Војводина

Óbecse: Visszatekintès a Dosta je bilo -Elég volt Mozgalom Szervezetének munkájára 2016-ban

Kedves polgártársak,

Nyolc hónap múlt el azóta , amióta a Dosta je bilo (Elég volt) Mozgalom képviselői is részt vesznek a községi parlament életében. Az alábbi szöveget visszatekintésnek szántuk munkánkról. Önökre bízzuk, hogy megítéljék tartottuk-e magunkat elveinkhez és ígéreteinkhez,amelyek alapján az előző választásokon bizalmukkal megtiszteltek bennünket.

PIK Bečej Mezőgazdasági-ipari Kombinát, a vevő mérete szerinti magánosítás, több malverzációval, végkimenetele több száz elbocsátott munkás kiknek semmilyen joguk nincs, sem a végkielégítesre, sem bármilyen szociális progarmra. Azért ,hogy megakadályozzák ,hogy ennyi ember elégedetlensége veszélyeztesse polititkai és személyes érdekeiket , kigondolt módszerrel, titkos dokumentumokkal, távol a nyilvánosság szeme elől , minden törvényes alap nélkül, mindemellett a különbségek kiélezésével, csak meghatározott számú dolgozónak segítettek , annak ellenére, hogy ugyanilyen feltételek mellett ,több száz, más, hasonló sorsot megért vállalat munkása is munka nélkül maradt. A mi képviselőink, a szavazástól való tartózkodásukkal , megpróbáltak rámutatni a határozat nem átláthatóságára és törvénytelenségére, tudatában annak, hogy a meghozott törvénytelen döntések , előbb vagy utóbb, megsemmisítésre kerülnek.

Rámutattunk arra , a helyi önkormányzat hihetetlennek tűnő gyakorlatára ,hogy szavazáskor az egyedüli lehetőség a felkínált jelöltre való IGEN szavazat leadása. Hogy rámutassunk e gyakorlat teljes értelmetlen mivoltára egy demokratikus társadalomban,úgy döntöttünk, hogy szavazócéduláinkat megtartjuk és így megakadályozzuk,hogy szavazatainkkal és azon polgárok szavazataival kiket képviselünk az önkormányzatban, manipulálhassanak.

Többszö is hangosan tiltakoztunk az a gyakorlat ellen, hogy azon közválalatok gazdálkodásában bekövetkezett hiányt, melyeknek tásalapítója vagy alapítója Óbecse község, mint a Link-FTO, Potisje ,Toplana és a többi, a költségvetésből fedezzék , ami nálunk már gyakorlattá vált. Így nemhogy a vállalatok pozitívan gazdálkodnának és az így keletkezett többletet az alapítójuknak fizetnék vissza , hanem ők a hiány fedezésekor az alapítóra támaszkodnak.

Ami a közválalatokat és a község által alapított gazdasági társulatokat illet, melyeknek alapítója vagy társalapítója Óbecse község, majdnem minden értekezleten harcolunk azért,hogy rámutassunk a törvény azon téves , de a hatalmon lévő koalició által elfogadott és alkalmazott értelmezésére, mely a közválalatok és KFT-k foglalkoztatottainak maximális számára vonatkozik .Ez teljesen ellentétben van az állam azon határozataival, melyek a minden téren érvénybe lépő takarékoskodásra vonatkoznak. Úgy tűnik ,hogy egyedül a DJB-Elég volt, képviselőinek képtelen az a tény, hogy egy vállalatnak 3 állandó munkás mellett joga lenne még 10 , meghatározott időre foglalkoztatott munkásra, úgymint a 99 állandó munkást foglalkoztatottaknak, mivel mindkét vállalat a 100 állandó munkást foglalkoztatók csoportjába tartozik. Kit érdekel a matematika, ,az, hogy 3 10% -a 10, úgymint a 99 10%-a is 10, Természetesen ,ha megvan a többség ki egyhangúan, gondolkodás nélkül kezet emel erre.

Több alaklommal is felhívtuk a közvélemény figyelmét nevezetesen a közvállalatok , valamint egyes közintézmények , végképp felelőtlen és meggondolatlan vezetésére községünkben és nyilvánosan felelőségválalásra hívtuk fel igazgatóikat ,kiket, úgymint minden különféle tanácsok tagjait , érthető kriteriumok nélkül választanak, egyedüli feltétel a megfelelő párttagság. Ha már a városelnök nem hajlandő felelőségre vonni az igazgatókat , mi felválaltuk ezt a köztelességet polgártársaink érdekében.

Programunk egyik pontja , amit első naptól hangoztattunk a képviselő-testület ülésein , az Építésügyi igazgatóság közválalat megszüntetése volt. Ez végül be is következett, de a szándékos időhúzással és az utolsó pillanatban meghozott döntéssel , elhalasztódott a pillanat,hogy jelentős összeget takarítsunk meg a költségvetésben, ami be is következett volna ha időben történnek a változások, ahogy mi azt ajánlottuk is.

Ülésről-ülésre igyekeztünk a hatalmi koalíciót rávenni, hogy vezesen be kötelező ellenőrző mechanizmusokat- internetes reviziót, Pénzügyi vezetés és elelnőrzést és az ombudsman hivatalát,amire a költségvetésben rendszeresen kiválasztanak eszközöket, de ombudsman nálunk továbbra sincs.

Követeltük a pénzügyi jelentések legaprólékosabb ellenőrzését és többször is felhívtuk a figyelmet a számos matematikai pontatlanságra, valamint az eszközök indokolatlan költésére úgy a községben mint a közválalatokban. Többször is hangos visszajelzést váltott ki az üléseken, az előirányzott költségvetés , előirányzatlan költésére tett megjegyzéseink .

Közvetlenül foglalkoztunk polgártásrsaink egészségének megőrzésével és a környezetvédelemmel. Írtunk a Nagy-Bácskai-csatorna veszélyes helyzetéről, az iszapról ,mely egy évig mérgezte a város egy részét, a felelősök semmiféle intézkedése nélkül. Hogy felhívjuk figyelmüket, a helyzetet bejelentettük a Környezetvédelmi és területfejlesztési osztálynál, akik ellentmodásos módon önmagukat nem felelős félnek nevezték ki , a kommunális felügyelőség viszont , akinek a feljelentést átutalták, állítólag nem is tudott a fennáló helyzetről, az iszapról, mely időközben,csoda folytán el is tűnt.

Mint ellenzék a Községi Képviselő-testületben többször is sikerült megakadályozni olyan határozatok meghozatalát, melyek csak kárt okoztak volna városunknak. Gyors és meggondolatlan döntések, mint a Határozat a parcella felhasználásáról vagyis a “sziget” a két vízáteresztő között , az aktuális hatalom döntése. Ebben a konkrét esetben ,saját elkötelezettségünknek köszönhetően,felkeltettük a nyivánosság figyelmét és így egyben a hatalmat abba a helyzetbe hoztuk,hogy meg kell várniuk a bíróság döntését ,mielőtt bármi mást tennének. Ugyanúgy nyomást gyakoroltunk a beterjesztőknek,hogy visszavonják elsődleges határozatukat a beneficiók adásáról a lehetséges befektetőknek mivel ez számos olyan szabályozást tartalmaz ,melyek alkalmazásával óriási potenciális károkat okoznának községünk költségvetésében.

Időközben megérkeztek a válaszok az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelmeinkre .Megkérdőjeleztük a községünkben alkalmazott reprezentációk költségeiről hozott határozat jogosultságát . Valaki úgy tartotta jónak ,hogy azokat a hirdetőtáblára tűzi ki, nem pedig a Hivatalos lapban jelenteti meg , ahogy azt a törvény előírja. Ezt a községi hivatalnokok szakszerűlen tettét , a Községi Tanács egyes dolgozók bérének emelésével jutalmazta meg , amit az Alkotmánybíróság, a részünkről beterjesztett inditvány alapján szintén alkotmányellenesnek és törvénytelennek ítélt meg, úgyszintén ,mint a helyi vezetők mobil telefonjaik költségeinek fedezéséről hozott határozatot. Ha már a hatalom megpróbálja saját kiadásait és jutalékait teljesen törvénytelenül és a nyilvánosság szemétől távol tartani és minden törvénytelenséget a polgárog terhére írni, mi felválaltuk azt a feladatot, hogy ezeket a malverzációkat amiről a Szerbiai Alkotmánybíróság is véleményt mondott, a nyilvánosság elé tárjuk.

Folytatva ezt a gyakorlatot , még hat különböző kezdeményezést adtunk át az Alkotmánybíróságnak, melyek többsége a legproblematikusabb döntésekre vonatkoznak. Minden határozat a , kézemelés gondolkodás nélkül ,jól bejátszódott forma alapján ,ki is lett szavazva. Az Alkotmánybíróság határozatát minden kezdeményezésünkre, a válasz átvétele után , a nyilvánosság elé fogjuk tárni.

Az elején hetente egyszer, a tél beálltával , havonként egyszer , nyitott ajtóval várjuk polgártársainkat, amikor megkereshetnek bennünket és a hatalom odafigyelésére várva, gondjaikra fel is hívhatják figyelmünket. Így sikerült, hogy a képviselők kérdései által, emlékeztessük a hatalmat, arra az igéretére melyet a Vesebetegek Egyesületénet adott,az Óbecsén megalakuló dialízis központról. Ezt az igéretet minden választás előtt , évről-évre kiveszik a fiókból és minden választás után , rendszeresen oda,ugyanabba a fiókba vissza is teszik.

Éretleneknek és felkészületleneknek neveztek bennünket…Ami a hatalom többségének még mindig nem világos, az az,hogy mi nem valaki “kedvenc ellenzéke” szeretnénk lenni és akinek a véleménye munkánkról nekünk egyedül számít az a polgároké akik szavaztak ránk,akiktől ezt a megbízást kaptuk , de városunk minden többi lakosáé is.

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар