Ауторски текст Најава Образовање

ДЈБ данас расправља о Нацрту закона о високом образовању

Данас ће чланови Доста је било одржати расправу о Нацрту закона о високом образовању и тиме званично обележити почетак рада Клуба за образовање.

Предлагач Нацрта закона образложио је доношење новог Закона о високом образовању између осталог и потребом да се важећи закон усагласи са Стратегијом развоја високог образовања у Србији донетом 2012. године за период до 2020.

Нацрт новог закона, међутим, и пре свега, доноси већи број штетних измена и допуна важећег закона и у потпуности изоставља или одлаже регулисање кључних стратешких тема као што су:

 • Модели финансирања. Иако је финансирање требало решити новим законом, Нацрт новог закона то не чини, већ преиначује одредбе о “финансирању” у “основе финансирања”, не уводећи ниједну новину. Финансирање ће се очигледно решавати у одвојеном пропису.
 • Рангирање високошколских установа, које се не спомиње, вероватно ће се решавати у одвојеном пропису.
 • Национални оквир квалификација, у прелазним одредбама се каже да ће се решавати у засебном закону.
 • Предузетништво се не спомиње ни један једини пут. Није дефинисана студентска пракса.
 • Национално акредитационо тело се успоставља као Владина агенција, иако у Стратегији експлицитно пише да би требало да буде независно од Министарства. О то се предлагач, прилично срамно, оглушио не само у Нацрту закона, већ и у тексту образложења.
 • Нацрт закона не познаје принцип „отвореног приступа“ (Open Access).

Нацрт закона доноси читав низ измена које би било тешко објаснити да се закон не третира као нов. Међу њима су:

 • Народна скупштина више нема никакве надлежности у избору независних тела која сада постају Владина тела. Влада бира Национални савет, Влада бира Управни одбор Националног акредитационог тела. УО именује Комисију за акредитацију.
 • Укидање аутономије у погледу поништавања диплома. Може да их поништи министар.
 • Укидање академске слободе избора студијског програма.
 • Потпуно несхватљиво и неодрживо укидање одредбе да полиција не сме да уђе на факултет/универзитет без дозволе декана/ректора.
 • укидање атрибута “анонимизирани” подаци којима управља министарство и међу којима се по Нацрту закона налази и регистар студената с подацима који више нису анонимизирани. У важећем закону не постоји регистар студената и сви подаци осим података о запосленима, АНОНИМИЗИРАНИ СУ.
 • Додавање надлежности Министарству за које оно није стручно: за давање сагласности на све стандарде и поступке, за утврђивање поступка спољашње провере (пре је то радио Национални савет)
 • Повећан број емеритуса са 3% на 5% укупног броја наставника.
 • Смањен је услов за буџет са 60 ЕСПБ на 48 ЕСПБ, а остало је да студент који се финансира из буџета мора да изабере најмање 60 ЕСПБ, чиме је доведен у привилегован положај у односу на студента који се финансира сам и који ако жели да слуша 60 ЕСПБ мора и да их плати. Студент који се финансира из буџета, а не положи 60 ЕСПБ које је мора да изабере, не сноси никакве последице.
 • Уведен је принцип несмењивости. Број мандата више нигде није ограничен. Ни за декане/ректоре, ни за редовне професоре који продужавају рад након стицања услова за старосну пензију, ни за чланове националних тела, ни за асистенте с докторатом, што је ново сарадничко звање у ком се може остати неограничено.
 • Додата превелика, нејасна овлашћења министру. Уведено да министар може да разреши несавесног декана на предлог инспектора. Министар може да поништи диплому.

Нацрт Закона задржи и измене које уназађују систем високог образовања и супротне су болоњским принципима:

 • враћање у употребу концепта “године студија” и “услова за упис године”, што је у потпуној супротности са концептом преноса бодова. Термини се недоследно користе: година студирања, година студијског програма, година студија, школска година. Не зна се шта тачно студент уписује
 • забрана преношење ЕСПБ између различитих врста и степена студија
 • рад на другој високошколској установи у иностранству третира се као сукоб интереса
 • укинута обавеза издавања дипломе и додатка дипломи и на енглеском језику

Додат је читав низ термина, принципа и концепата који су остали без појашњења и направљен је низ пропуста:

 • Академски интегритет није дефинисан.
 • Нису дефинисане надлежности Националног акредитационог тела.
 • Није дефинисано ко предлаже стандарде.
 • Уводи се вођење евиденције о години студија али се негде изгубило вођење евиденције о положеним испитима.
 • Укинут је пријемни испит, али остаје испит провере знања, способности и вештина.
 • Многи рокови и правни, жалбени поступци нису дефинисани. Многи рокови су значајно скраћени.
 • Укида се Акт упозорења приликом акредитације, али се не утврђује поступак уклањања мањих или техничких недостатака.
 • Уводи се “менаџер универзитета” који нигде није дефинисан, и чије надлежности утврђује општи акт универзитета.
 • Регистар акредитованих установа садржи податке о сопственим приходима који нису јавни, а не садржи податке о средствима које обезбеђује оснивач који би били јавни да се прикупљају, тако да подаци о приходима, све у свему, нису јавни.
 • Додат разлог за поништавање дипломе који је неприхватљив: “ако ималац дипломе није испуњавао услове за упис на студије, односно услове за стицање одговарајућег академског или стручног назива. На основу њега, министар може да поништи диплому и то након што формира стручну и научну комисију. Није јасно зашто би уопште формирао такву комисују кад су у питању крајње формални разлози за поништавање дипломе. Није јасна интенција.

Добре стране Нацрта закона:

 • Уведен кратки циклус.
 • Препознато студирање уз рад.
 • Омогућено представницима привреде да учествују у настави. Уведена могућност ангажовања “предавача ван радног односа.”
 • Високошколска установа може да оснује привредно друштво и комерцијализује резултате.
 • Уводи се иновациона делатност раме уз раме са стручном, научноистраживачком, образовном и уметничком.
 • Продужен је мандат члану студентског парламента са годину дана на две године.

Прелазне одредбе су такве да се стиче утисак да је примена закона одложена у многим стварима и да се он доноси ради неких краткорочних циљева који нису сасвим експлицитни.  

Након расправе о Нацрту закона о високом образовању, уследиће расправе о Нацртима закона о дуалном образовању и основама образовања и васпитања. Идуће седмице почиње с радом и Клуб за људска права и Клуб за заштиту животне средине.

Јасмина Николић
народна посланица
потпредесдница покрета „Доста је било“

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Квалитет наставе на нашим државним факултетима (а о приватним и да не говорим!), је доста опао након увођења студирања по Болоњском принципу. Присутна је пракса да,
  – студент напусти државни факултет након годину-две студирања и потом упише сродни приватни који заврши у кратком року,
  – студент заврши основне студије на приватном факултету, а потом настави мастер или докторске на државном, јер је диплома
  државног цењенија нарочито у иностранству.
  Само ове две чињенице говоре да су критеријуми испод потребног нивоа и да поједини приватни факултети (не сви) стварају фалш стручњаке. Члановима СНС препоручујем да их такав правник (адвокат) заступа у судском спору, лекар лечи, хирург оперише, грађевински инжењер пројектује мост или зграду. Шта више, дипломе се продају! Сетимо се податка који су новинари “ископали” да је бивши председник наше државе био у иностранству а у индексу је заведено да је тог дана “полагао” испите. Човек није ни знао назив теме свог дипломског рада. Када први човек државе тако поступа, шта очекивати од обичног грађанина него и да он “мути” и “мува”? Стиче се утисак да нова реформа високог школства треба да омогући још лакше и брже стицање дилома. Знање ије битно. На све то, САНУ као највише образовно тело у држави ћути. Тек се ту и тамо чује понеки усамљени академик.
  Овакво високо школство ће се вратити овој земљи на најгори могући начин. Поставља се логично питање – како о високом школству могу да одлучују чланови странке чије су дипломе махом спорне (плагијати доктората и мастера)? Нека нам је бог у помоћи!

 • Konačno DJB preuzima inicijativu!. Do sada smo samo reagovali na već učinjeno. Sada preuzimamo inicijativu i pokrećemo opštu diskusiju o vrlo važnom nacionalnom pitanju.
  Nadam se da će učesnici ovo prepoznati i ozbiljno se prihvatiti posla.
  Bio bih vrlo srećan ako neko kompetentan iz DJB s vremena na vreme sačini sažetak diskusije i nekako ga plasira široj javnosti.

  • Mimo konkretne teme, pohvalno je to što je DJB (konačno) počeo sa formiranjem stručnih klubova. Članovima je stigao poziv da izaberu neki klub i da se uključe u rad. A klubovi su podeljeni po oblastima (privreda, finansije, obrazovanje, pravo, socijalna zaštita, kultura…) gde svako može da izabere oblast u kojoj je stručan i da učestvuje u radu na zakonima i svim drugim što je potrebno da se ta oblast unapredi. Ovo je korak više ka cilju da DJB nudi kompletna rešenja za sve oblasti a ne kao neke druge partije ili pokreti samo da budu protiv vlasti a da nemaju nikakav program niti plan kako neke stvari da urede.