) čija je osnovna dužnost nadzor i kontrola nad radom emitera. Nakon što je vladajuća većina u oktobru odbila da izabere predstavnika organizacija koje se bave zaštitom dece u Savet REM Skupština je ponovo pokrenula postupak za izbor kandidata s očiglednom namerom da vladajuća većina dobije još jednog člana koga će s lakoćom moći da kontroliše u ovom telu.

rem

Pedeset relevantnih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom dece, zahtevale su od Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine da odustavi ponavljanje postupka izbora za člana Saveta REM ističući da ostaju pri izboru prethodno predložena dva kandidata Milana Antonijevića i Snežane Stojanović Plavšić. Ove organizacije civilnog društva odlučno su odbile da učestvuju u ponovljenom postupku čiji je jedini cilj pokušaj izbora politički podobnog kandidata. Umesto njih, u ipak iniciranom ponovljenom postupku odjednom se kao predlagači pojavljuju organizacije osoba sa invaliditetom i to ponajviše organizacije gluvih i nagluvih lica koje se prvenstveno bave poboljšanjem njihovog socijalnog statusa. Iako i među njihovim članovima ima dece, prvenstvena delatnost ovih organizacije nikako nije zaštita dece i poštovanje dečjih prava, tako da nijedna od novih organizacija nema legitimitet da izabere predstavnika za člana Saveta REM.

Time što se oglušila na reakciju civilnog društva i relevantnih organizacija koje su bojkotovale ponovni proces, vladajuća većina je još jednom zloupotrebila procedure, u potpunost diskriminisala civilni sektor i brutalno diskreditovala proces izbora predstavnka nevladinog sektora. Kako su se redom kao ovlašćeni predlagači pojavile organizacije osoba sa invaliditetom jasno je da su i ove sramno zloupotrebljene u političke svrhe. Demokratski proces koji predviđa zakon pretvorio se u izrugivanje zakona i nevladinom sektoru u celini. Izmanipulisane organizacije osoba sa invaliditetom ovde se dodatno zloupotrebljavaju kako bi vladajuća većina postavila još jednog svog poslušnika u Savet REM. Izborom nekompetetnih kandidata oni nastavljaju dalje urušavanje uveliko devastiranih medija u Srbiji koji su u potpunosti u službi vladajuće većine.

Jasno je da ovakvom farsom dolazi do dodatnog urušavanja medijske scene jer se kandidati izabrani u nelegitimnom postupku i predloženi od predlačaga koji su zloupotrebljeni zarad stranačkih interesa ne mogu boriti ni za kakvo poboljšanje situacije u medijima. Ovaj ponovljeni proces još jednom potvrđuje da su namere vlasti da sve medije u Srbiji stavi u potpunosti pod svoju kontrolu i najgrublje ih zloupotrebljava u političke svrhe.

dr Ana Stevanović
narodna poslanica
članica pokreta “Dosta je bilo”, Novi Beograd

Oznake
Dr Ana Stevanović

Dr Ana Stevanović

Maturirala u Petoj beogradskoj gimnaziji. Diplomirala 2008. godine menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, u Beogradu. Doktorirala na temi psihologije menadžmenta i liderstva, organizacionih inovacija ustanova kulture i psihologije kreativnosti na istom fakultetu.

Od 2004. godine aktivno učestvuje u organizaciji istaknutih kulturnih događaja, a ponajviše se bavila komunikacionim strategijama i odnosima s javnošću sarađujući sa najvećim filmskim festivalima u zemlji. Kao jedan od najboljih studenata bila je stipendista Ministarstva prosvete i nauke RS, Skupšine Grada Beograda, Republičkog zavoda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Eurobanke EFG i Vlade Republike Grčke na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.

Objavila oko petnaest naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima u kojima je istraživala teme poput medijske cenzure i etike medija, psihologije liderstva i komunikacionih strategija. Preko 13 godina u oblasti kulture i umetnosti na poziciji menadžer za komunikacije.

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar