Ауторски текст Војводина Финансије

Нови Сад: Нека од неиспуњених напредњачких обећања

Сваки пут када добијем скупштински материјал које се односи на буџет пронађем нешто ново и занимљиво, јер су ту презентовани нескривени подаци рада стручних кадрова одабраних од стране владајуће структуре. Оно што привлачи пажњу већ на првим страницама Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. је износ планираних средстава за капиталне расходе корисника буџета у 2016. години и извршење ове позиције у 2016. години из свих извора финансирања.

Многи подаци исказани у годишњем плану капиталних расхода неодољиво подсећају на предизборна обећања владајуће структуре, јер се од плана и обећања није ни одмакло.

 1. У прилог малопређашњој изјави навешћу неколико примера планираних, а нереализованих капиталних пројеката:
  Програм изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ (156.390.000,00динара- 1.266.600 евра)
 2. Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч (25.550.000,00динара-206.929евра)
 3. Територија града и приградска насеља – јавно осветљење (51.000.000,00динара-413.048евра)
 4. Бегеч пречистач отпадних вода (221.066.168 динара – 1.790.411 евра)
 5. Будисава – канализација (160.000.000 динара – 1.295.837 евра)
 6. Руменка – канализација (82.148.000 динара – 665.315 евра)
 7. Сентандрејски мост на путу М-22.1 (125.000.000 динара – 1.012.373 евра) итд.
  Укупни износ само ових неколико набројаних планираних нереализованих пројеката је исказан у ЕУР 6.650.513, односно РСД 821.154.168.

Од укупно 163 исказана планирана капитална расхода 68 представља само пусте жеље, односно није се приступило њиховој реализацији.

Исказано бројкама то изгледа овако:

Када се упореди остварење у односу на план, резултат је да је 36% нереализовано.

Најдрастичнији пример је Градска управа за имовину и имовинско правне послове где је од укупно 11 планираних расхода реализован 1 и то за “Административну опрему- канцеларијску, рачунарску, комуникациону и електронску опрему” у планираном и у истом износу реализованом расходу од РСД 162.000,00, док је исказани укупни план расхода за 2016. Годину у износу од РСД 277.346.902,96. У планирању капиталних расхода ове Управе који нису реализовани се тако могу видети и план за :
Изградња зграда и објеката (ЕУР 1.184.026), пројектна документација за изградњу пословних објеката (ЕУР 86.232), изградња пословних објеката – простора за производно услужно занатство – (ЕУР 240.323), изградња спортске хале на сремској страни (ЕУР 283.464), изградња и капитално одржавање објеката – пословних простора – побољшање енергетске ефикасности (ЕУР 148.386). Укупни износ наведених планираних нереализованих расхода је ЕУР 1.943.032.
И све ово очигледано није било битно и није се реализовало. Битно да је планирано и обећано.

Следећи пример је Градска управа за привреду је реализовала једино планиране расходе за израду софтвера у које сврхе је планирано РСД 450.000,00, а реализовано РСД 414.000,00, док за :
Набавку опреме за саобраћај за пољоредаре ( 146.268.550,21 динара – У еврима 99.477),
Набавку опреме за пољоредаре (10.647.229,93 динара – У еврима 25.662 )
Набавку садница за ветрозаштитне појасеве (18.321.607,35 динара – У еврима 67.075 )
није било расположења да се изврше најављене набавке.
Није било расположења, или можда потребе владајуће структуре да се ови планирани или боље рећи ОБЕЋАНИ РАСХОДИ реализују.

Овакво планирање, односно пословање се никако не може назвати домаћинским, што је очекивање грађана који су својим гласом поверили располагање буџетским средствима тренутно владајућој структури стручњака. Овако раскалашно располагање средствима која се свакодневно сливају на рачун буџета града од савесних грађана и вредних привредника града Новог Сада, заслужује сваку осуду. Осуду свих грађана нашег града који своје обавезе уредно испуњавају, за разлику од градских челника који не испуњавају обећања дата грађанима. Постоји ли систем интерних контрола у раду градских институција система и да ли постоји појединачна одговорност?!? О моралној одговорности је излишно и помињати.

Планирање односно реализација Капиталних расхода на овај и овакав начин се најблаже речено може назвати комотно и раскалашно, а намера је јасна. Намера је да се прикажу као најбољи, јер ће обећати и пројектовати све што им може донети и једног новог гласача, а онда глорификовати своју способност и учинак презентујући да су тобож уштедели средства пореских обвезника овог града јер су потрошили мање од планираног.

У прилог наведеном, позваћу се и на исказани податак обрасца биланса прихода и расхода у периоду од 01.01. – 31.12.2016. године, где је на позицији Кта 321122 Вишак прихода и примања – суфицит исказан податак од РСД 4.117.079.000 односно ЕУР 33.344.151.

Одговорна локална власт не би требала себи да дозволи да олако своје суграђане заведе предизборним обећањима која остају углавном неиспуњена, а све у циљу стварања привида домаћинског пословања и одговорног трошења буџетских средстава која највећим делом “пуне” грађани и привредни субјекти као порески обвезници. С тога један од најбитнијих тачака програма странке “Доста је било” је политика о мерењу резултата и увођењу одговорности јавних службеника путем којег ће се њихов рад оцењивати, без партијске подобности. Резултат овакве политике је да сваки јавни службеник буде изузетно стручан и врхунски професионалац за посао који обавља. Циљ овакаве политике да све јавне службе града Новог Сада буду у потпуности у служби својих суграђана.

Драгослава Лукић
Одборница у Скупштини Града Новог Сада