Ауторски текст Саобраћај Скупштина

Транспорт опасне робе ваздухом нерегулисан од 1. јануара

Србија од 1. јануара неће имати ниједан закон којим се регулише транспорт и надзор транспорта опасне робе у ваздушном саобраћају. Истовремено, имаће закон о транспорту опасне робе који не одређује ниједну институцију или орган који ће надзирати транспорт радиоактивних материја.

jasmina-nikolic

Закон о транспорту опасне робе о коме се данас у скупштини води претрес, примењује се, како каже члан 1, на транспорт опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају на територији Републике Србије. Реч је, дакле, о копненом саобраћају, што је и логично пошто се Закон доноси да би се домаће законодавство ускладило са Директивом Европског парламента и Савета управо о копненом транспорту опасне робе.

Предлагач Закона, Влада Републике Србије тако и наводи у образложењу Закона (стр. 58)

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Предлог закона о транспорту опасне робе (у даљем тексту: Предлог закона) садржи нова решења у области транспорта опасне робе чији је циљ да ову сложену и важну област саобраћаја приближи стандардима који се данас примењују у Европској унији. Последично, Предлогом закона уређују се услови за обављање унутрашњег и међународног транспорта опасне робе у друмском, железничком и водном транспорту на територији Републике Србије, услови и обавезе које треба да испуне учесници у транспорту опасне робе, захтеви у односу на амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно превозно средство намењено за транспорт опасне робе, услови за именовање тела која испитују и контролишу амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно превозно средство намењено за транспорт опасне робе, услови за овлашћивање тела која испитују и контролишу превозно средство намењено за транспорт опасне робе, надлежности државних органа и организација у транспорту опасне робе, надзор, као и друга питања која се односе на транспорт опасне робе.

Закон се дакле не односи на ваздушни саобраћај, па се поставља питање откуд онда у овом закону и његовом образложењу одредбе, и то важне, које се тичу ваздушног саобраћаја кад он није подручје примене овог закона?

Наиме, у делу пет Закона који дефинише Надзор над применом закона, у члану 61. предлагач дефинише надлежности над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона за друмски, железнички и водни, а затим, неочекивано, у ставу 6, да ће надзор над транспортом опасне робе у ваздушном саобраћају, који није предмет закона, вршити организација надлежна за цивилно ваздухопловство. Односно, да ће инспекцијски  надзор (члану 62) над транспортом опасне робе у ваздушном саобраћају вршити организација надлежна за цивилно ваздухопловство…

Надзор над транспортом опасне робе у ваздушном саобраћају врши организација надлежна за цивилно ваздухопловство.

Инспекцијски надзор над транспортом опасне робе у ваздушном саобраћају врши организација надлежна за цивилно ваздухопловство, преко ваздухопловног инспектора у складу са законом којим се уређује област ваздушног саобраћаја.

Ваздушни саобраћај се, недоследо, помиње и у образложењу Закона, на истој страни на којој се као подручје примене дефинише копнени саобраћај, свега 4 пасуса касније, где предлагач проширује подручје примене и укључује и ваздушни саобраћај.

Коначно, Предлогом закона домаће законодавство ће се усагласити са последњим променама у овој области насталим усвајањем измена и допуна потврђених међународних споразума којима се уређује транспорт опасне робе у друмском, железничком, водном и ваздушном транспорту, водећи рачуна да се прелазним роковима заштити домаћа привреда у највећој могућој мери, поштујући обавезе из ратификованих конвенција и процеса усаглашавања домаћег законодавства са прописима ЕУ.

Помислио би човек да се ваздушни саобраћај у закону нашао грешком, будући да се закон наслања на некадашњи о транспорту опасних материјала и да је остао из неке претходне верзије предлога закона који је укључивао и ваздушни. Да је ваздушни саобраћај иницијално био у предлогу закона видимо и у радном материјалу предлога закона на сајту Министарства од 12. новембра 2015. године, дан пре почетка јавне расправе.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

ЗАКОН

О ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ

Део први

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Овим законом се уређују услови за обављање унутрашњег и међународног превоза опасне робе у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају на територији Републике Србије, услови и обавезе које треба да испуне учесници у превозу опасне робе, захтеви у односу на амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно превозно средство намењено за превоз опасне робе, услови за именовање тела која испитују и контролишу амбалажу, покретну опрему под притиском и/или цистерну, односно превозно средство намењено за превоз опасне робе, услови за овлашћивање тела која испитују и контролишу превозно средство намењено за превоз опасне робе, надлежности државних органа и организација у превозу опасне робе, надзор, као и друга питања која се односе на превоз опасне робе.

Јавна расправа је одржана у складу са закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-12129/2015 од 12. новембра 2015. године, и то у периоду од 13. новембра 2015. до 2. децембра 2015. године.

Ваздушни саобраћај је избрисан из Члана 1 и редом из свих осталих одредаба, њих двадесетак, осим две на које сам указала: надзор и инцпекцијски надзор.

Табела о усаглашености с европским прописима која се обавезно прилаже уз предлог Закона носи датум 10. децембар 2015, дакле пре јавне распрaве, и у њој и даље стоји да је подручје примене Закона и ваздушни саобраћај.

zakon-o-prevozu-opasne-robe-usaglasenost-eu

datum-izrade-tabele

Да подсетим, ваздушног саобраћаја нема у члану 1 Закона који је пред народним посланицима у Скупштини. Ову Табелу предлагач прилаже како би законодавном телу, Скупштини, појаснио и степен усаглашености овог прописа са европском регулативом. А како, кад није усаглашена ни са текстом предлога овог Закона?

Помислио би човек, посланик, да је у питању грешка, настала непажњом. Међутим, да није у питању никаква грешка, објаснила је надлежна министарка Зорана Михајловић, током скупштинске расправе, одговарајући на ово питање. По њеном објашњењу, пошто Закон о ваздушном саобраћају не регулише транспорт опасне робе, ове две одредбе су стављене у овај закон о копненом транспорту (!) како би се и тај транспорт покрио, па ће се после изменама и допунама Закона о ваздушном то уредити. До тада, значи, Србија нема закон који се бави транспортом опасне робе ваздушним путем. Браво!

Оно што министарка није рекла, а рекла бих ја да сам добила право на реплику, тј. нормалан дијалог, јесте да министаркино објашњење није тачно јер је испекцијски надзор транспорта опасне робе у ваздушном саобраћају регулисан Законом о транспорту опасног терета. Он пак  престаје да важи 1. јануара 2017. односно применом овог Закона. Па тако због закона који не обухвата ваздушни саобраћај престаје да важи закон који обухвата ваздушни саобраћај и Србија нема Закон који регулише транспорт опасне робе ваздушним путем. Који ће се закон односити на превоз опасне робе у ваздушном саобраћају ако то није овај који усвајамо, нити онај који престаје да важи, а нема ни новог закона који је министарка наговестила? Биће нам довољне две штуре одредбе у закону који не обухвата ваздушни саобраћај.

Да ствар буде још гора, у образложењу Закона се каже да су у делу 5 дефинисане надлежности за примену овог закона у друмском, железничком унутрашњем водном саобраћају, као и приликом транспорта радиоактивног материјала који је у надлежности министарства задуженог за послове заштите од јонизујућих зрачења. Предлагач је, међутим, то заборавио да уради, па у члан 61 није унео одредбу о томе које је тело надлежно за примену овог закона код транспорта радиоактивног материјала. Утврђује надлежност за ваздушни саобраћај који није предмет закона, а не утврђује надлежност за транспорт радиоактивног материјала који јесте предмет закона.

Поднела бих амандман да сам видела. Нисам, јер је време за припрему неизрециво кратко. Предложила сам да се надлежни одбор састане и поднесе амандаман да се измени члан 61 и члан 62 на шта има право по Пословнику Народне скупштине, члан 157, став 6.

Слажем се са министарком да “можемо да приуштимо јасне законе” и да, како рече министарка, “брљотине” нису опција.

мр Јасмина Николић
народна посланица
генерална секретарка покрета “Доста је било”

Прилози
Закон о транспорту опасног терета
Предлог закона о транспорту опасне робе
Предлог закона о превозу опасне робе – преузет са сајта Министарства (12.11.2015)

Повезан текст
Директорски удар на јавно предузеће

Јасмина Николић

Јасмина Николић

Магистар филолошких наука, хиспаниста, професор шпанског језика и књижевности. Магистрирала и дипломирала на Универзитету у Београду.

Предаје на Филолошком факултету. Бави се памћењем и импровизацијом, грађењем културних модела нација и превођењем. Стипендиста Министарства спољних послова Шпаније, Шпанске агенције за међународну сарадњу и развој и Института Камоњш. Члан Међународног удружења хиспаниста. Завршила XIV београдску гимназију као техничар за топлотну физику. Светски пионир у преношењу агилних метода из софтверске индустрије у образовање. Добитник признања “Архонт” за допринос отвореном приступу образовању.

Заменик председника Стручног тима за реформу високог образовања Републике Србије. Предузетник у области софтверског развоја. Сертификовани канбан коуч. Сертификовани скрам коуч (CSM, CSPO, CSP). Организациони дивелопер. Магистар филолошких наука. Професор шпанског језика и књижевности. Преводилац. Техничар за топлотну физику.

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар